Sunday, December 13, 2015

ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ


ဤစာအုပ္သည္ ရန္ကုန္ ဘေဆြ၏ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ် ပံုနိွပ္ထုတ္ေ၀ဖူးျခင္း မရိွေသးသည့္ စာအုပ္အသစ္ တစ္အုပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္ကို ငါတို႔စာေပက တန္ဖိုး (၃၀၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း၌ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ျဖစ္သည္။ရန္ကုန္ဘေဆြသည္ စာေရးဆရာ၊ ပန္းခီ်ဆရာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေျပာက္ၾကား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ျပီး တိုက္ပဲြေပါင္းမ်ားစြာကို ဦးေဆာင္ တိုက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အမွာစာတြင္ စာေရးသူက ယခုကဲ့သို႔ ေရးသားထားသည္။

ဤ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ ဆိုသည္မွာ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းတြင္ အေရးၾကီးေသာ ဇာတ္ေကာင္ အခိ်ဳ႕ ပါ၀င္လ်က္ရိွရာ စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္လည္း ထိုအခိ်ဳ႕ထဲမွ ဇာတ္ေကာင္ တစ္ေကာင္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ ၀န္ခံပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုအခိ်ဳ႕ဆိုသည့္ အေရးၾကီး ဇာတ္ေကာင္မ်ား အနက္၊ သူတို႔အတြက္ ၾကိဳတင္မိတ္ဆက္ ေပးလိုသည့္ ဇာတ္ေကာင္သံုးဦး ရိွပါေသးသည္။

'ထိုသံုးဦး အနက္ ပထမတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဇာတ္ေကာင္သည္ အလံနီ သခင္စိုးၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးသည္ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ ပ်က္စီးေရး အတြက္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ အသံုးေတာ္ ခံျပမည့္ လူၾကမ္း 'ဗီလိမ္' ဇာတ္လိုက္ၾကီး အျဖစ္ ပါ၀င္လာပါလိမ့္မည္'။

'ဒုတိယ တစ္ဦးေသာ ဇာတ္ေကာင္သည္ လြတ္လပ္ေရး၏ ဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးသည္ လူငယ္ေတြက လႈပ္ရွား ေတာင္းဆိုပါလ်က္ ပါ၀င္ အားေပးမႈ မျပဳဘဲ တပ္မေတာ္နွင့္ ျပည္သူတို႔ကပါ ထိန္းမနိုင္ သိမ္းမရ ျဖစ္လာေတာ့မွ 'မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္လွ်င္ ငါပါ၀င္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးမည္' ဟု ထပ္ဆင့္ အက်ပ္ကိုင္ရက္ေသာ၊ ေတြးၾကံရခက္သည့္ နက္နဲေသာ ဇာတ္ေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္လာပါလိမ့္မည္'။

'တတိယ တစ္ဦးေသာ ဇာတ္ေကာင္သည္ ျမန္မာျပည္အဖို႔ ကမၻာက သိထားေသာ ယခုလမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးသည္ ထိုစဥ္အခိ်န္က နိုင္ငံေရး အရ အနည္းဆံုး နွစ္ၾကိမ္မွ် ေနရာေပး အသံုးခ်မႈကို ရုပ္ျပအျဖစ္ ဓားစားခံ' လာခဲ့ရသည့္၊ ခံနိုင္ရည္ကို စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ျပဳနိုင္စြမ္းေသာ ဇာတ္ေဆာင္ တစ္ဦး အျဖစ္ ပါ၀င္လာပါလိမ့္မည္' ဟု ေရးထားသည္။

ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု ပါတီသည္ လြတ္လပ္ေရး ရရိွေရးကို ဦးတည္ၾကိဳးပမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖတပလတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ဖတပလ စတင္ ဖဲြ႔စည္းပံုကို စာေရးသူက အခုလို ေရးထားသည္။

'ကိုေမာင္ေမာင္တို႔ တစ္ေတြ က သခင္စိုးၾကီးနွင့္ သေဘာတူ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးလာခ်က္မ်ားကို စစ္၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား သြားေရာက္ တင္ျပၾကေသာအခါ စစ္၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထိုစစ္ဗိုလ္ ကေလးမ်ားကိုပင္ ဖိတ္ၾကားခိုင္း၍ လူမို်းစုမ်ား၊ အစိုးရ အရာရိွေဟာင္းမ်ား၊ ေရွးနိုင္ငံေရး သမားေဟာင္းၾကီးမ်ား စသည္ စသည္ တို႔ကို တစ္ေန႔စီ တစ္ခိ်န္စီ တစ္ဖဲြ႔စီ ၾကိတ္၀ိုင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြး၍ အလြန္ေသခ်ာျပီးမွ ၁၉၄၄ ခု ၊ ၾသဂုတ္လ စတုတၳရက္ပတ္ အစေလာက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၀င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု ပါတီမ်ား ျဖစ္လာၾက သူတို႔ အပါအ၀င္ အျခားေသာ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ တို႔နွင့္အတူ ပတ္လမ္း နွင့္ ဦးထြန္းျမတ္လမ္းေထာင့္ရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေနအိမ္တြင္ 'ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး' အမည္ရိွေသာ ဖတပလ အဖဲြ႔အစည္းကို ဖဲြ႔သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ထိုသို႔ မဖဲြ႔မီ ၁၉၄၄ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္ အတြင္း၌ပင္ ပဲခူးျမိဳ႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တိုင္း ေလးစခန္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဖတပလ သေဘာ သက္၀င္ေသာ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုကို ထိုတိုင္းေလးရိွ စစ္ဗိုလ္အၾကပ္တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း မသိလိုက္ရဘဲ ဖဲြ႔ျပီးခဲ့ျပီ' ဟု ေရးထားသည္။

ထို႔အျပင္ ထိုစဥ္ကာလ၌ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ရန္အတြက္ မဟာမိတ္မ်ားထံမွ လက္နက္ အကူအညီ ေတာင္းထားျပီး လက္နက္မ်ား ခဲြေ၀ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ သခင္စိုး၏ သေဘာထားကိုလည္း ယခုကဲ့သို႔ ေရးသားထားေသးသည္။

'ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖဲြ႔၏ အၾကီးဆံုးေသာ နိုင္ငံေရး ေခါင္ေဆာင္ျဖစ္သည့္ သခင္စိုးၾကီးသည္ မဟာမိတ္တို႔မွ ခ်ေပးေသာ လက္နက္ ကိရိယာတို႔ကို ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိုလည္း မေပးနိုင္၊ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု ပါတီကိုလည္း မေပးနိုင္ပါ' ဟု အတိအလင္း ေျပာသည္။ ထိုကိစၥတို႔ကို ေျပာဆိုရန္ အတြက္ ဗိုလ္တင္ေဖကို စာေရးသူတို႔က လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ဗိုလ္တင္ေဖက အေရးေပၚ ကိစၥတစ္ခုအတြက္ ဘိုကေလး နယ္ဘက္သို႔ ခရီးဆက္သြားရသည္။

ဗိုလ္တင္ေဖ မရိွလွ်င္ အနည္းဆံုး ဗိုလ္ေအာင္ၾကီးက တပ္မေတာ္ တစ္ခုလံုး အတြက္ တာ၀န္ယူ ေျပာၾကားရပါမည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူနွင့္ ဗိုလ္ၾကည္၀င္းတို႔ နွစ္ဦး သေဘာတူညီခ်က္ အရ အားနာတတ္ေသာ ဗိုလ္ေအာင္ၾကီးနွင့္ သခင္စိုးကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိလ္ၾကီးကို ရင္မဆိုင္ေစလိုပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူနွင့္ ဗိုလ္ၾကည္၀င္းတို႔က ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပင္ သခင္စိုးနွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေတြ႔ၾကခိ်န္၌ သခင္စိုးက 'မဟာမိတ္တို႔ ခ်ေပးသည့္ လက္နက္ ရိကၡာမ်ားကို တပ္မေတာ္နွင့္သာ တစ္၀က္စီ ေ၀ယူမည္။ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု ပါတီသည္ တပ္မေတာ္နွင့္ တဲြေနသည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္ကရလွ်င္ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု ပါတီက ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သီးသန္႔ မေပးလိုပါ' ဟု အတိအလင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေလးထီးခ် လက္နက္တို႔ကို သခင္းစိုးၾကီးက အေၾကာင္း အမိ်ဳးမိ်ဳးျပျပီး တပ္မေတာ္သို႔ သံုးပံု တစ္ပံုမွ်သာ ေပးသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လံုး၀မေပးေတာ့' ဟု ေရးသားထားသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖဆပလ အဖဲြ႔ၾကီးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ပယ္ ပစ္ခဲ့သည္ကို စာဖတ္သူမ်ား အသိပင္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ နွင့္ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ တို႔အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သေဘာထားကို စာေရးသူက ယခုကဲ့သို႔ ေရးသားထားသည္။

ထိုအခိ်န္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီလည္း မဟုတ္၊ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ ဘက္ကလည္း မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင့္ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု ပါတီတို႔၏ အထက္မွ နင္က ဘာလုပ္၊ နင္က ဘယ္လိုေန စသျဖင့္ အမိန္႔ေပးသူ ေနရာ၌ရိွသည္။

'သို႔ေသာ္ ပထမပိုင္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဘက္မွ ေန၍ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ ဘက္သားတို႔ကို နိွမ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ အန္တုလာေသာအခါ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု ပါတီဘက္သားတို႔ကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကို အျပတ္ နိွမ္ပစ္လိုက္သည္' ဟု စာေရးသူက ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံခံရျပီးေနာက္ ဦးနုက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ယူသည့္အခါ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခန္႔အပ္ရန္ အတြက္ ဗိုလ္မူးေန၀င္း၊ ဗိုလ္မူးလက်ာ္၊ ဗိုလ္မူးေဇယ် တို႔ကို ဦးနုထံ ေခၚသြားသည့္ ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးသူက ယခုကဲ့သို႔ ေရးထားသည္။

ဦးသိန္းေဖျမင့္ အပါအ၀င္ ျပဳလုပ္ခ်င္ၾကသည့္ လူတစ္စုသည္ ဗိုလ္မူးလက်ာ္၊ ဗိုလ္မူးေဇယ်၊ ဗိုလ္မူးေန၀င္း တို႔ကိုပါ ေခၚေဆာင္လ်က္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးနုနွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုၾကပါသတဲ့။ ပုေရာဟိတ္ၾကီးမ်ားက အဖဲြ႔အားလံုးတို႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ေပးခ်က္ အရ ေဟာဒီ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေလာင္း သံုးဦးကိုပါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေခၚလာပါတယ္။ ဒီသံုးဦးအနက္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ျဖည္းျဖည္း ေဆးေဆး စဥ္းစားျပီး တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ အခိ်န္သံုးရက္ ေပးပါ့မယ္ဟု ေျပာၾကသည္ဆို၏။

ဤတြင္ ထိုပုေရာဟိတ္ၾကီး တို႔၏စကားသည္ လူပါး၀လြန္းသည္။ မိမိကို အက်ပ္ကိုင္သည္ဟု သိျမင္လိုက္ေသာ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးနုက 'ေဟ့မင္းတို႔ ျပႆနာကို ငါသံုးရက္ စဥ္းစားရန္ မလိုဘူး။ အခုသံုးမိနစ္ အတြင္း အေျဖေပးမယ္။ ငါ့အေနနဲ႔ အဲဒီသံုးေယာက္ ဘယ္သူ႔မွမေရြးဘူး။ တပ္ဗိုလ္တပ္သားနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာအတိုင္း တပ္ထဲက ဘယ္သူ႔ကိုျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးတာကိုပဲ ငါလက္ခံလိုက္မယ္' ဟု ေျပာလိုက္သည္ဆို၏။

ဤတြင္ ဦးသိန္းေဖျမင့္တို႔ လူစုနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေလာင္း သံုးေယာက္တို႔ တပ္ေခါက္ ျပန္လာရပါသတဲ့။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိတို႔လူစုထက္ပို၍ သတၱိေျပာင္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ပို၍မိုက္ေသာ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးနုက ထိုသို႔ေျပာလိုက္ေသာအခါ အားလံုးတို႔သည္ ဘာျပဳလုပ္ရမွန္း မသိျဖစ္ေနစဥ္ ဗိုလ္မူးေဇယ်သည္ မည္သူ႔ကိုမွ် အသိမေပးဘဲ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးနုကို တစ္ေယာက္တည္း သြားေတြ႔ ေဆြးေႏြးသည္ဟု ေရးထားသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ေနာင္အခါတြင္ အေၾကာင္းျပန္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ကိုသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနရာကို ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖဆပလသည္လည္း သန္႔ရွင္း၊ တည္ျမဲဟူ၍ ကဲြလာၾကေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေန၀င္းက ၎၏ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို မည္သည့္ဘက္မွ မလိုက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ကလည္း တည္ျမဲအဖဲြ႔ကို မေထာက္ခံလိုၾကဟု ဆိုသည္။

'ဤသည္ကို သန္႔ရွင္း ဥကၠ႒ၾကီး ဦးနုက တပ္မေတာ္သား အၾကီးအကဲမ်ားကို ခနဲ႔သည္။ 'မင္းတို႔ ဘယ္ေလာက္ ျခိမ္းေျခာက္ ျခိမ္းေျခာက္ မရပါ' ဟူသည့္သေဘာ။

ဤသည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၊ ဗိုလ္မူးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္မူးခ်ဳပ္ ေအာင္ၾကီးတို႔က လံုး၀ မခံမရပ္နိုင္။

