Friday, May 15, 2020

(၁၅.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့်တားမြစ်မိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စုစည်းထုတ်ပြန်ခြင်း


Image may contain: text
Image may contain: text
>>zawgyi<<
တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် Coronavirus Disease (COVID-19)ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီမှ (၁၅.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့်တားမြစ်မိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား စုစည်းထုတ်ပြန်ခြင်း

0 comments:

Post a Comment