Tuesday, August 20, 2019

ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ဦးေဆာင္၍ BA(Edu), Bsc(Edu)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးေရးအပါအဝင္ အခ်က္သုံးခ်က္ ေတာင္းဆိုသည့္ ဖဲႀကိဳးစိမ္းလွုပ္ရွားမွု ျပဳလုပ္

ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ဦးေဆာင္၍ BA(Edu), Bsc(Edu)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးေရးအပါအဝင္ အခ်က္သုံးခ်က္ေတာင္းဆိုသည့္ ဖဲႀကိဳးစိမ္းလွုပ္ရွားမွုကို ဩဂုတ္၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဖဲႀကိဳးစိမ္းလွုပ္ရွားမွု ျပဳလုပ္ရသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္မွာ (၁)BA(Edu), Bsc(Edu)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ (၂)အေျခခံပညာမွ အေဝးသင္တတ္ေရာက္ရာတြင္ ခြင့္ရက္လုံေလာက္စြာ ရရွိရန္ (၃) ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မွုရပ္တန႔္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment