Thursday, December 10, 2015

နံရံထက္ မွ ယဥ္ေက်းမူအေမြအႏွစ္မ်ား တည္ရွိရာ ေကာ့ဂြန္းဂူ

 

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၈၈၅ ခု(ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၉၆) သီတင္းကြ်တ္ လဆန္း(၆)ရက္ ေန႔တြင္ ေကာ႔ဂြန္းဂူ ေက်ာက္ ဂူ အတြြင္း တြင္းမွ မြန္ဘာသာျဖင့္ သထုံ႕ျမိဳ႕၏ သမုိင္းစာေဟာင္းကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ေကာ႔ဂြန္းဂူသည္ ကရင္ျပန္နယ္ ဘားအံျမိဳ႔ ေကာ႔ဂြန္းေက်းရြာအတြင္း တည္ရွိျပီး သဘာ၀ထုံးေက်ာက္ ဂူအမ်ိဳး စားျဖစ္ ပါသည္။ ေကာ႔ဂြန္းဂူရွိ ယဥ္ေက်းမူအေထာက္ထားမ်ားမွာ ေက်ာက္နံရံမ်ားတြင္ေျမျမီးဖုတ္ အုတ္ခြက္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား ထုံးေက်ာက္သားကုိ ပုံေဖာ္ထြင္းထုထားည္ရုပ္လုံး ရုပ္ၾကြမ်ား သဲေက်ာက္ကုိထြင္း ထုထား သည့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ထုမ်ားႏွင့္အတူ ေဆးေရးစာ၊မင္စာ၊ေက်ာက္ စာႏွင့္ ေရွးေဟာင္း မြန္စာအေရးအသားတို ့ကုိ ေတြရပါသည္။ေကာ႔ဂြန္းဂူ ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာခရီးသြား အေထာက္ ထားမ်ားကုိ ခရစ္ႏွစ္ (၁၉ ရာစု) အေစာပုိင္းမွတ္တမ္းတုိ ့တြင္ရွာေဖြေတြရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈပံုရိပ္မ်ား မွ-

0 comments:

Post a Comment