Sunday, September 29, 2019

" ICC နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က ရွင္းပါတယ္။ ICC ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။"လို႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြေျပာၾကား

Image may contain: 1 personNo photo description available.

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္မွာ (၇၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ပၪၥမေန႔အစည္းအေဝးကိုက်င္းပခဲ႔ရာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ တက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေထြေထြ မူဝါဒေရးရာ မိန႔္ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အဲဒီ မိန႔္ခြန္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ႔ အေျခအေနေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔႔အတြက္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈေတြကို အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဒါ႔အျပင္ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး၊ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းနဲ႔ စံႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳး က်င့္သုံးမႈနဲ႔ ႁခြင္းခ်က္ထားတဲ႔ မူဝါဒ (exceptionalism)ကို သမာသမတ္ရွိစြာ ေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ အၾကား ျဖစ္ေပၚသည့္အေရးကိစၥေတြကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္၊ ေျဖရွင္းရမည္ဟု အခိုင္အမာယုံၾကည္ေၾကာင္းကိုလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ကို တိတိက်က်လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမွာ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕(FFM)ရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြ (ဒါ႐ူစမင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမ်ား)၊ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရား(IIM) ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား႐ုံး (ICC) က တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ႐ိုဆင္သယ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြ အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အစိုးရအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ၍ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာၿပီး၊ အေၾကာက္တရားမ်ား ကင္းေဝးသည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရး သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားတာေတြကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ေျပာၾကားခဲ့တဲ႔ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ မိန႔္ခြန္းအျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား၊
(၇၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ သဘာပတိအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရတဲ့အတြက္ အေဆြေတာ္ကို လႈိက္လွဲစြာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အေဆြေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ယခုညီလာခံႀကီးက အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ (၇၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အီေကြေဒါႏိုင္ငံမွ အေဆြေတာ္ Maria Fernanda Espinosa ကိုလည္း အေလးအနက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

ယခုႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ “ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေစေရး တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံစုံ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္ေရး” ဟာ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ မွတ္ယူပါတယ္။ ဒီကိစၥရပ္ေတြဟာ ယေန႔ကမာၻေပၚမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွာ အပါအဝင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းတစ္ခုလုံးရဲ႕ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔သာ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပုံစံအားလုံး ပေပ်ာက္ေရးဟာ ကမာၻ႔အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈျဖစ္ၿပီး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဆင္းရဲမႈကို ေျဖရွင္းဖို႔ အခိုင္အမာ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အားေလ်ာ္စြာ တစ္ဖက္မွာ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနသလို အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့ေရးတို႔ကို အေလးဂ႐ုျပဳၿပီး ခ်ိန္ညႇိေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ရရွိေစဖို႔သာမက ယင္းထက္ ပိုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားစြာကိုလည္း ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမႈဟာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ၄၈.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၂၄.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ထက္ဝက္ က်ဆင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚေနၿပီဆိုတာကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရဟာ ၂၀၃၀ အာဂ်င္ဒါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ MSDP လို႔ ေခၚတဲ့ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဘက္စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မူဝါဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ လ်င္ျမန္တဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္း ၆.၅% ရွိခဲ့ၿပီး၊ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္မႈအရွိဆုံး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးကို ဖြင့္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုတိုးတက္မႈေတြ ဆက္လက္ရရွိႏိုင္ဖို႔ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ ကို ျပည္တြင္းနဲ႔ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္ေတြ၊ လြတ္လပ္မႈရွိၿပီး အားလုံးပါဝင္တဲ့မူေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား-
အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရးကို သင္ယူႏိုင္ဖို႔ သာတူညီမွ် အခြင့္အလမ္းရွိျခင္းဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အျပည့္အဝလက္ခံပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားနဲ႔ လူငယ္မ်ားရဲ႕ ဘဝတစ္သက္တာ ပညာေရးနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ကို အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(NESP)မွာ အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ ဆိုး႐ြားတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမွာ အဟန႔္အတားမ်ား သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲရရွိထားတဲ့ တိုးတက္မႈေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အမွန္စင္စစ္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဟာ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလမွာ အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့ အေရးကိစၥတစ္ခုလို႔ေတာင္ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ရရွိႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ေတာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ယိုယြင္းမႈေတြကို ရပ္တန႔္ဖို႔နဲ႔ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ အေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္မႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံက်င္းပျခင္းကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို အေရးတႀကီး တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ပါရီသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ က်ိဳတိုပ႐ိုတိုေကာလ္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း အေလးထား ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အလားအလာေတြကို အျပည့္အဝေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၿပီး၊ စီမံခန႔္ခြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ၿပီး၊ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈနည္းပါးတဲ့ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ကို တစ္ျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ဒီအသိုက္အဝန္းဟာ အမွန္တကယ္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး သာယာဝေျပာကာ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔ သစ္ေတာဥပေဒသစ္တို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အျခားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားနဲ႔အညီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက အသီးသီး အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယခုႏွစ္အတြင္း မွာ မူဝါဒအသစ္ ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒတို႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမူဝါဒေတြဟာ ပတ္ဝန္းက်င္က႑ စီမံခန႔္ခြဲမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးမွာ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံစုံဆက္ဆံမႈစနစ္
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ကုလသမဂၢဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေတာင့္တခ်က္မ်ားထားရွိရာ ႏိုင္ငံစုံဆက္ဆံမႈစနစ္ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကမာၻဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပထဝီႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းမ်ားရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈနဲ႔ မူဝါဒမ်ားအၾကား အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနမႈေတြကို သတိျပဳမိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေပၚမႈဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစနစ္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚမွာ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ လူအမ်ားႀကိဳက္ မူဝါဒေတြ ပိုမိုႀကီးထြားလာတာက သက္ေသခံလ်က္ရွိပါတယ္။ ကမာၻတစ္ဝန္း ဆက္စပ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အခ်ိဳးမညီမွ်မႈ၊ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္နဲ႔ ေနရပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈေတြအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အားမလိုအားမရျဖစ္ျခင္းဟာ Unilateralism လို႔ေခၚတဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဝါဒကို ပိုမိုထြန္းကားေစပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ သေဘာထားအျမင္ တူညီခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးအရ တစ္စတစ္စ ေဝးကြာလာေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပုံစံဟာလည္း အသြင္ေျပာင္းလာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြကို အတူတကြ ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္မယ့္ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ ရရွိေရးဟာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္မွာ ပိုမိုခက္ခဲလာေနတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ သေဘာေပါက္လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ဒီကိစၥေတြကို ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ လိုေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ တစ္ဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အမွားမ်ိဳး ထပ္မမွားေအာင္ ေရွာင္ရွားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အဲသည္လိုေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားဟာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢဟာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြကို ပစ္မွတ္ထားဖို႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြကို လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်တာမ်ိဳး ဘယ္ေသာအခါမွ် မျပဳသင့္ပါ။ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး၊ အရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ စံႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳးက်င့္သုံးမႈနဲ႔ ႁခြင္းခ်က္ထားသည့္ မူဝါဒ (exceptionalism) ကို သမာသမတ္ရွိစြာ ေရွာင္ရွားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ကုလသမဂၢအေပၚထားၾကတဲ့ ယုံၾကည္မႈေတြ ပ်က္သုဥ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံအတူ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ အေရးႀကီးကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ဒီလိုယုံၾကည္မႈ ပ်က္သုဥ္းခံရတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ကုလသမဂၢရဲ႕တန္ဖိုးကို ႐ုပ္ဝတၳဳႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဩဇာလႊမ္းမိုးမႈတို႔က အဆုံးအျဖတ္ေပးေနတယ္လို႔ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ် အေတြးမေရာက္ေစသင့္ပါဘူး။

ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား-
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိရာမွာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔အေျဖရွာဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး၊ အားလုံးပါဝင္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆီသို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ခရီးလမ္းေၾကာင္းမွာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ယွဥ္တြဲပါဝင္ေနပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ အေျခခံက်တဲ့ မူဝါဒတစ္ခုအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရႈျမင္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ဥပေဒေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစဖို႔နဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ အားလုံးတန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာ သဟဇာတရွိမႈနဲ႔ တရားမွ်တမႈတို႔ လႊမ္းမိုးေစဖို႔အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ တရား႐ုံးမ်ား သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမိုရွိေစ ေရးနဲ႔ တရားစီရင္မႈေတြ ပြင့္လင္းၿပီး မွ်တမႈရွိေစေရးတို႔အတြက္လည္း စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါ တယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ယခုေျပာၾကားခဲ့တဲ့ က႑ေတြနဲ႔ အျခားက႑ေတြမွာ တိုးတက္မႈေတြ ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြကို အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဟာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးက ေပးပို႔လာတဲ့ ျပင္ဆင္ရမယ့္ အခ်က္ေပါင္း (၃၇၀၀) ေက်ာ္ကို စုစည္းခဲ့ၿပီး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆက္လက္တင္သြင္းသြားဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားနဲ႔ ယင္းနဲ႔ဆက္ႏြယ္မႈရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဟာ အရွိန္အဟုန္မျပတ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္ဆိုတာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား-
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ရွည္ၾကာတဲ့ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသမိုင္းေၾကာင္းလည္း ရွိေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ အဓိကဦးစားေပးျဖစ္ပါတယ္။ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၃)ႀကိမ္မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္မယ့္ အေျခခံမူ (၅၁) ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟာ လုံၿခဳံမႈ၊ သာယာဝေျပာမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ အမ်ိဳးသားသဟဇာတျဖစ္မႈေတြကို အာမခံေပးႏိုင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ စုစုေပါင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၁၀)ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မႈကို မၾကာေသးမီက တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ လက္မွတ္ မေရးထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕အားလုံး ပါဝင္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး မ်ားစြာႀကိဳးပမ္းရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနေသာ္ျငား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ရလဒ္ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ အဖြဲ႕အားလုံးရဲ႕ ေျဖေလွ်ာ့မႈ၊ လိုက္ေလ်ာမႈ၊ စိတ္ရွည္မႈအျပင္ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ ဆက္လက္အားေပးကူညီမႈမ်ားလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ မတူကြဲျပားတဲ့အျမင္ေတြကို ေဆြးေႏြးမႈ၊ ညႇိႏႈိင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္နားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား-
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မၾကာေသးမီက ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ႏုနယ္ၿပီး၊ ၿပီးျပည့္စုံျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလာင္းရိပ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနခ်ိန္၊ အားလုံးပါဝင္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ ၿပီးျပည့္စုံမႈမရွိေသးတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အစျပဳလို႔ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြအထိ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နက္နဲတဲ့သမိုင္းေၾကာင္း အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြထဲက တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျပည့္အဝ ေဝမွ်ခံစားရပါတယ္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့တာဟာ လက္ရွိလူသားခ်င္းစာနာမႈ ပဋိပကၡကို စတင္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ မတိုင္မီကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရရွည္အေျဖကိုရွာဖို႔အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို စတင္ယူၿပီးကတည္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီနဲ႔ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဒီလိုသိမ္ေမြ႕ၿပီး၊ ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိတဲ့ အေရးကိစၥေတြအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေျဖရွာမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ရခိုင္အေရးကိစၥဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အရႈပ္ေထြးဆုံး စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘက္စုံပါဝင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ရွိဦးစားေပးလုပ္ငန္းက ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားကို စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးေရးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၊ အာဆီယံ၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ အလႉရွင္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က စခန္းေတြမွာ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လာေရာက္ေရးကို ဟန႔္တားဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဒုကၡေတြကို အျမတ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ရပ္ေတြ အပါအဝင္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ သိရွိထားပါတယ္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕တဲ့ ျပန္လည္လက္ခံေရးျဖစ္ဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵ၊ ခိုင္မာတဲ့ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူညီထားတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြကို အတိအက် လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား
ေကာ့စ္ဘဇားမွာေရာက္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးၾကေသာ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူေတြထဲမွာ ေနထိုင္ခြင့္ အဆင့္အတန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသူမ်ား ပါဝင္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔အညီ ၎တို႔ကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလက္ခံလိုတဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မယ့္သူေတြ ကို သက္ေသခံကတ္ျပား ထုတ္ေပးဖို႔အတြက္ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့သူေတြကို ႏိုင္ငံသားကတ္ျပားေတြ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ NVC ကတ္ျပားေတြ ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကတ္မ်ားဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ အေျခခ်ရန္ ဝင္ေရာက္လာသူေတြ လိုလိုလားလား ေလွ်ာက္ထားၾကတဲ့ “green card” နဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားၾကား ျဖစ္ေပၚတဲ့အေရးကိစၥေတြကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္၊ ေျဖရွင္းရမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ေကာ့စ္ဘဇားမွာရွိတဲ့ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားရဲ႕ လက္ရွိအေရးကိစၥကို ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအၾကား အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလကတည္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး၊ ေျဖရွင္းသြားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း “Safe Zone” တည္ေထာင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈလည္းရွိပါတယ္။ ဒီလိုေတာင္းဆိုမႈဟာ ခြင့္ျပဳမွာလည္းမဟုတ္သလို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ် ျဖစ္ႏိုင္မွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ တင္ျပခ်င္တာက အာဆာအဖြဲ႕ရဲ႕ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ဟန႔္တားမႈမ်ား ရွိတဲ့ၾကားထဲက ေနရပ္စြန႔္ခြာသူ (၃၀၀) ခန္႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵသေဘာအရ သူတို႔အစီအစဥ္နဲ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၿပီး လုံၿခဳံၿပီး သိကၡာရွိတဲ့ ဘဝေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနနဲ႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအေရးကိစၥ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ (၄၀၀) ေက်ာ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လိုေၾကာင္း ယခင္ကတည္းက ဆႏၵျပဳထားၿပီးျဖစ္တဲ့သူမ်ားကိုလည္း ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ဟိတ္ဟန္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေတာင္းဆိုမႈအသစ္ေတြ၊ ႁခြင္းခ်က္အသစ္ေတြ ျပဳလုပ္ေနမႈဟာ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဟာ လက္ေတြ႕က်ၿပီး၊ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို တန္ဖိုးထားေသာ္လည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တာနဲ႔အညီ မွ်တမႈနဲ႔ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္မႈမရွိတဲ့ အက်ပ္ကိုင္မႈေတြကိုေတာ့ လက္ခံျပန္ၾကားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ယခု စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပရာမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးက ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ ရခိုင္အေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေလးထားေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ၎က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “သူတို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပိုင္နက္နယ္ေျမ တည္တံ့မႈနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို မထီမဲ့ျမင္လုပ္ေနၾကတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြက ျပည္သူမ်ားသာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ခံစားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္" လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
တာဝန္ခံမႈ
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအားလုံးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မ်ားစြာ စာနာေထာက္ထားပါတယ္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ကို ‌အလုံးအရင္းနဲ႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မမွန္မကန္ လုပ္ရပ္ေတြရွိခဲ့ပါက တာဝန္ခံမႈရွိေစေရးအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဆန႔္က်င္ရပ္တည္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေၾကာင္းရဲ႕ အေျခခံမူဝါဒမ်ားအေပၚ စြဲၿမဲစြာ ရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က အထူးစုံစမ္း စစ္ေဆးေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဟာ လုပ္ငန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္တဲ့အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါတယ္။ အျခားကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြလိုဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ စစ္ဘက္တရားစီရင္မႈစနစ္ ရွိပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ မၾကာေသးမီက ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာခုံ႐ုံးတစ္ခု ထူေထာင္သြားမယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ျပည္တြင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားရဲ႕ သမာသမတ္ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈကို ႏိုင္ငံတကာက လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား႐ုံး(ICC)ရဲ႕ ေရွ႕ေနက ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကနဦး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆိုမႈမွာ ေနရပ္စြန႔္ခြာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ အာဆာအဖြဲ႕ရဲ႕ ျပစ္မႈေတြကို တမင္ခ်န္လွပ္ထားျခင္း၊ သူမအေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ အမွားအယြင္းမ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာေတြေပၚမွာ အလြန္အကြၽံ ယုံၾကည္ထားျခင္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္မႈစနစ္ကို လြဲမွားစြာ ပုံေဖာ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒီေတာင္းဆိုမႈဟာ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာ ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေရာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Rome Statute) မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ႏိုင္ငံ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒီေဝဖန္မႈေတြက ပိုမိုျပင္းထန္လာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းတရား႐ုံးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲထားတဲ့ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုလည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ICC ေရွ႕ေနဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ကို လူအေျမာက္အျမား စြန႔္ခြာထြက္ေျပးတဲ့ကိစၥကိုသာ အေလးထားေနၿပီး၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ က်ယ္ျပန႔္တဲ့ လက္တေလာနဲ႔ ေရရွည္အေၾကာင္းတရားေတြ၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းလို႔ေတာ့ ေရငုံ ႏႈတ္ပိတ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္းဟာ ICC နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြအၾကား သေဘာထား ပိုမိုေဝးကြာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ယခုလိုေဆာင္႐ြက္ခ်က္ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို အေလးမထားဘဲ ေျမျပင္အေျခအေနကို အေပၚယံေလာက္ သာ သိထားၾကတဲ့ ဩဇာေညာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာထားကသာ ပိုၿပီး အေရးႀကီးေၾကာင္း ICC က ျပသေနတယ္လို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ထင္ျမင္ခံစားရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအျဖစ္ က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေတြက ဆန္စပါးထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈ ျမန္ဆန္ေစဖို႔အတြက္ ၿဗိတိသွ်အိႏၵိယကေန ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို လူသိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာ သိမ္းပိုက္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို လူ ၄၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အဓိကၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာပင္ လူနည္းစု ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္၊ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ယေန႔ စစ္ေတြလို႔ ေခၚတဲ့ Akyab ခ႐ိုင္မွာ မြတ္စလင္ ၅၈,၂၅၅ ဦး ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာ မြတ္စလင္ဦးေရဟာ ၁၇၈,၆၄၇ အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ေနရပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈဟာ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ခသက္သာတဲ့ ၿဗိတိသွ်အိႏၵိယက အလုပ္သမားေတြကို စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒသ အထူးသျဖင့္ စစ္တေကာင္းေဒသကသူေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚက အျခားကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ခံ နယ္ေျမေတြလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဒသခံလူထုဟာ သူတို႔ရဲ႕ေျမေပၚမွာ ဒီလိုႀကီးမားတဲ့ လူဦးေရေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အကြက္ခ်ပုံေဖာ္ထားတဲ့ အေမြဆိုးကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္မွာ တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရယူခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာမွ အရပ္သားေတြကို သိမ္းပိုက္ခံနယ္ေျမေတြထဲ လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒမွာ အတိအလင္းတားျမစ္တဲ့ စတုတၳေျမာက္ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းကို အတည္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြရဲ႕ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ပါဘူး။
ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနနဲ႔ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတည္းအေပၚမွာ မတူညီတဲ့ ေဝဖန္ သုံးသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ စံႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳး က်င့္သုံးမႈလည္း ပိုမိုႀကီးထြားလာမွာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီကိစၥကို မေျဖရွင္းဘူးဆိုရင္ ဒီလိုအယူအဆမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးကို အားနည္းေစမွာျဖစ္ၿပီး၊ အစြန္းေရာက္သေဘာထားကြဲလြဲမႈ အႏၲရာယ္ ေတြကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု အေထြေထြညီလာခံဟာ အားလုံးအက်ဳံးဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံစုံ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္ေရးအတြက္ အေလးထားတာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈ၊ လူမႈေပါင္းစည္းမႈနဲ႔ အစြန္းေရာက္မႈေတြရဲ႕ ဆက္စပ္မႈနဲ႔ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ျပည့္စုံစြာ စဥ္းစားသုံးသပ္သင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအဆင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္နဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးကိစၥေတြမွာ အျမင့္မားဆုံး အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းသြားေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေစလိုပါတယ္။
