Monday, June 22, 2020

ယနေ့ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် (၈)နာရီချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေပြ ဇယား

>>Zawgyi<<
ယနေ့ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် (၈)နာရီချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေပြ ဇယား

0 comments:

Post a Comment