Thursday, August 8, 2019

ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူမည္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆိုတင္သြင္းကာ အဆံုးအျဖတ္ရယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းရန္ရွိပါက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ႀကိဳတင္လ်ာထားခ်က္ အစီအစဥ္မ်ားအရ သိရသည္။
ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိအာဏာရ NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ သီးျခားသေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာအေပၚ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာအား ေဆြးေႏြးသည့္ေန႔မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္စသည့္ အခ်က္ မ်ားပါ၀င္သည့္ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ပါရွိသည္။
သတင္း - မင္းမင္းထြန္း
The Standard Time Daily

0 comments:

Post a Comment