ဒါ႐ူစမင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမ်ား
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (FFM) ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ဘက္မလိုက္ဘဲ တရားမွ်တစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အထူးစိုးရိမ္မႈေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ဒီအဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကတည္းက ကန္႔ကြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္မႈဟာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း အျဖစ္အပ်က္ေတြက သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ႐ူစမင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြဟာ အလုံးစုံ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ၿပီး၊ အခ်က္အလက္မွား မ်ားစြာပါဝင္ကာ ခိုင္လုံတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အေျခမခံဘဲ ႏႈတ္ေျပာဇာတ္ေၾကာင္းေတြကိုသာ အေျခခံထားပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြက ပိုလို႔ေတာင္ ဆိုး႐ြားပါေသးတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ စိတ္ဆႏၵထက္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျမတ္ႏိုးတဲ့ ျပည္သူေတြကို ရန္လိုမုန္းထားမႈေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ပဲ သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခုံ႐ုံးမ်ားတင္ဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ယႏၲရားအသစ္ တည္ေထာင္မႈကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန႔္ကြက္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား႐ုံး(ICC) လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ICC နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က ရွင္းပါတယ္။ ICC ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

႐ိုဆင္သယ္၏ အစီရင္ခံစာ
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား-
႐ိုဆင္သယ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလြန္စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ အစီရင္ခံစာမွာ တင္ျပတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ တိက်မႈမရွိဘဲ၊ လိုသလိုဆြဲယူထားတာေတြပါဝင္ၿပီး၊ ပညာရွင္ပီသစြာနဲ႔ အရွိအတိုင္း တင္ျပရမွာျဖစ္ေပမယ့္ တင္ျပပုံနည္းစနစ္ မွားယြင္းေနၿပီး၊ အလြန္အကြၽံဘက္လိုက္ၿပီး ႀကိဳတင္ေကာက္ခ်က္ခ်ထားတဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြေပၚမွာ အေျခခံထားတာေတြ႕ရပါတယ္။
အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအရ အကူအညီေပးေနတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို သိသိသာသာ ခ်န္လွပ္ထားပါတယ္။
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ဒီညီလာခံႀကီးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြရဲ႕ တကယ့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ဟာ လူ႔အခြင့္ေရးကို ကာကြယ္ဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ ဆႏၵလား၊ ႏိုင္ငံေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို အပိုင္စီး အသုံးခ်ေနတာလားဆိုတာ ခြဲျခားသိျမင္ၾကေစလို ပါတယ္။
နက္နဲသိမ္ေမြ႕တဲ့ ရခိုင္အေရးကိစၥကို ေျဖရွင္းရာမွာ အမွန္တရား၊ မွ်တမႈနဲ႔ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈေတြနဲ႔ မလိုမုန္းထားရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဖိအားေတြဟာ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို အေထာက္အကူ မျဖစ္ေစပါဘူး။
ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြက မိတ္ေဆြေတြ မိတ္ဖက္ေတြရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေပၚ အေျခခံတဲ့ အကူအညီနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြအတြက္ အမွန္တကယ္ ေက်းဇူးတင္ရွိလ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္သာမက ႏိုင္ငံႀကီးငယ္အားလုံးအတြက္ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ဘက္လိုက္မႈမရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို တန္ဖိုးထားၾကတဲ့ တစ္ကမာၻလုံးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
နိဂုံး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား-
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးဟာ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစိန္ေခၚမႈကို အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္မႈတို႔နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနၾကပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အားလုံးပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အားလုံးပါဝင္တဲ့ မူေဘာင္ေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူအားလုံး လိုလားေတာင့္တတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖန္တီးပုံေဖာ္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ (၂၁)ရာစု ပင္လုံစင္ျမင့္ကို အသုံးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာတဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေရးနဲ႔ အေၾကာက္တရားမ်ားကင္းေဝးတဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေစဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္ အဝန္းအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အျပဳသေဘာနည္းလမ္းျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment