Monday, August 12, 2019

သဘာဝေဘးဒဏ္ခံရေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေန႔တြက္ စရိတ္မ်ား လွူဒါန္း

သဘာဝေဘး ဒဏ္ခံရေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တစ္ေန႔တာေန႔တြက္စရိတ္ လွူဒါန္းရန္ႏွင့္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းအဆိုတစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာင္ေျမသာဇံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာလွမိုးက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အထက္ပါအဆိုအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္လွူဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း တစ္ေန႔တာေန႔တြက္စရိတ္ တစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္၂ေသာင္း ရရွိသည့္ ပမာဏကို လွူဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းတြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေန႔တြက္တစ္ေန႔တာစရိတ္ ၂၀၀၀၀ အပါ အဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တို႔၏ ထည့္ဝင္လွူဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း ၂၂၅သိန္း ကို သဘာဝေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ လွူဒါန္းသြားမည္ဟု သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား လုံးက အဆိုပါေဒသမ်ားမွ ေဘးဒဏ္သင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္၊ ေသေၾကခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း တစ္မိနစ္ၿငိမ္သက္ခဲ့ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment