Thursday, September 5, 2019

မႏၲေလးတကၠသိုလ္အတြင္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အပါအဝင္ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ မမွန္မကန္လုပ္ရပ္ကို စစ္ေဆးရန္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္

Image may contain: text
မႏၲေလးတကၠသိုလ္အတြင္း Food Court တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အပါအဝင္ တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ မမွန္မကန္လုပ္ရပ္ကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။
Image may contain: text

0 comments:

Post a Comment