အေၾကာင္းမူ သူတို႔သည္ ဤကိစၥ၌ အကယ္ပင္လွ်င္ ပါ၀င္စြက္ဖက္မႈ မရိွဘဲ ၾကားေနခဲ့ၾကသည္။ တည္ျမဲေတြကို အျမင္ကပ္၍ ျဖစ္၏။ သို႔ပါလ်က္ ဤသို႔ အေျပာခံရမလားဟု ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္ ျပဳလုပ္ခ်င္လွ်င္ မည္မွ်အထိ ျဖစ္နိုင္သည္ကို သိေစရန္ ကိုေမာင္ေမာင္ (ဗိုလ္မူးခ်ဳပ္ေဟာင္း သံအမတ္ေဟာင္း ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ ေမာင္ေမာင္) က ေမာ္ေတာ္ကား နွစ္စင္းျဖင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးနုအိမ္သို႔ သြားကာ.. 'အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔တပ္သို႔ ျပန္လည္ လဲႊအပ္ေပးပါ။ လဲႊအပ္မေပးလွ်င္ ေနာက္က် ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အဆိုးမဆိုနွင့္' ဟူသည့္ သေဘာ သက္၀င္ေသာ စကားမိ်ဳးကို ေျပာသည္။

ဥကၠ႒ၾကီး ဦးနုက

''လဲႊေပးပါမည္' ဟု ကတိေပးလိုက္ရသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ သတင္းစာမ်ားတြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္း တို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ လဲႊအပ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ပါလာသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္က အိမ္ေစာင့္ အစိုးရအျဖစ္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရင္း ဥကၠ႒ၾကီး ဦးနုအား 'က်ဳပ္တို႔ တပ္မေတာ္က တကယ္ျပဳလုပ္ခ်င္လွ်င္ အဲဒီလို အထိျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မပါ၀င္ မျပဳလုပ္ၾကပါဘူး'' ဟု သိနိုင္ရန္ လက္ေတြ႔ သင္ခန္းစာ ေပးလိုက္သည္။

ထိုမွ်မက 'အစိုးရဆိုတာ တိုင္းျပည္ တကယ္ေကာင္းေရး အတြက္မည္သို႔ ျပဳလုပ္ၾကရသည္' ဆိုတာကို သင္ခန္းစာေပးရန္ ဗိုလ္မူးၾကီး ထြန္းစိန္အား ျမဴအရာရိွ ျပဳလုပ္ေစျပီး က်ဴးေက်ာ္ ရပ္ကြက္မ်ားကို အတင္းဖ်က္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို သင္ခန္းစာ ေပးသကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျပသခဲ့သည္' ဟု အေကာင္းျမင္ဘက္က ေရးသားထားသည္။

ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ ျပည္ဖံုးကားခ်ခဲ့ရပံုကို စာေရးသူက ယခုကဲ့သို႔ ေရးသားထားသည္။

'မဆလ ဆိုရွယ္တို႔နွင့္တကြ တည္ျမဲ သန္႔ရွင္းတို႔ကိုပါ ရံြေအာ့လ်က္ ရိွေသာ တပ္မေတာ္သည္ ထိုစဥ္က နိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စက္ယႏၱရားၾကီး၏ အၾကီးအကဲျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးနုကို သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ အဓိက ပစ္မွတ္ 'Main Target' ကို (၀၃း၁၀) နာရီတြင္ ေနာက္ေဖးတိုက္ဆြယ္ ကေလး အတြင္း၌ ေတြ႔ရိွ ဖမ္းဆီးၾကျပီး ဆလြန္းကားနွင့္ စစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေခၚသြားၾကသည္။

ထိုဌာန၌ ငါးမိနစ္နား၍ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးနုအား ဆလြန္းကားေရွ႕၌ ထိုင္ေစကာ တာ၀န္ရိွ ေထာက္လွမ္းေရးက ေနာက္မွထိုင္၍ မဂၤလာဒံု ၁၀၈ စားေသာက္ရိပ္သာ Mess သို႔ ၀၃း၃၀ နာရီတြင္ ပို႔သည္။ ဒု-ဗိုလ္ မင္းေအာင္စိန္နွင့္ အဖဲြ႔က သံခ်ဳပ္ကာကားနွင့္ ေနာက္မွ လိုက္၍ ေစာင့္ေရွာက္သည္။ မက္စ္သို႔ ၀၃း၅၀ နာရီတြင္ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးနု ေရာက္ရိွသြားသည္။

ထိုအခိ်န္၌ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာျပည္တြင္ မဆလ လမ္းစဥ္ပါတီမွ တစ္ပါး အျခားေသာ ပါတီတို႔ အားလံုး ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၾကရျပီ ျဖစ္ရာ 'ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ' တစ္ျဖစ္လဲ ျဖစ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီသည္လည္း အမ်ားနည္းတူ ေရာေနွာ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရပါသည္ ျဖစ္ပါသတည္း။ ဤသည္ကား ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပါတီ၏ ဇာတ္သိမ္း' ဟု ေရးထားသည္။

ဤစာအုပ္သည္ အတၳဳပၸတၱိဆန္ေသာ သမိုင္းစာအုပ္ တစ္အုပ္ျဖစ္ရာ သမိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈ မွတ္သားၾကရမည္ ျဖစ္သည္….။

Messenter News Journal

0 comments:

Post a Comment