Friday, February 28, 2020

ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုင်ကြားရမည့် ကူးစက်ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် အမိန့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်


Image may contain: text
Image may contain: text
<zawgyi>
ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုင်ကြားရမည့် ကူးစက်ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် အမိန့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်

0 comments:

Post a Comment