Tuesday, August 6, 2019

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္သစ္မာ ႏွစ္စဥ္ေတာထြက္ပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏွုန္း ၅၀ ေလၽွာ့ခ်ၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္မွုႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ကိုက္ညီေစရန္သာ သစ္ထုတ္လုပ္မည္

ပဲခူးရိုးမအတွင်း တစ်နေရာကို တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ-ဆန်းထူးအောင်)
လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ သစ္မာႏွစ္စဥ္ေတာထြက္ပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏွုန္း ၅၀ ေလၽွာ့ခ်ၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္မွုႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ကိုက္ညီေစရန္သာ သစ္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၄ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း႐ုံးခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း သစ္ထုတ္ေရးဌာန၏ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ သစ္ထုတ္ရာသီတြင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္သစ္မာ ႏွစ္စဥ္ေတာထြက္ပမာဏ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေလၽွာ့ခ်ၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္မွု ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ကိုက္ညီေစရန္သာ သစ္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ သစ္ထုတ္လမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မွုမ်ား မရွိေစရန္ သစ္ထုတ္လမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက စနစ္တက် ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ သစ္ထုတ္ၿပီးေဒသမ်ားအတြင္း ခုတ္လွဲသည့္ အပင္၏ သုံးဆကို သဘာဝေတာတန္ဖိုးျမႇင့္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာနိုင္ေစရန္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပ႒ာန္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သစ္ေတာဧရိယာ ဧက ၂ ဒသမ ၂၇ သန္းကို ေဒသခံမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအျဖစ္ တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမွုရွိေစရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမိုျဖည့္ဆည္းနိုင္ေစရန္ အဆိုပါညႊန္ၾကားခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ထုတ္ျပန္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သစ္ေတာဥပေဒအသစ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အတြက္ သစ္ေတာဥပေဒ ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမ ၈ ရက္တြင္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဧရိယာ၏ ၅ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင္ႏွုန္းကို သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္နိုင္ၿပီး ေရရွည္တြင္ နိုင္ငံ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ပါ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဂဟစနစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အတြက္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားတည္ေထာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ နိုင္ငံ၏ ၅ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင္ႏွုန္းကို သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္နိုင္ၿပီး ေရရွည္တြင္ နိုင္ငံ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment