Friday, August 28, 2020

Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကျောင်းများ ပိတ်ထားရသည့်ကာလအတွင်း အခြေခံပညာကျောင်းများရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီးများ၊ဆရာ/ဆရာမများနှင့်ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ အမိန့်စာ ထုတ်ပြန်

>>Zawgyi<<
Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကျောင်းများ ပိတ်ထားရသည့်ကာလအတွင်း အခြေခံပညာကျောင်းများရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီးများ၊ဆရာ/ဆရာမများနှင့်ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ အမိန့်စာ ထုတ်ပြန်

0 comments:

Post a Comment