Tuesday, July 30, 2019

တကၠသိုလ္ႏွင့္ေက်ာင္း၊ ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ အဂတိျဖစ္ေစမည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးျခင္း၊ ယူျခင္းကို ခြင့္ျပဳမထားဟု ဝန္ႀကီးေျပာ

လက္ေဆာင္ ပစၥည္းေပးျခင္း၊ ယူျခင္း မျပဳလုပ္ ျခင္းသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမျဖစ္ပြားေရး အဓိက အေလ့ အက်င့္ေကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး က ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူကစ၍ အဂတိျဖစ္ေစ မည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးျခင္း၊ ယူျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳမထား ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

‘‘လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ဆို တာသည္ ေပးျခင္း၊ ယူျခင္းကေန စခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေက်ာင္း ေတြမွာ၊ တကၠသိုလ္ေတြမွာ၊ သိပၸံ ေတြမွာ၊ ႐ံုးေတြ၊ ဌာနေတြမွာ မည္သည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးျခင္း၊ ယူျခင္းမွခြင့္မျပဳပါဘူး။ မည္သည့္ေငြေၾကးေပးျခင္း၊ ယူ ျခင္းကိုပါ မျပဳလုပ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တြန္းအားေပးေနပါတယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာ သည္။
ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ အဂတိေကာ္မရွင္က ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ ေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္မႈျမႇင့္တင္ေရး ပညာ ေပးစာေစာင္ ဆရာကိုင္အုပ္ေရ ၄၀,၀၀၀ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ထည့္ သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘အထူးသျဖင့္ အဂတိမွာ စတာက ေပးျခင္း၊ ယူျခင္းက စ တာ။ ပထမေတာ့ လက္ေဆာင္ ကို ႐ိုး႐ိုးေလးေပါ့။ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးစံအရ ေပးတယ္ဆိုတာကေန စၿပီးေတာ့ လိုခ်င္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြ ကို တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ လက္ ေဆာင္ကို အႀကီးႀကီးေပးၿပီး ယူ တာေပါ့။ အဲဒီလိုယူျခင္းအားျဖင့္ အဂတိဆိုတာ ေပၚလာတာ။ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ယူျခင္း ကိစၥရပ္ေတြကို ဆရာတို႔ ခြင့္ျပဳမ ထားဘူး။ ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ခြင့္မျပဳထားဘူး။ ဦးစီးဌာနေတြ မွာလည္း ခြင့္ျပဳမထားဘူး။ ဝန္ ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုးမွာလည္း ခြင့္ ျပဳမထားဘူး။ လက္ေဆာင္ေပး ျခင္း၊ ယူျခင္း အဂတိလံုးဝခြင့္ျပဳ မထားပါဘူး’’ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။
 ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဌာနအားလံုး၌ ရာထူးတိုးႏွင့္ အေရႊ႕အေျပာင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အဂတိႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈအမ်ားဆံုးရွိေန တတ္သျဖင့္ ေက်နပ္မႈမရွိသည့္ အခ်က္မ်ား တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ ဟု ဦးကိုေလးဝင္းကဆိုသည္။
‘‘ရာထူးတိုးအေျပာင္းအေရႊ႕ ေတြအတြက္ တန္းစီဇယားေတြ လုပ္ေပးထားတယ္။ အဲဒါကို ေက်ာ္သြားတယ္။ မတရားလုပ္ တယ္လို႔ ယူဆရင္ ခ်က္ခ်င္းတိုင္ လို႔ရတယ္။ တိုင္တဲ့စနစ္လည္း ဆရာတို႔မွာ ရွိၿပီးသား။ ခ်က္ခ်င္း တိုင္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူတာ ေတြ လုပ္ေပးေနတယ္’’ဟု ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာၾကား သည္။
အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အက်င့္စ႐ိုက္တစ္ခုျဖစ္ေနသျဖင့္ ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေအာင္လုပ္ရန္ အခက္ အခဲမ်ားရွိေနၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာပါက အ ဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အ ပါအဝင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန မ်ားသို႔ အမႈအခင္းမ်ား လႊဲေျပာင္း ကာ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ဟု ဦးကို ေလးဝင္းက ဆိုသည္။
‘‘တစ္နည္းအားျဖင့္ အဂတိ နဲ႔မကင္းဘူးလို႔ ထင္တယ္ဆိုရင္ တိုင္လို႔လည္းရတယ္။ Complain လည္းလုပ္လို႔ရတယ္။ ေက်ာင္းအဆင့္မွာဆိုရင္လည္း တိုင္ရင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ေျဖရွင္းလို႔ရ တာဆို ေျဖရွင္းေပးမယ္။ အလား တူပဲ ရာထူးတိုးတို႔၊ အေျပာင္းအ ေရႊ႕တို႔ဆိုတာေတြမွာလည္း ၿမိဳ႕ နယ္႐ံုးေတြ၊ ခ႐ိုင္႐ံုးေတြ၊ တိုင္း႐ံုးေတြရွိတယ္’’ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။
အဂတိကင္းစင္ေရးအေျခခံ သည့္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ပညာေပးစာတမ္း မူလတန္းအဆင့္ ဆရာကိုင္စာ အုပ္စု ၄၀,၀၀၀ ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ကလည္း အဂတိေကာ္မရွင္က လႊဲေျပာင္းေပးေဝခဲ့ၿပီး ယခုလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အလယ္တန္းအဆင့္စာအုပ္မ်ားကို Grade-6 ကစ၍ ထည့္သြင္းသင္ၾကားမည္ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းကဆိုသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ျဖင့္ ယခင္ႏွစ္က ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ အစိုးရေက်ာင္း ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္း မ်ားရွိ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားအေရ အတြက္ ၁၀ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကဆိုသည္။
‘‘အဲဒီေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀ သန္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျဖာင့္ မတ္တည္ၾကည္မႈ အသိပညာေပး တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြက ေသခ်ာေလး အသိပညာ ေပးဖို႔ သင္ၾကားေပးမယ္၊ ေလ့ က်င့္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးနဲ႔ေပါင္းလိုက္ရင္ သန္း ၃၀ ဝန္းက်င္ရွိပါတယ္။ သန္း ၃၀ ကို အသိပညာေပးလိုက္တာနဲ႔ အ တူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသန္း ၃၀ ဆိုတာ မိသားစုဝင္ေတြ ကိုယ့္ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြေတြပါ ေပါင္း လိုက္ရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးျဖစ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳး သိမ္းႀကီးကဆိုသည္။

7Day

0 comments:

Post a Comment