Tuesday, July 30, 2019

တပ္မေတာ္သည္ သိပ္ေပ်ာ္ေန၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပါ၀င္ရန္မင္းကင္းအမတ္အႀကံျပဳတပ္မေတာ္သည္လႊတ္ေတာ္ကေန ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ႕ခ်ရန္ လုံး၀ဆုတ္ခြာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္ခုေျပာႏိုင္သည္မွာ “တပ္မေတာ္ဟာသိပ္ၿပီးေပ်ာ္ေနလို႕ လႊတ္ေတာ္မွာ ပါ၀င္ေနတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ” ဟု မင္းကင္းအမတ္ဦးေမာင္ျမင့္ကဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္ငံႏိုင္ငံတြင္ပင္ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရးလိုအပ္ခ်က္အရ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဆိုေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို ယခင္ကထက္ ရာခိုင္ႏႈန္းျမွင့္တင္ခဲ့သည္ကို သင္ခန္းစာယူ ရမည္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။
“ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ကေတာ့" ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္သည္။"ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မင္းကင္းအမတ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ား ပုဒ္မ၁၄ တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကို လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအလိုက္ေလွ်ာ႕ခ်ရန္ NLDပါတီက တင္ျပခဲ့ၿပီး ပါတီ ေလးခုက ပယ္ဖ်က္ေပးရန္အထိတင္ျပခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ သည္ Transition Period ျဖစ္ၿပီး အင္မတန္ ႏုနယ္ ေသးေၾကာင္း၊ အေနာက္ကမၻာႏွင့္ OICတို႕ႏွင့္အတူ UNေတာင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ား မ်ားျပားလာသကဲ့သို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအၿပီးသတ္ မရရွိေသးသည့္ လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ အင္းအားသည္လည္း ယခင္တစ္သိန္းေက်ာ္မွ ေက်ာက္ခမန္းလိလိ ႀကီးထြားလာေနသည္။ ယင္းသို႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကေန ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ႕ခ်ဖို႕ လုံး၀ဆုတ္ခြာဖို႕မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း မင္းကင္းအမတ္ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
The Ladies News

0 comments:

Post a Comment