Tuesday, September 3, 2019

ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ ေတာင္ကိုရီးယားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြဒ္ ဖိတ္ေခၚ


ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြဒ္ ခ်န္အိုခ်ာက တိုက္တြန္းလိုက္ၿပီး၊ ၎တို႔အတြက္ အထူးအခြင့္အေရးေပးရန္ စဥ္းစားမည္ဟု ဆိုေၾကာင္း Bangkok Post သတင္းကဆိုသည္။
ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်းအင္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၃နိုင္ငံျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအိုသို႔ လာေရာက္လည္ ပတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တနလၤာေန႔က ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြယ္ ခ်န္အိုခ်ာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ၊ သူ၏ခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္း- ကိုရီးယား စီးပြားေရးညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္ ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ ၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕ တဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ေခၚ ယူလာခဲ့သည္။
၇ ႏွစ္ၾကာ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္သည့္  ပထမဆုံး ေတာင္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြဒ္ႏွင့္ အစိုးရအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအၾကား ဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္ရန္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ပိုမို ေတာင့္တင္းႀကံ့ခိုင္ ေရးအတြက္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။
ႏွစ္နိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္ရန္ လုံျခဳံေရးမွ စီးပြားေရးအထိ ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အားေပးရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူၾကသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံစီးပြားေရးမွ တန္ဖိုး သို႔မဟုတ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးသို႔ ကူးေျပာင္းရန္ Thailand 4.0 အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေနေၾကာင္း၊ အစိုးရသည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မွုႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေရွ႕ပိုင္း စီးပြားေရး ျစကၤန္ (EEC) ကို တည္ေဆာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီမ်ားတြင္ EEC စီမံကိန္းႏွင့္ ေကာင္းစြာကိုက္ညီသည့္ နည္းပညာမ်ားရွိ၍ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ စဥ္းစားသင့္ ေၾကာင္း၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ မဲေခါင္ေဒသခြဲနိုင္ငံမ်ားသို႔ စီးပြားေရးတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံကို အခ်က္အျခာေဒသအျဖစ္ အသုံးျပဳနိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိေသာ အေနအထားကို ဖန္တီး နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြဒ္ ခ်န္အိုခ်ာေျပာသည္။
“ေတာင္ကိုရီးယား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုကို ထိုင္းနိုင္ငံက ႀကိဳဆိုေနၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံသူ မ်ားအားလုံးကို ေထာက္ခံၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနတယ္။  ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ကိုရီးယားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု တန္ဖိုးအရွိန္ျမႇင့္ တင္ဖို႔ ကိုရီးယား စီးပြားဖက္ေတြနဲ႔အနီးကပ္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု ဘုတ္အဖြဲ႕နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို က်ေနာ္ညႊန္ၾကားထားပါတယ္” ဟု လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီ ၄၀၀ တို႔သည္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံထားၾကၿပီး  စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလၽွံမွ ၁၅ ဘီလၽွံအထိရွိသည္။
“ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီ ၄၀၀ ေက်ာ္လာမယ္လို႔ က်ေနာ္ေမၽွာ္လင့္ၿပီး ႏွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္ ေရး ဟာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလၽွံ ၂၀ အထိ တိုးလာဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ တယ္” ဟုလည္း သူက ဆက္ ေျပာ သည္။
ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္း အမ်ားအျပား ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ ကိုရီးယားနိုင္ငံတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုက်စ္လစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္မ်ား ျဖစ္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ဆိုသည္။
“ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံဟာ  တိုးတက္တဲ့ စီးပြားေရးကို ကူးေျပာင္းတဲ့အေတြ႕အၾကဳံရွိၿပီးသား ျဖစ္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ နည္းပညာဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရရွည္မွာ ထိုင္းနိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္လို႔ က်ေနာ္ေမၽွာ္လင့္တယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြဒ္ေျပာသည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြဒ္က ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ၏ ေတာင္ပိုင္းမူဝါဒသစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ထိုမူဝါဒေၾကာင့္ ထိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တို႔ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ၊ ဆက္သြယ္ ေရးအရ၊ တိုးတက္မွုအရ၊ ပညာေရးအရ၊ ယဥ္ေက်းမွုအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ျမႇင့္တင္ရန္ လမ္းခင္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေျပာသည္။
“ထိုင္းနိုင္ငံဟာ လက္ရွိ အာဆီယံ ဥကၠဌျဖစ္တဲ့အတြက္  ဘုံရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ထပ္မံ ျမႇင့္တင္ဖို႔ အာဆီယံက အသင့္ရွိေၾကာင္း ကို လည္း က်ေနာ္အတည္ျပဳ ေျပာၾကားနိုင္ပါတယ္” ဟု သူေျပာသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က အာဆီယံသည္ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးမားဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား သည္ အာဆီယံ၏ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားတြင္ ေတာက္ကိုရီးယားသည္ ပဥၥမအႀကီး ဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္သည္။
အလားတူ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်းအင္ကလည္း “ထိုင္းနိုင္ငံဟာ ကိုရီးယား သမၼတနိုင္ငံရဲ့ မိတ္ေဆြစစ္ျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားစစ္ပြဲ အတြင္းမွာ ပထမဆုံး ကူညီခဲ့တဲ့နိုင္ငံျဖစ္တယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံက ကိုရီးယား စစ္ပြဲစစ္ျပန္ေတြရဲ့ ေပးဆပ္ စြန႔္လႊတ္ အနစ္နာခံမွုကို ကိုရီးယားျပည္သူေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့နိုင္မွာ မဟုတ္ဘဲ ယေန႔တိုင္ေက်းဇူးတင္ ေနဆဲျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ေျပာသည္။
ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြာေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔ အရည္အေသြးမီေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသ ကို ထိုးေဖါက္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဌာနႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးျဖန႔္ခ်ိေရးဌာနတို႔သည္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ Lazada အုပ္စုႏွင့္ နားလည္မွုစာခၽြန္ လႊာတေစာင္ကို ယခုခရီးစဥ္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ထိုလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ Lazada အုပ္စု အႀကီးအကဲမ်ား ေတာင္ကိုရီးယား အေသးစားႏွင့္ လုပ္ငန္း သစ္မ်ားဝန္ႀကီးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Lazada အုပ္စုသည္ ေတာင္ကိုရီးယားလုပ္ငန္းမ်ား အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဈးကြက္ထိုးေဖါက္နိုင္ေရး အတြက္ ၎၏ အီးေကာမာ့စ္ ပလက္ေဖါင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယား အေရာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အား အသုံးျပဳခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီ 

0 comments:

Post a Comment