Thursday, February 28, 2019

ေတာင္ႀကီးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စားသုုံးဆီမ်ားအား ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးကာ ဥပေဒညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီသည္တိုု႔ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္သိမ္းဆည္းခဲ့ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ဥပေဒညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီမဟုတ္ေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းမ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ားကို ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျပီး ထိန္းခ်ဳပ္သိမ္းဆည္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။ 
”ျပည္နယ္အစိုးရက ကုမၸဏီ၂၅ ခုကို ေတြ႕ဆံုသတိေပးမွဳေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ စားသံုးသူ အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႕ ဌာနအေနနဲ႕ ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ဥပေဒညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႕မညီတဲ့စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးစတာေတြ၊ စားသံုးရန္မသင့္တဲ့ အစားအစာေတြအားလံုးကို ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမွဳေတြျပဳလုပ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သိမ္းဆည္းပါတယ္။ စားသံုးသူျပည္သူေတြကိုထိခိုက္ေစမယ့္ကိစၥေတြကို ဌာနအေနနဲ႕ အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕သံရံုးေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာသံမွဴးေတြဆီကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေတြမွာ ဓာတုဓာတ္ၾကြင္း အမ်ားအျပား ပါရွိေနတယ္လို႕ ႏိုင္ငံျခားကစစ္ေဆးခ်က္ေတြရရွိေနတယ္လို႕သိရတယ္။ ၀ယ္သူေရာေရာင္းသူေရာ ေရွာင္ရွား သင့္ပါ တယ္၊ ၀ယ္သူျပည္သူေတြကကိုယ္အသံုးျပဳမယ့္ စားမယ့္အရာေတြကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ ၀ယ္ေစခ်င္သလို ေရာင္းခ် သူမ်ားဖက္ ကလည္း ဥပေဒနဲ႕အညီသာမူက စိတ္ေစတနာအျပည့္နဲ႕ပါ ေရာင္းခ်ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ စားသံုး သူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ထုတ္ကုန္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမွဳဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္း ေအာင္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္သို႕ မတ္လ ၁ရက္ က ေျပာသည္။ 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ထုတ္ကုန္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမွဳဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္က ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕တြင္မ်ိဳးေစ့ထုပ္ ၁၆ ထုပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေျမၾသဖာ ၁၀၃ အိတ္၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ိဳးစံု ၃၇ဗူး၊ မ်ိဳးေစ့ ၉ ထုပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမွဳအရစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္(၆)ဆိုင္မွ (၅)ဆိုင္တြင္ ေရာင္းခ် ေနသည့္ ေျမၾသဇာ ၈၂ အိတ္၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ိဳးစံု ၁၅၂ထုပ္ႏွင့္ ၉၆ဗူး၊ မ်ိဳးေစ့ထုပ္၁၂၁ ထုပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္တြင္ ေျမၾသဇာ ၄၁ အိတ္တို႕အား သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္ရွိ စားသံုးဆီလုပ္ငန္းအားစစ္ေဆးရာတြင္ ရန္ကုန္မွတင္ပို႕ထားသည့္ ၁၀ ပိႆာ၀င္ စားဆီ ပံုး ၇၀၀၊ ပိႆာ ၅၀ ၀င္ ပီပါ ၁၁၀ ပီပါႏွင့္မ်ိဳးေစ့ဆိုင္မ်ားမွ ေရာင္းခ်ရန္လိုင္စင္မရွိသည့္အေစ့ထုတ္ေျပာင္း မ်ိဳးေစ့ ၂ မ်ိဳး တန္ဘိုးက်ပ္ သိန္း၃၀၀ခန္႕၊စုစုေပါင္း က်ပ္ သိန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ရက္စြဲမ်ားကို အေပၚမွထပ္ခါ(ထပ္ခါ)ကပ္၍ ကပ္ခြာအသံုးျပဳကာ ျပည္သူသို႕ လိမ္ညာေရာင္းခ်ေနမွဳမ်ား၊ခြင့္ျပဳမထားသည့္ ျပည္ပတံဆိပ္မ်ား၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးခ်က္၊ အာမခံခ်က္မပါရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မရွိဘဲေရာင္းခ်ေနမွဳမ်ား၊ တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ပါေသာ္လည္း ထုပ္လုပ္၊ ကုန္ဆံုးရက္စြဲမပါရွိမွဳမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားအား ထိန္း ခ်ဳပ္သိမ္းဆည္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး သိမ္းဆည္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္စားသံုးသူအျငင္းပြားမွဳေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႕သို႕ တင္ျပၿပီး ဆံုးျဖတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္၏ အခြင့္အေရးအရ လာေရာက္ရွင္းလင္းႏိုင္ ေၾကာင္း လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေအာင္က ဆိုသည္။ 

”သက္တမ္းလြန္ပိုးသတ္ေဆးေတြေၾကာင့္ ပိုးေတြေဆးယဥ္ပါးမွဳျဖစ္ၿပီး ေဆးပမာဏပိုမိုသံုးစြဲလာမွဳေတြက အပင္ေတြမွာ ဓာတ္ၾကြင္းမ်ားျပားလာေစမွာျဖစ္သလို အဆိပ္သင့္မွဳလဲပိုမိုအႏၱရာယ္ႀကီးမားလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသင္းသင္းလဲ့က ေျပာသည္။ 

ယင္းအျပင္ နယ္စပ္မွ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းသို႕ တရား၀င္တင္သြင္းေနေသာ အာလူးမ်ိဳးမ်ားမွာ မ်ိဳးေစ့ဥပေဒအရ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မပါရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အရည္အေသြးမမီေသာ အာလူးမ်ိဳးစိုက္ပိ်ဳးျခင္းျဖင့္ေတာင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္၍ အာလူးအဓိကစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ဟဲဟိုး၊ ေအာင္ပန္း၊ေနာင္တရား၊ ဟိုပံုးေဒသမ်ားရွိ မ်ိဳးေစ့အေရာင္းဆိုင္မ်ားသို႕ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရမွညႊန္ၾကားလာခဲ့သည္ကုိကေလာ၊ ပင္ေလာင္း၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႕ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္၊စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန မွသိရသည္။ 
Oo Oo Zaw 
Photo - စားသုံးသူေရးရာေတာင္ႀကီး 
Popular News Journal 

0 comments:

Post a Comment