Tuesday, August 13, 2019

သင္တန္းတက္ေနသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားထံ အလုပ္မ်ားသည့္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အားေပးစကားသြားေျပာသကဲ့သို႔ ေဒသတြင္းပညာေရးတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အျမဲထိေတြ႕၍ လိုအပ္သည္မ်ား ေျဖရွင္းေပးသင့္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

သင္တန္းတက္ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံ အလုပ္မ်ားသည့္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ အားေပးစကားသြားေျပာသကဲ့သို႔ ေဒသတြင္းပညာေရးတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အျမဲထိေတြ႕ကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသင့္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၏ ေျခာက္လတာကာလ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၉ ရက္အထိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မွု အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ပညာေရးစနစ္သစ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စကာေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တာဝန္ယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးအေျပာင္းအလဲကို တိုင္းျပည္၏ အေျပာင္းအလဲဟု သေဘာထားကာ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းတာဝန္ရွိသူ၊ တာဝန္ယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိေတြ႕ေျဖရွင္းေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက “ပညာေရးအေျပာင္းအလဲကို တာဝန္ယူထားတဲ့ေနရာမွာ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မွူးမ်ားျဖစ္တဲ့ အေျခခံဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ႐ုပ္ဝတၱဳ မပံ့ပိုးေပးနိုင္ေသး ရင္ေတာင္မွ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ားရရွိေအာင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အျမဲထိစပ္ထိေတြ႕ေနသင့္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံေတာင္မွ အလုပ္မ်ားစြာၾကားထဲက အိုႀကီး အိုမနဲ႔ ေႏြရာသီမွာ သင္တန္းေပးေနတဲ့၊ သင္တန္းတက္ေနတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားထံ အားေပးစကားသြားေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ေသးရင္ ေဒသတြင္းပညာေရးမွာ တာဝန္ယူထားတဲ့ တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ အျမဲတမ္းထိေတြ႕လ်က္ လိုအပ္တာမ်ားကို နိုင္တဲ့ဘက္မွ ေျဖရွင္းေပးနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ပညာေရးအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သုံးသည္ထက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အဆ ၅၀ ခန႔္ ပိုမိုသုံးစြဲလာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က်က်န္ခဲ့သည္မွာ ပညာေရးစနစ္အားနည္းခဲ့၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးအားနည္းခဲ့သည့္အတြက္ အက်ိဳးအေၾကာင္း၊ အေကာင္းအဆိုးကို ေဝဖန္ခြဲျခားနိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ၎က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
“ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကထက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ အဆ ၅၀ ေလာက္ တိုးသုံးလာတာကိုေတြ႕ရလို႔ ဝမ္းသာမိပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၂၁ ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို စိန္ေခၚမွုမ်ားစြာၾကားထဲကေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ စီမံကိန္းဟာ အေျခခံပညာကေနစလို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ သက္ေမြးပညာရပ္ေတြကို သင္ရိုးသစ္နဲ႔အတူ သင္ၾကားနည္းပုံစံကိုပါ ေျပာင္းလဲၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြကို ဆန္းသစ္တီထြင္တတ္သူေတြ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္တတ္သူေတြ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းတတ္သူေတြ၊၊ စာနာစိတ္ရွိတဲ့သူေတြ၊ တာဝန္ယူမွု၊ တာဝန္ခံစိတ္ရွိတဲ့သူေတြ၊ ကိုယ့္နိုင္ငံကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းနိုင္မယ့္ တကယ့္နိုင္ငံသားေကာင္းေတြအျဖစ္  ဉာဏ္ပညာႀကီးမားတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ခုကို ေပၚထြန္းလာေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ေနာက္ကို က်န္ခဲ့တာဟာ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ဉာဏ္ပညာနည္းပါးခဲ့လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လုံးတည္းေျပာရရင္ေတာ့ ပညာေရးအားနည္းခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးအားနည္းခဲ့လို႔ အေၾကာင္းအက်ိဳး အဆိုးအေကာင္းကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားမွု အားနည္းလာပါတယ္။ အမွားအမွန္ခြဲျခားတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္အားနည္းလာပါတယ္။ ေၾကာက္စိတ္ႀကီးမားလာတယ္။ သင္ေပးတာကလြဲရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျဖန႔္က်က္မေတြးတတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီမွာ တီထြင္ႀကံဆမွုေတြ မရွိေေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္သိထားတာကို အမွန္လို႔ပဲထင္ၿပီးေတာ့ အစုအဖြဲ႕နဲ႔ မလုပ္ကိုင္တတ္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ရန္ျဖစ္ရင္းနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏွစ္ေတြမနည္းေတာ့ေအာင္ေနာက္မွာ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္လည္း အင္မတန္မွ နစ္နာလွၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ပညာေရးကို စတင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ႀကိဳးစားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေနစၿပီး ပညာေရးကို ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရး က႑တိုးတက္ေအာင္ မရရေအာင္ေျပာင္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တာဝန္ရွိသူေတြ တာဝန္ယူထားသူေတြ၊ ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းမွာ တာဝန္ယူထားသူေတြဟာ ဒီပညာေရးအေျပာင္းအလဲကို တိုင္းျပည္ရဲ့ အေျပာင္းအလဲခရာလို႔ သေဘာထားၿပီး ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္” ဟု  ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဆီသို႔ ကြင္းဆင္းသည့္အခါတြင္ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ယခုပညာေရးစနစ္သစ္အား ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား နားလည္ေစရန္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
“အစီရင္ခံစာကို အႀကံျပဳလိုတာကေတာ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဆီကို ဆင္းတဲ့အခါမွာ ဆင္း႐ုံတင္သာမကပဲနဲ႔ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အားလုံးရဲ့ တိုင္းတစ္တိုင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္တစ္ခုကိုျဖစ္ေစေရြး၍ တိုင္းလုံးကၽြတ္၊ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆင္းၿပီး သုေတသနမ်ား လုပ္သင့္ပါတယ္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အားမနာတမ္း အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။ လက္ရွိပညာေရး အေျပာင္းအလဲကို မိဘ၊ ဆရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နားမလည္ေသးပါဘူး။ မိဘမ်ား ပညာေရးကိုပူးေပါင္းလာေစရန္ ပညာေရးစနစ္သစ္အေၾကာင္းကို မိဘမ်ားနားလည္ ေစရန္ေဆြးေႏြးမွုေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ပညာေရး စနစ္သစ္ KG + 12 ရဲ့ မူဝါဒမ်ားကို ျပတ္သားေအာင္ ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္သာမက တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီေငြလုံးေငြရင္း ရန္ပုံေငြမ်ားမွာလည္း အခ်ိဳးအစားတစ္ခုအထိ ထည့္သြင္းသုံးစြဲဖို႔ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ အႀကံျပဳသင့္ပါတယ္။ ေက်းရြာတိုင္းမွာ အနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဆရာအင္အား၊ ေက်ာင္းေဆာင္အင္အား၊ သင္ေထာက္ကူအင္အား လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္မို႔ ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ပါတယ္။ စတဲ့အခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းသင့္ပါတယ္။ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ မိမိေက်ာင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း ရာထူးအခြင့္အလမ္း ထူးခၽြန္ဆုမ်ား၊ နိုင္ငံျခားပညာသင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္သင့္ပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment