Thursday, September 5, 2019

၂၀၁၆ - ၁၇ ခုႏွစ္၊ သမၼတပညာသင္ဆု လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူခဲ့သည့္အတြက္ ေဒၚထုေမ အဆို တင္သြင္း၊ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ႐ႈံးနိမ့္


၂၀၁၆ - ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌ သမၼတပညာသင္ဆု ပထမႏွစ္သင္တန္းသား ၁၄၀ ဦး လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ယေန႔ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ရခုိင္ျပည္နယ္မဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၁ မွ ေဒၚထုေမက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယေန႔ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေဒၚထုေမ(ရခုိင္ျပည္နယ္မဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၁) ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္မ်ားအပါအ၀င္ အစုိးရတကၠသုိလ္အသီးသီးတြင္ အဆင့္ျမွင့္ပညာရပ္မ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အတုိးႏႈန္းနည္းပါးသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေခ်းေငြအစီ အစဥ္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
ယင္းအဆုိကုိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၉ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၂၂ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၂၅ မဲျဖင့္ အဆုိ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment