Wednesday, August 28, 2019

အခြန္ သုံးရာခိုင္ႏွုန္းအထိ ေလၽွာ့ခ်ထားသည့္ အခြန္သက္သာခြင့္ ေပးျခင္းမွာ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ အထက္မွ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀၀ အတြင္းကို အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏွုန္းအျဖစ္ အလႊာတစ္လႊာ ထည့္သြင္း၍ အခြန္လႊာ ငါးလႊာျဖင့္ သက္သာခြင့္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတင္သြင္း

သြဂုတ် ၂၈ ရက်က ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို တွေ့ရစဉ်
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ သက္သာခြင့္ျပဳသည့္ အခြန္ႏွုန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ သုံးရာခိုင္ႏွုန္းအထိ ေလၽွာ့ခ်ထားသည့္ အခြန္သက္သာခြင့္ေပးျခင္းမွာ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ အထက္မွ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀၀ အတြင္း အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏွုန္းအျဖစ္ အလႊာတစ္လႊာ ထည့္သြင္း၍ အခြန္လႊာ ငါးလႊာျဖင့္ သက္သာခြင့္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။


ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းစဥ္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း အပိုဒ္ ၂၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ စည္းၾကပ္မွုမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ (Tax Amnesty) ကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္း မဟုတ္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ အခြန္ထမ္း ျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ သက္သာခြင့္ တင္ျပနိုင္မည့္ ဝင္ေငြႏွုန္းထားမ်ားကိုသာ သက္သာခြင့္ ရာခိုင္ႏွုန္း ေလၽွာ့ခ်ေပးထားၿပီး ဝင္ေငြႏွုန္းထား မ်ားျပားသည့္ ပမာဏအတြက္ အခြန္ရာခိုင္ႏွုန္းကို ပိရမစ္ပုံစံ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းထားသည္။
ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဝင္ေငြ တစ္က်ပ္မွ  က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္အထိကို ဝင္ေငြခြန္ႏွုန္းအျဖစ္ သုံးရာခိုင္ႏွုန္း၊ က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္မွ က်ပ္သိန္း သုံးေထာင္အထိကို ဝင္ေငြခြန္ႏွုန္းအျဖစ္ ငါးရာခိုင္ႏွုန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ မွ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ အထိကို ဝင္ေငြခြန္ႏွုန္းအျဖစ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ မွ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀၀ အထိကို ဝင္ေငြခြန္ႏွုန္းအျဖစ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀၀ ႏွင့္အထက္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ႏွုန္းအျဖစ္  ရာခိုင္ႏွုန္း ၃၀ ဟု သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။
အခြန္ႏွုန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မူလ အဆိုျပဳျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ အဆင့္ ေလးဆင့္ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ သုံးရာခိုင္ႏွုန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းႏွင့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏွုန္းဟုသာ ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ ကြာဟခ်က္ မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ အခြန္ထမ္းမည့္ ျပည္သူမ်ား ပိုမို ပါဝင္နိုင္ေစရန္အတြက္ အဆင့္ ငါးဆင့္ျဖင့္ ေကာက္ခံရန္ အႀကံျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
စည္းၾကပ္မွုမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစား အားလုံးကို သက္သာခြင့္ေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြံံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုကို တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးျပဳနိုင္မည့္ အေျခပစၥည္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ဝယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းအသစ္ တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုကိုသာ သက္သာခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အခြန္သက္သာခြင့္ ျပဳျခင္းသည္ တရားမဝင္ ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မွု တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း လုံးဝသက္ဆိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းထားသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ျပည္တြင္းေန နိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေန နိုင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ ဝင္ေငြရလမ္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္း ေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ဝင္ေငြမ်ား၊ ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံ ႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအုံ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ  မေရႊ႕မေျပာင္းနိုင္သည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေရႊႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ မရေသာပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္း၊ အစုရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ လက္ဝယ္ရွိ ေငြေၾကးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အခြန္ႏွုန္းထားမ်ားအတိုင္း အခြန္က်သင့္ေစရမည္။ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြတပ္ရိုက္ျခင္း မျပဳရ။ သို႔ရာတြင္ တရားမဝင္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မွု တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
“မႏွစ္က အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာဆိုရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာ၊ မေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အကုန္ပါပါတယ္ခင္ဗ်။ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ ရေသာပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ မရေသာပစၥည္းမ်ား၊ အစုရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ျခင္း။ ေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးရင္း၊ ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ ေငြေၾကးေတြ၊ ေရႊေတြ ဒါေတြပါ ပါလာပါတယ္။ အခုကေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပါပဲ။ ႏွစ္ခ်က္ပါပဲ။ ပထမတစ္ခုကေတာ့ အေျခပစၥည္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လုပ္ငန္းသစ္ တည္ေထာင္ျခင္း ဒီႏွစ္ခ်က္ကိုပဲ ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွူး ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစိုးက ေျပာၾကားသည္။
ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ၆ (က) တို႔အရ သက္သာခြင့္မ်ား မႏုတ္မီ စည္းၾကပ္မွုမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြအေပၚ ၃၀ ရာခိုင္ႏွုန္းျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ နိုင္ငံသား မည္သူမဆို  အေျခပစၥည္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ဝယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအသစ္ တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ အသုံးျပဳဝင္ေငြမွ ဝင္ေငြရလမ္း တင္ျပနိုင္သည့္ ဝင္ေငြရွိပါက ယင္းဝင္ေငြကို ႏုတ္ပယ္ၿပီး က်န္စည္းၾကပ္မွုမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေငြရလမ္း တင္ျပနိုင္ျခင္း မရွိပါက အသုံးျပသည့္ ဝင္ေငြအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခြန္ႏွုန္းထားအတိုင္း ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ရမည္။ အသုံးျပဳသည့္ဝင္ေငြ အားလုံးအေပၚ ဝင္ေငြရလမ္း အတိအက် တင္ျပနိုင္ပါက ဝင္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ မလိုပါ။ ဤပုဒ္မအရ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မွု တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရဟု အဆို ျပဳထားသည္။
ထို႔ျပင္ အထူးကုန္စည္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ ၀ိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္လီတာ တန္ဖိုး ၁၆၅၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္ အဆင့္ျဖစ္ပါက တစ္လီတာ တန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏွုန္း ၅၀ ကို အခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ထားသည္။ မူလအဆိုျပဳ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ တစ္လီတာ တန္ဖိုး ၂၆၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္ အဆင့္ျဖစ္ပါက တစ္လီတာတန္ဖိုး၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္းကို အခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံရန္ အဆိုျပဳ တင္ျပထားသည္။
ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၅၊ အပိုဒ္ ၁၁၊ အပိုဒ္ခြဲ (က) အပိုဒ္ခြဲငယ္ (၃) ဇယားအမွတ္စဥ္ ၁ တြင္ စီးကရက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အလိပ္ ၂၀ အထိပါ  တစ္ဘူး ေရာင္းေစ်း က်ပ္ ၆၀၀ အထိျဖစ္လၽွင္ တစ္လိပ္ ရွစ္က်ပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၆၀၁ က်ပ္မွ ၈၀၀ က်ပ္အထိျဖစ္လၽွင္ ၁၇ က်ပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၈၀၁ က်ပ္မွ ၁၀၀၀ က်ပ္အထိျဖစ္လၽွင္ ၂၂ က်ပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၀၀၁ က်ပ္မွ အထက္ျဖစ္လၽွင္ ၂၅ က်ပ္အျဖစ္အလိုက္ လည္းေကာင္း က်န္းမာေရး ထိခိုက္မွုမ်ားအတြက္ တိုးျမႇင့္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊  ေဆးေပါ့လိပ္ တစ္လိပ္လၽွင္ ၇၅ ျပားႏွုန္းျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မွုမ်ားအတြက္ တိုးျမႇင့္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းနိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment