Tuesday, July 7, 2020

ဒေသကိုလိုက်၍ ဆန်တစ်ပြည် ၁၀၀၀ကျပ်၊ ၁၀၅၀ ကျပ်၊ ၁၁၀၀ ကျပ်တို့ထက်မပိုစေဘဲ ပြည်သူများသို့ ပြန်လည်ရောင်းချရန် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ် ကြေညာ

>>Zawgyi<<
ဒေသကိုလိုက်၍ ဆန်တစ်ပြည် ၁၀၀၀ကျပ်၊ ၁၀၅၀ ကျပ်၊ ၁၁၀၀ ကျပ်တို့ထက်မပိုစေဘဲ ပြည်သူများသို့ ပြန်လည် ရောင်းချရန် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါး အသင်းချုပ် ကြေညာ

0 comments:

Post a Comment