Saturday, September 5, 2020

လူနာသစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ

၁။ (၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ အနေဖြင့် -ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း (၃,၁၇၅) ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ပြီး COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၈၃) ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ (အဆိုပါ လူနာများဓာတ်ခွဲတွေ့ရှိမှုသတင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။)
၂။ (၅-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၁၅) နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၁,၂၁၆)ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပူးတွဲပါဇယားများဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

>zawgyi<
လူနာသစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
Saturday, September 5, 2020
၁။ (၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ အနေဖြင့် -ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း (၃,၁၇၅) ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ပြီး COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၈၃) ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ (အဆိုပါ လူနာများဓာတ်ခွဲတွေ့ရှိမှုသတင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။)
၂။ (၅-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၁၅) နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၁,၂၁၆)ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပူးတွဲပါဇယားများဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

0 comments:

Post a Comment