Thursday, March 8, 2018

ခ႐ုိနီႀကီးမ်ား၏ ညည္းတြားမႈေၾကာင့္ အခြန္ေရွာင္ဆုေၾကး အေလာတႀကီးေပးသနားမည့္ အစီအစဥ္အေပၚ တာ၀န္ေက် အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး မဲေပးခဲ့ၾကေသာ နင္းျပားျပည္သူမ်ား စိတ္ဒဏ္ရာမရေစရန္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းမွ ပုဒ္မမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ကာ ေနာင္အခါမွ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုအျဖစ္ တင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ခ႐ုိနီႀကီးမ်ား၏ ညည္းတြားမႈေၾကာင့္ အခြန္ေရွာင္ဆုေၾကး အေလာတႀကီးေပးသနားမည့္ အစီအစဥ္အေပၚ တာ၀န္ေက်အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး မဲေပးခဲ့ၾကေသာ နင္းျပားျပည္သူမ်ား စိတ္ဒဏ္ရာမရေစရန္ အခြန္ေကာက္ဥပေဒၾကမ္းမွ ပုဒ္မမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ကာ ေနာင္အခါမွ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုအျဖစ္ တင္သြင္း သင့္ေၾကာင္း NLD ပါတီ၀င္ မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳး၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။
ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၉ ဦးက ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က အခ်ိန္ႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ေငြပမာဏျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒႏွင့္ေရာကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္သည္ ဥပေဒ မျပ႒ာန္းမီ မတ္လတြင္ ေဒၚလာေစ်း ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ေမလအလြန္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာမွ ယခု ႏွစ္ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၀၀ မွ ျပန္မဆင္းေတာ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအတြက္ ဘယ္သူ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံခဲ့လဲ။ တာ၀န္ယူဖုိ႔ေ၀းလုိ႔ ကုိယ္လုပ္ထားတာ မဟုတ္တဲ့အတုိင္း မိွန္းေနၾကပါတယ္။ ဒီလုိတာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈမရွိတဲ့ အေလ့အထေတြကုိ ဒီဘက္ေခတ္မွာ အဆက္ျဖတ္ဖုိ႔ လုိပါၿပီ။ အခု ဒီလုိထပ္မျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ရဖုိ႔ ဒီဟာကုိ ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္အေရးႀကီးတာကုိ ပုဒ္မတစ္ခု စာေၾကာင္း ၁၀ ေၾကာင္းေလာက္နဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္တင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစည္းအေ၀း ေျခာက္ႀကိမ္နဲ႔ အခန္းတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ေတြက တစ္ဦးကုိ ေျခာက္မိနစ္နဲ႔ ကေမ်ာကေသာ ေဆြးေႏြးအင္ဒုိနဲ႔ဆုိ လမ္းႀကိတ္စက္နဲ႔ ၿပိဳင္ကားလုိ Speed က ကြာလွပါတယ္။ အခုဥပေဒက အျဖစ္သေဘာသာရွိၿပီး ဒါကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အဖဲြ႕အစည္းကလည္း ကုိယ့္ေလာက္ေတာင္ ကုိယ္မႏုိင္တဲ့ လူေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ အဖဲြ႕ျဖစ္တာကတစ္ေၾကာင္း၊ တကယ္လုိ႔ ဆုိးက်ဳိးေတြ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္လာခဲ့ရင္ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ကုိယ့္လႊတ္ေတာ္လည္း တာ၀န္မကင္းတာမုိ႔ ေျပာဆုိေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ေငြမည္း၊ အဂတိ တရား၊ ပနားမားေပပါထဲက လွ်ဳိ႕၀ွက္အေကာင့္၊ လက္ႀကီးသမားေတြ၊ မေကာင္းတာမွန္သမွ် ေရႊခါးပတ္၊ ေငြခါးပတ္ ခ်န္ပီယံဆု ေတြပဲခ်ိတ္ေနတဲ့ ဒီႏုိင္ငံမွာ ခ႐ုိႀကီးေတြ၊ သူေဌးႀကီးေတြရဲ႕ ညည္းတြားသံေၾကာင့္ဒီလုိ အေလာတႀကီးနဲ႔ အခြန္ေရွာင္ ဆုေၾကးေပးသနားမယ့္ အစီအစဥ္အေပၚ တာ၀န္ေက် အခြန္ထမ္းေတြ၊ ၂၀၁၅ မွာ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးနဲ႔ မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ နင္းျပားျပည္သူေတြကုိ စိတ္ဒဏ္ရာမရေစဖို႔ ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးက အေသအခ်ာ ေတြးဆၿပီး ေလာေလာဆယ္ဒီပုဒ္မေတြကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေနာင္အခါမွ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ တင္သြင္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးၾကပါ” ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ မူလဥပေဒၾကမ္းက ပုဒ္မ ၂၅၊ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီက အသစ္ျဖည့္စြက္လုိက္သည့္ အခန္း (၈) မွ ပုဒ္မအားလုံးကုိ ယခုဥပေဒမွ ယာယီျဖဳတ္ထုတ္ကာ ေနာက္ ဆုတ္ၿပီး သီးျခားဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္တင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီပ႐ုိဂရမ္ရဲ႕ အဓိကကရည္ရြယ္ခ်က္က အခြန္ေရွာင္သူေတြဆီက အခြန္ရေအာင္ အျမန္ေကာက္မွာျဖစ္လုိ႔ သူတုိ႔စဥ္းစားေတြ ေ၀ခ်ိန္မရေအာင္ အခ်ိန္တုိတုိထားမယ္။ စီးပြားေရးသမားေတြျဖစ္လုိ႔ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ ထားတဲ့ မက္လုံးေပးမယ္။ ဒီမုန္႔ကုိ မယူရင္ေနာက္မွာ တုတ္ပဲရမယ္ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ ေနာက္က်ရင္ခ်မွတ္မယ့္ အျပစ္ဒဏ္ေတြ ေၾကညာမယ္။ ဒါအႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာပါပဲ။ တုိင္းျပည္ဘယ္လုိတုိးတက္မယ္ ဘာညာဆုိတာ အေျပာသာရွိတာပါ။ တစ္ခဏတာ အခြန္ရလုိက္ေပမဲ့ ေရရွည္မွာေတာ့ ဒီလုိအခြင့္အေရး ေနာက္တစ္ခါလာ ဦးမလားလုိ႔ ေမွ်ာ္တဲ့အခြန္ေရွာင္သူေတြ မ်ားမလာေအာင္ အႀကိတ္အနယ္ ထိန္းေနၾကရတာပါ။ ဘယ္လုိျဖစ္ လုိ႔ ဒီေလာက္ Impact မ်ားတဲ့ ပ႐ုိဂရမ္ တစ္ခုကုိ အတိအက်နဲ႔ အတည္ျပဳရတဲ့ အခြန္အေကာက္ဥပေဒနဲ႔ ေရာၿပီးတင္တာလဲလုိ႔။ ဒီတစ္ခုတည္းကုိက အင္မတန္ ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥပါ။ ဒီလုိ ေရာၿပီးတင္ေတာ့ အခြန္အေကာက္ဘက္လည္း မလွည့္ႏုိင္၊ ဒီအေပၚမွာလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေဆြးေႏြးႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ စိတ္ထဲေတာင္ တစ္မ်ဳိးခံစားရပါတယ္” ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏုိင္ငံသားမ်ား ျပည္ပမွ ၀င္ေငြရလမ္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးရလမ္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ နည္းေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ၀င္ေငြမ်ား၊ ေျမ၊ အိမ္၊ ေရႊ၊ စိန္ စသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အခြန္စည္းၾကပ္မႈမွ ကင္းလြတ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ပုံစံျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း ေပးေဆာင္ ပါက သံုးရာခုိင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းေပးေဆာင္႐ုံျဖင့္ တရား၀င္ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၂၅ ကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း NLD ပါတီ၀င္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေဆြးေႏြးသည္။

“ဒီပုဒ္မကုိ ေရးဆဲြသူေတြက ဘယ္ Idea နဲ႔ ေရးဆဲြတယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး။ သုိ႔ေပမဲ့ ဒီဟာသာ အတည္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ တုိင္းျပည္မွာ ဆုိးက်ဳိးေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္မယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြေတြ၊ ဘ႑ာေငြေတြ အမ်ားႀကီးလုိတယ္ ဆုိတာ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုိတဲ့အတြက္ ဘယ္သူေတြက ေလာ္ဘီလုပ္ၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းတယ္ ဆုိတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ျပင္ပမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ဂယက္ ႐ုိက္ေနပါတယ္။ 

မူလဥပေဒၾကမ္းအတုိင္းသာ အတည္ျပဳမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္ႏုိင္ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြအမ်ားစုက ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ တစ္ခ်ိန္က လက္လုပ္မွ ပါးစပ္လႈပ္ရတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ အခုခပ္မ်ားမ်ားက လက္လႈပ္ရင္ေတာင္ ပါးစပ္မလႈပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ အဲဒီလုိရွိ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လူတစ္စုေၾကာင့္၊ လူနည္းနည္းေလးေၾကာင့္၊ ခ႐ုိနီတစ္ စုေၾကာင့္သူတုိ႔ ၀င္ေငြေတြကုိ ေငြမည္းေတြကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔အတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းရတာနဲ႔ ဒါကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးလုိက္မယ္ဆုိရင္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ထီလက္မွတ္ ၀ယ္သလုိ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေငြမည္းရွိတဲ့သူေတြ တရားမ၀င္ေငြရွိတဲ့သူေတြဟာ ထီလက္ မွတ္လုိက္ ၀ယ္ၾကပါတယ္။ ငါးသိန္းဆု၊ ၁၀ သိန္းဆု၊ သိန္း ၅၀ ဆု စသျဖင့္ ထီလက္မွတ္၀ယ္ၿပီး ထီလက္မွတ္ ကုိျပၿပီးေတာ့ အကုန္သုံးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေန႔ ဒီဟာကုိ တရား၀င္ေငြ လုပ္လုိက္ရင္ သူတုိ႔မွာ ရွိတဲ့ေငြရဲ႕ ပမာဏ ဘယ္ေလာက္အပ္မယ္ဆုိတာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဥပေဒေတြလည္းမရွိဘူး။ စိစစ္မယ့္အဖဲြ႕ေတြ လည္း မရွိဘူး” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးရဲထြဋ္က အခြန္စည္းၾကပ္မႈလုပ္ရာတြင္ အႏၲရာယ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ေငြမည္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ရသည့္ ၀င္ေငြမ်ား၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ား၏ ၀င္ေငြမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္မွ ေငြမည္းမ်ား အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး ၿပိဳလဲသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေမာင္က “အခြန္ေရွာင္သူေတြ အတြက္ အဲဒီလို ေလွ်ာ့ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံထဲကို ျပည္ပကေန တိတ္တဆိတ္၀င္လာမယ့္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာမယ့္ ေငြေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဘာသာေရးအရ ေနာက္ ကေန ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ေငြေတြ ၀င္လာႏိုင္တယ္။ အိမ္နီးခ်င္းစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို သိမ္းပိုက္၀ယ္ယူတာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အေသအခ်ာစဥ္းစားဖို႔ လိုေနပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးစိုးသိန္းက သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း စသည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အေနျဖင့္ ေငြေၾကးပမာဏအနည္းအမ်ား အေပၚအေျချပဳၿပီး အခြန္ႏႈန္းထား ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါက အခြန္ပိုမိုရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အမည္ခံကာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေငြမည္းမ်ားကို ေငြျဖဴမ်ားအသြင္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်မွ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ကို ေနာက္ကြယ္မွ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက “အခန္း(၇)ပုဒ္မ ၂၅မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အခြန္လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့၊ စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေန တဲ့၀င္ေငြေတြကို အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ အခြန္သက္သာခြင့္ေပးရာမွာ အက်ဳိးအျပစ္၊ အေကာင္း အဆိုးေတြမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့ အခြန္တိုးလာမယ္။ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရင္ အခြန္အေျခခံကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မယ္။ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ပိုေကာင္းလာမယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္း တိုးလာႏိုင္တယ္။ ဆိုးက်ဳိးကေတာ့ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ၀င္ေငြခြန္ ပံုမွန္ေပးေဆာင္ေနတဲ့ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မွ်တမႈမရွိဘဲ အခြန္တိမ္း ေရွာင္သူေတြမ်ားစြာ မ်က္ႏွာသာေပးသလို ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒလိုက္နာေရး၊ အခြန္ေပးေဆာင္ေရး၊ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ား အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ အခြန္ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွင္းလင္းလြယ္ကူေရး ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္သူေတြကို အထူးနည္းပါးတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ေပးေဆာင္ခြင့္ျပဳတာဟာ ဥပေဒလိုက္နာသူေတြနဲ႔ ပံုမွန္ေပးေဆာင္ေနသူေတြကို စိတ္အားပ်က္ေစၿပီး အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ဖို႔ လမ္းျပသလို ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအပုဒ္ေလးတစ္ပိုဒ္ ျပ႒ာန္း႐ုံနဲ႔မလံုေလာက္ ပါဘူး။ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္း၀င္းခုိင္သန္း က ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီတို႔ပူးေပါင္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းကာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ထပ္မံတင္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

စိုးမင္းထုိက္၊ စည္သူ
Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment