Monday, July 29, 2019

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အဂၢရာၿမဳိ႕ရွိ တာ့ဂ်္မဟာဂူဗိမာန္ (Taj Mahal) ၊ အဂၢရာခံတပ္ (Agra Fort)ႏွင့္ အဂၢရာေလတပ္စခန္း Air Force Station (Agra)မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာအိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္နံနက္ပုိင္းတြင္ အဂၢရာၿမဳိ႕ရွိ တာ့ဂ်္မဟာဂူဗိမာန္ (Taj Mahal) ႏွင့္ အဂၢရာခံတပ္ (Agra Fort)သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တာ့ဂ်္မဟာဂူဗိမာန္(Taj Mahal)သုိ႕ ေရာက္ရွိၿပီး လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာကာ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပုံမ်ား ရုိက္ကူးၾကသည္။ တာ့ဂ်္မဟာဂူဗိမာန္သည္ အဂၢရာၿမိဳ႕၏အေရွ႕ဘက္ အဂၢရာခံတပ္မွ တစ္မုိင္ခန္႕ကြာေ၀းသည့္ ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုအတြင္း၌ တည္ရွိၿပီး မဂုိဘုရင္ ရွားဂ်ဟန္က ၎၏ကြယ္လြန္သြားေသာမိဖုရား မြန္တာဇ္မဟာ (Mumtaz Mahal) အား လြမ္းဆြတ္သတိရေသာအားျဖင့္ ယမုံနာျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ ဂူဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွားဂ်ဟန္ဘုရင္သည္ တာ့ဂ်္မဟာဂူဗိမာန္ကုိ ၁၆၃၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၆၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးခဲ့ကာ အရန္အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ ၁၆၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း၊ အလြန္လက္ရာ ေျမာက္ေသာ ဗိသုကာလက္ရာ အေဆာက္အအုံတစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာတြင္ထင္ရွားၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ တာ့ဂ်္မဟာဂူဗိမာန္ကုိ UNESCO မွ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ တာ့ဂ်္မဟာဂူဗိမာန္မွာ စက်င္ေက်ာက္ျဖဴျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ရွစ္ေျမႇာင့္ပုံ အေဆာက္အအုံႀကီးျဖစ္ၿပီး ေပ ၁၉၀ ခန္႕အျမင့္ရွိကာ အေဆာက္အဦ၏ အလယ္ဗဟုိတည့္တည့္တြင္ မိဖုရား၏ ေက်ာက္ျဖဴသားဂူကုိထားရွိၿပီး ေက်ာက္မ်က္(၁၂) မ်ဳိးထည့္သြင္း ထားေသာ ေက်ာက္သား ခန္းစီးျဖင့္ကာရံထားေၾကာင္းႏွင့္ တာ့ဂ်္မဟာဂူဗိမာန္အား ေန႕စဥ္ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ လည္ပတ္ ေလ့လာသူ ၂၅၀၀၀ မွ ၄၅၀၀၀ ထိ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိၿပီး ခရီးသြားမ်ားျပားသည့္ကာလတြင္ တစ္ရက္လူဦးေရတစ္သိန္းခန္႕အထိ လာေရာက္ေလ့လာလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တာ့ဂ်္မဟာဂူဗိမာန္၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၂.၅ ကီလုိမီတာအကြာရွိ အဂၢရာခံတပ္ (Agra Fort)သုိ႕ သြားေရာက္ ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး အမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပုံမ်ား ရုိက္ကူးၾကသည္။
အဆုိပါ အဂၢရာခံတပ္သည္လည္း UNESCO ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြ အႏွစ္စာရင္း၀င္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ လုံၿခဳံမႈေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ က်ဳံး၊ ၿမိဳ႕႐ုိး စုံလင္စြာျဖင့္ ပုံေဖာ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ခံတပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္အသုံးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အဂၢရာခံတပ္ (Agra Fort)ကုိ မူလက အုတ္ခဲခံတပ္ Badalgarh Fort အျဖစ္ လူသိမ်ားထင္ရွားခဲ့ၿပီး ၁၅၆၅ ခုႏွစ္တြင္ Akbar ဘုရင္က သဲေက်ာက္နီအသုံးျပဳၿပီး ၈ ႏွစ္ၾကာ ျပန္လည္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၁၅၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ ေၾကာင္း၊ အဂၢရာခံတပ္မွာ စက္၀ုိင္းပုံသ႑န္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ၃၈၀၀၀၀ စတုရန္းမီတာ(၉၄ ဧက) က်ယ္၀န္း၍ နံရံအျမင့္မွာ ေပ ၇၀ ခန္႕ျမင့္မားကာ ယမုံနာျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ သဘာ၀အတားအဆီးျဖင့္ ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဂၢရာေလတပ္စခန္း Air Force Station (Agra) သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကရာ တာ၀န္ရွိတစ္ဦးက Air Force Station (Agra) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ခဲ့ကာ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ား အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ Air Force Station အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယေလတပ္မွ ေလထီးသင္တန္းသားမ်ား၏ ေျမျပင္ေလထီးခုန္ ေလ့က်င့္ခန္း အသီးသီးေလ့က်င့္ေနမႈမ်ားအား လုိက္လံၾကည့္႐ႈကာ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္း စာအုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ အမွတ္တရစုေပါင္း ဓာတ္ပုံရုိက္ကူးခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အိႏၵိယ တပ္မေတာ္အထူး ေလယာဥ္ျဖင့္ အဂၢရာၿမိဳ႕မွ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ သုိ႕ထြက္ခြာၾကရာ Air Force Station (Agra) ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပုိ႕ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ မ်ားသည္ နယူးေဒလီေလဆိပ္သုိ႕ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီခန္႕တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး အိႏၵိယ တပ္မေတာ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဦးမုိးေက်ာ္ေအာင္တုိ႕က ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Credit - တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး
The Ladies News

0 comments:

Post a Comment