Friday, July 24, 2020

KIAမှ ကျောင်းသားလူငယ် (၂)ဦးအား ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုအပေါ် ကချင်ပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကော်မတီ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

<zawgyi>
KIAမှ ကျောင်းသားလူငယ် (၂)ဦးအား ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုအပေါ် ကချင်ပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကော်မတီ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
-
Ref ; KSYAC

0 comments:

Post a Comment