Wednesday, January 29, 2020

လုပ်သက် ၂၅နှစ်ပြည့် ပြည့်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းတံဆိပ်ရ ပြည့်သူဝန်ထမ်း နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအား မော်တော်ယာဉ်အရစ်ကျရောင်းချပေးမည့်ကိစ္စ အမည်စာရင်းတောင်းခံခြင်း


Image may contain: textNo photo description available.
No photo description available.
Ref: U Ye Aung #Myanmar_Online_News
>>Zawgyi<<
လုပ်သက် ၂၅နှစ်ပြည့် ပြည့်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်း တံဆိပ်ရ ပြည့်သူဝန်ထမ်း နိုင်ငံဝန်ထမ်း များအား မော်တော်ယာဉ် အရစ်ကျရောင်းချပေးမည့်ကိစ္စ အမည်စာရင်းတောင်းခံခြင်း
Ref: U Ye Aung #Myanmar_Online_News

0 comments:

Post a Comment