Thursday, September 26, 2019

အၾကမ္္​းဖက္ဆူပူလႈံ႕​ေဆာ္​မႈ နွင္႔ မသကၤၤာစရာတခုခု​ေတြ႔ရင္္​ ဆက္​သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

Image may contain: 2 people

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔ စခန္းမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား…


၁။ ဒဂံံုေတာင္ရဲစခန္း ၀၁-၅၉၀၀၉၃
၂။ ဒဂုံံေျမာက္ရဲစခန္း ၀၁-၅၈၄၁၀၉
၃။ ဒဂုံံအေရွ့ ၀၁-၅၈၅၁၈၇
၄။ ဒဂုံဆိိမ္ကမ္း ၀၁-၅၉၃၀၀၇
၅။ ဗိုိလ္တစ္ေထာင္ ၀၁-၂၉၁၈၇၄
၆။ မဂၤလာေတာင္ညြန့္္ ၀၁-၂၉၁၀၃၄
၇။ သာေကတ အမွတ္္ ( ၁ ) ၀၁-၅၅၆၈၆၅
၈။ သာကေတအမွတ္္ (၂) ၀၁-၅၄၇၂၅၃
၉။ ေတာင္ဥကၠလာပ ၀၁-၅၆၁၆၄၂
၁၀။ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၀၁-၉၆၉၉၃၈၄
၁၁။ ေရႊေပါက္္ကံ ၀၁-၉၆၉၅၅၆၁
၁၂။ ေ၀ဘာဂီ ၀၁-၉၆၉၉၁၃၈
၁၃။ တာေမြ ၀၁-၅၅၆၇၇၁
၁၄။ သဃၤန္းက်ြန္း ၀၁-၅၆၂၅၄၄
၁၅။ သု၀ဏၰ ၀၁-၅၆၂၅၈၈
၁၆။ ပုဇြန္ေတာင္ ၀၁-၂၉၁၂၁၈
၁၇။ ေဒါပံု ၀၁-၅၅၆၉၈၈
၁၈။ ရန္ကင္း ၀၁-၅၇၇၁၉၀
၁၉။ မရမ္းကုန္း ၀၁-၆၆၀၃၅၂
၂၀။ ဘုရင့္ေနာင္ ၀၁-၆၈၀၇၇၄
၂၁။ လွဳိိင္ ၀၁-၅၁၉၅၃၁
၂၂။ ပိိေတာက္ေခ်ာင္း ၀၁-၆၈၁၅၇၄
၂၃။ ကမာရြတ္္ ၀၁-၅၃၄၃၀၄
၂၄။ ဗဟန္း ၀၁-၅၅၄၆၃၀
၂၅။ စမ္းေခ်ာင္္း ၀၁-၅၃၅၁၈၄
၂၆။ ၾကည့္ျမင္တု္ိိင္ ၀၁-၅၃၅၈၆၇
၂၇။ စက္ဆန္္း ၀၁-၇၀၈၉၃၁
၂၈။ အလုံံ ၀၁-၂၂၀၇၉၃
၂၉။ လမ္းမေတာ္ ၀၁-၂၂၄၅၂၈
၃၀။ လသာ ၀၁-၂၅၃၂၀၂
၃၁။ ပန္းဘဲတန္း ၀၁-၃၇၁၃၉၈
၃၂။ ေက်ာက္တံံတား ၀၁-၃၇၁၀၅၄
၃၃။ ဆိပ္ကမ္း ၀၁-၂၅၆၉၂၀
၃၄။ ဒလ ၀၁-၂၆၉၁၉၂
၃၅။ သံံလ်င္ ၀၅၆-၂၁၅၀၄
၃၆။ ေက်ာက္တန္း ၀၅၆-၂၅၅၀၄
၃၇။ အင္းစိန္ ၀၁-၆၄၅၈၁၉
၃၈။ မဂၤလာဒံု ၀၁-၆၃၅၀၇၄
၃၉။ ေထာက္ၾကန့္ ၀၁-၆၀၀၀၃၂
၄၀။ လွိဳိင္သာယာ ၀၁-၆၄၅၀၁၆
၄၁။ ေမွာ္ဘီ ၀၁-၆၂၀၀၀၁
၄၂။ လည္္းကူး ၀၁-၆၂၉၀၀၉
၄၃။ တိုိက္ၾကီး ၀၅၅-၂၀၀၀၃
၄၄။ ေသာင္းၾကီး ၀၁-၇၂၂၉၁၆
၄၅။ ေလွွာ္ကား ၀၁-၇၀၈၉၃၀
၄၆။ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း 01 291034, 01 291035
၄၇။ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 562544, 01 562436
၄၈။ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း
အမွွတ္(၁) 01 556865, 01 556749
အမွတ္္(၂) 01 547253
၄၉။ တာေမြျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္္း 01 556771, 01 556862
၅၀။ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 556988, 01 554951
၅၁။ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 291874, 01 291886
၅၂။ ပုုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 291218, 01 291240
၅၃။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 645821, 01 645819
၅၄။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္္(ေတာင္ပုိင္း) ရဲစခန္း 01 590093, 01 590070
၅၅။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္္(အေနာက္ပုိင္း) ရဲစခန္း01 584109, 01 584436
၅၆။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပုိင္း) ရဲစခန္း 01 585191, 01 585187
၅၆။ ဒဂုံံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပုိင္း) ရဲစခန္း 01 585191, 01 585187

0 comments:

Post a Comment