Wednesday, February 27, 2019

သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္အႏုိင္က်င့္သည့္ သခင္စစ္ကုမၸဏီမွ ေျခာက္ဦးကို ပုဒ္မငါးခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား အာမခံရရွိ၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတာင္းဆို


ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခ စိုက္ ျမစ္ႀကီးနားဂ်ာနယ္သတင္း ေထာက္ႏွစ္ဦးကို ဆဲဆိုၿပီး နာ က်င္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၀ိုင္း ေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သခင္စစ္သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဒိန္ေဆာင္ အပါအ၀င္ေျခာက္ဦးကို ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မငါးခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ ေၾကာင္း ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။ 
ျမစ္ႀကီးနား ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးမႈသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ေဆြးေႏြးရန္ဆိုကာ ကုမၸဏီတာ ၀န္ရွိသူမ်ားကေခၚ၍ သတင္းေရးသားသူ မမြန္းမြန္းပန္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ ကိုအဂ်ယ္ (ခ) လပတ္ေခါန္လြမ္းတုိ႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ကုမၸဏီသို႔ သြားေရာက္ရာ ဦးဒိန္ေဆာင္ အပါအ ၀င္ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို အိမ္ ႏွစ္အိမ္တြင္ သီးျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ ကာ သတင္းေထာက္အမ်ိဳးသမီး အား ဆဲဆိုျခင္း၊ ဂ်ာနယ္ျဖင့္ မ်က္ ႏွာအား ႐ိုက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး သတင္းေထာက္ အမ်ိဳးသားကိုလည္း ထိုင္ထလုပ္ ခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကိုပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အကူအညီ ျဖင့္ သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ခဲ့ရ ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားဂ်ာနယ္တာ ၀န္ရွိသူမ်ားကေျပာသည္။ 

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားက ရဲ စခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့၍ ေဖေဖာ္၀ါ ရီ ၂၆ ရက္၌ ဦးဒိန္ေဆာင္ အပါအ၀င္ေျခာက္ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ ေၾကာင္း၊ အာမခံေပးရမည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖစ္၍ အာမခံေပးထား ေၾကာင္း ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ကေျပာသည္။ 

‘‘ေျခာက္ဦးစလံုးကို အာမခံ ေပးၿပီးေတာ့မွ အခုေတာ့ အခင္း ျဖစ္ရပ္စစ္ေဆးတာတို႔၊ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုတို႔၊ လိုအပ္တဲ့ သက္ေသ ခံပစၥည္း သိမ္းဆည္းတာတို႔၊ ေနာက္တစ္ခါ စစ္ေဆးတာတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္’’ဟု ရဲ စခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးေက်ာ္စိုးက ေျပာ သည္။ 

ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖစ္ သည့္ ရာဇ၀တ္မကင္းေသာ အ ႏုိင္အထက္ျပဳမူမႈပုဒ္မ ၃၅၄၊ ညစ္ညမ္းစြာဆဲဆိုမႈပုဒ္မ ၂၉၄၊ နာက်င္ေစမႈပုဒ္မ ၃၂၃၊ မတရားတားဆီးျခင္းဆိုင္ရာပုဒ္မ ၃၄၁၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အားေပးကူညီျခင္းဆုိင္ရာပုဒ္မ ၁၁၄ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။ 

ယင္းပုဒ္မမ်ားသည္ အာမခံ ေပး၍ရသည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖစ္၍ အာမခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား စြဲတင္ႏုိင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ေထာက္မ်ားဘက္မွ ကူညီေန သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးတင္ထြန္းသိန္းကေျပာသည္။ 

သက္ဆိုင္ရာအမႈစစ္မွ တ ရာလိုႏွင့္ တရားလိုသက္ေသမ်ား၊ တရားခံမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးပါက တရားစြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ရာ တစ္လအတြင္း တရားစြဲတင္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။ 

သတင္းေထာက္မ်ားကို ယင္းသို႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္၊ တားဆီးၿပီး နာ က်င္ေအာင္လုပ္ခဲ့သည့္ သခင္စစ္ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ထိ ေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္ သက္ ဆုိင္ရာသို႔ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို မီဒီ ယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယမန္ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္တြင္ သတင္းေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေက်နပ္မႈမရွိပါက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေကာင္စီသို႔ တုိင္ၾကားျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိေသာ္ လည္း ယခုကဲ့သို႔ သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚ ရာဇ၀တ္မကင္းေသာအႏုိင္အထက္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ အႏုိင္အ ထက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ 

ျဖစ္ရပ္တြင္ က်ဴးလြန္ပါ၀င္ သူမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဖာ္ထုတ္ ေပးရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ လိုအပ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပသည္။ 

အလားတူ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္အေပၚ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ကခ်င္ ျပည္နယ္အေျခစိုက္ သတင္းသ မားမ်ားက ထုတ္ျပန္သည္။ ယင္း သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ သတင္း သမားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ရာ ေရာက္သည္သာမက ေဒသခံ ျပည္သူလူထုကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ ရာေရာက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ 

လက္ရွိျဖစ္စဥ္သည္ သတင္း သမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သ တင္းေရးသားရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူ ထု၏ သတင္းမွန္သိပိုင္ခြင့္ကို ထိ ပါးရာေရာက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုး မိုးေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ သတင္းသမားမ်ားက တုိက္တြန္းၿပီး က်ဴးလြန္သည့္ ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ ျခင္းအေပၚ အျခားေဒသအသီးသီး မွ သတင္းသမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္ စြာ အေရးယူရန္ တုိက္တြန္း ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ 
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ထုတ္ ျမစ္ႀကီးနားဂ်ာနယ္တြင္ ‘မန္ေဒါင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တ႐ုတ္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခု ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေန’ သတင္းတြင္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးမည့္ သခင္စစ္ကုမၸဏီသည္ ဇန္န၀ါရီကစ၍ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေနေၾကာင္း မန္ေဒါင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေျပာဆိုခ်က္ျဖင့္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ ကုမၸဏီကမူ ၎တုိ႔သည္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ မစိုက္ထား ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။

7Day

0 comments:

Post a Comment