Tuesday, December 3, 2019

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်)ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ပိတ်သိမ်း

Image may contain: 3 people, people standing and outdoor

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်)ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်အား ဒီဇင်ဘာ (၂) ရက်နေ့၌ ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စများကို ဒီဇင်ဘာ (၃)ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး မူဆယ်မြို့ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
<zawgyi>
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်)ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ပိတ်သိမ်း
Tuesday, December 3 , 2019.

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်)ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်အား ဒီဇင်ဘာ (၂) ရက်နေ့၌ ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စများကို ဒီဇင်ဘာ (၃)ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး မူဆယ်မြို့ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။

0 comments:

Post a Comment