Sunday, May 31, 2020

COVID-19 ကာလ အစိုးရမှ ပေးအပ်မည့် ထောက်ပံ့ကြေး (၄၀၀၀၀)ကျပ် ရထိုက်ရန်စီစစ်ရမည့်အချက်နှင့်ရထိုက်မည့်သူအမျိုးအစား

>>Zawgyi<<
COVID-19 ကာလ အစိုးရမှ ပေးအပ်မည့် ထောက်ပံ့ကြေး (၄၀၀၀၀)ကျပ် ရထိုက်ရန်စီစစ်ရမည့်အချက်နှင့်ရထိုက်မည့်သူအမျိုးအစား

0 comments:

Post a Comment