Thursday, July 23, 2015

ေလးစားမႈလူေတြဟာ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြရဲ့ အထင္ႀကီးမႈ၊ အားက်မႈ၊ အေရးေပးမႈ၊ ေလးစားမႈေတြကို ခံခ်င္တတ္ၾကပါတယ္.... ေလးစားတယ္ဆုိတဲ့စကားကိုလည္း မၾကာခဏသံုးစြဲေလ့ရွိၾကပါတယ္... ေလးစားတယ္ဆိုတာဘာလဲ.... ဘယ္လိုလူမ်ိဳးကုိ လူေတြေလးစားၾကသလဲ.... ဘာေၾကာင့္ ေလးစားရတာလဲ.... ဒီေမးခြန္းေလးေတြအတြက္ နည္းနည္းေလာက္စဥ္းစားၾကပါမယ္.... ေလးစားတာကို ျမန္မာအဘိဓာန္မွာ “႐ုိေသသည္၊ အေလးထားသည္” လို႔ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္... ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္မွာေတာ့ “respect; revere; have respect for.” လို႔ဆုိပါတယ္... တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳတာ၊ အ႐ိုအေသေပးတာ၊ အေလးအနက္ထားတာကို ဆုိလိုတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္...ေလးစားမႈရဲ့ သေဘာတစ္ရပ္ကေတာ့ အေလးအနက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္... “စာကိုမေလးမစားမလုပ္နဲ႔” လုိ႔ ေက်ာင္းသားကုိ ဆရာကဆံုးမတဲ့စကားမွာ ေပါ့ပ်က္ပ်က္မျဖစ္ေစဖို႔၊ အေလးအနက္ထားေစဖို႔ ဆုိလိုရင္းျဖစ္ပါတယ္... စာအုပ္ကို ဘုရားစင္ေပၚတင္ၿပီး ထုိင္ရွိခိုးေနတာမ်ိဳးဟာ စာကုိေလးစားတာမဟုတ္ပါဘူး.... မိမိေလ့လာက်က္မွတ္ရမယ့္၊ သိျမင္နားလည္ရမယ့္ပညာကို တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့လာက်က္မွတ္ဆည္းပူးတာဟာ စာကိုေလးစားမႈရွိတာျဖစ္ပါတယ္... ေလးစားမႈဟာ ေဝါဟာရသက္သက္မဟုတ္ပါဘူး.... လိုက္နာစရာ၊ က်င့္ႀကံစရာ၊ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္စရာေတြ အမ်ားအျပားနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္....

ေလးစားမႈရဲ့ ေနာက္ထပ္အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳတန္ဖိုးထားတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္... “လူကိုမေလးစားရင္ေနပါ ပညာကိုေတာ့ေလးစားပါ” ဆုိတဲ့စကားမွာပါတဲ့ ပညာကိုေလးစားတယ္ဆုိတာ အသိအမွတ္ျပဳတန္ဖိုးထားတဲ့သေဘာကိုေဆာင္ပါတယ္... လူမွာေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနႏုိင္တယ္... မေကာင္းတဲ့အက်င့္စ႐ုိက္ေတြရွိေနႏုိင္တယ္... အဲ့ဒီအတြက္ လူကိုမေလးစားရင္ေနႏုိင္ပါတယ္.... ဒါေပမဲ့ တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ပညာကေတာ့ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အသံုးဝင္တာခ်ည္းပဲျဖစ္ပါတယ္.... ဒါေၾကာင့္ လူကဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနေန တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ပညာကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳသင့္တယ္၊ တန္ဖိုးထားသင့္တယ္၊ အေလးအနက္ထားသင့္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္...

ေလးစားမႈနဲ႔ တြဲလ်က္ကပ္ပါေလ့ရွိတာကေတာ့ ႐ိုေသမႈဆုိတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္.... ႐ုိေသေလးစားမႈဆုိၿပီး တြဲသံုးေလ့ရွိၾကပါတယ္... အဲ့ဒီစကားလံုးက ေလးစားမႈရဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ကန္႔သတ္ပစ္တယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္... ႐ုိေသေလးစားရမယ္လို႔ဆုိတဲ့အတြက္ ေအာက္ကေနအထက္ကို ထားရွိရမယ့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္အျဖစ္ သေဘာသက္ေရာက္သြားေစပါတယ္... တပည့္က ဆရာ့ကို၊ လူငယ္က လူႀကီးကုိ၊ လက္ေအာက္ငယ္သားက အထက္လူႀကီးကို ထားရွိရမယ့္သေဘာထားသက္သက္အျဖစ္ အထင္ေရာက္သြားႏုိင္ပါတယ္... တကယ့္ေလးစားမႈအစစ္ကေတာ့ အဲ့လိုသေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး... အျပန္အလွန္ေလးစားမႈဆိုတဲ့ ျပည့္ဝတဲ့အနက္အဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္ပါတယ္...

ျမန္မာစကားမွာ “ႀကီးသူကို႐ုိေသ၊ ရြယ္တူကိုေလးစား၊ ငယ္သူကိုသနား” ဆုိတာရွိပါတယ္... ကိုယ့္ထက္အသက္အရြယ္အားျဖင့္၊ ဂုဏ္အရွိန္အဝါအားျဖင့္ႀကီးမားသူကို ႐ုိေသရပါမယ္.... ႐ိုေသမႈမွာ ေလးစားတဲ့သေဘာလည္း အက်ံဳးဝင္ပါတယ္... ကိုယ္နဲ႔အဆင့္အတန္းခ်င္း၊ အသက္အရြယ္ခ်င္းမတိမ္းမယိမ္းေတြကိုေတာ့ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိရပါမယ္... ကိုယ့္ထက္အသက္အရြယ္ ငယ္တဲ့သူ၊ အဆင့္အတန္းနိမ့္က်တဲ့သူေတြကိုေတာ့ သနားခ်စ္ခင္ရပါမယ္... သနားတယ္ဆုိေပမဲ့ ေလးစားမႈျပဳစရာမလိုဘူးလို႔ ဆုိလိုတာမဟုတ္ပါဘူး.... ေလးစားမႈဟာ အသက္အရြယ္အဆင့္အတန္းေတြနဲ႔ မသက္ဆုိင္ပါဘူး..... တစ္ဖက္လူက ဘာလုပ္သလဲ၊ သူလုပ္တဲ့အရာက ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ရပါမယ္....

စစ္သားေတြ၊ ရဲေတြအခ်င္းခ်င္း အေလးျပဳၾကတာေတြဟာ အျပန္အလွန္ခင္မင္ေလးစားမႈကိုျပတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္... ကုိယ့္ရဲ့ကိစၥအဝဝကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလို႔၊ ကိုယ့္ထက္ႀကီးေလးတဲ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနလို႔ လက္ေအာက္ကလူက အထက္လူႀကီးကို ေလးစားရပါတယ္... အထက္လူႀကီးကလည္း လက္ေအာက္ကလူေတြရဲ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ၊ တာဝန္ေက်ပြန္မႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားရပါတယ္.... လက္ေအာက္ကပဲ အထက္ကိုေလးစားေနရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး.... အထက္ကလည္း လက္ေအာက္ကို ေလးစားမႈရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္... တပ္သားေတြမရွိဘဲ ဗုိလ္ေတြ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြခန္႔ထားလို႔မရပါဘူး... ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အဆင့္အတန္းမ်ိဳးကိုမဆို အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိဖို႔ လိုပါတယ္...

ရဟန္းသံဃာေတြကလည္း အခ်င္းခ်င္းေလးစားမႈကို ျပၾကပါတယ္... မိမိထက္ အသက္ႀကီးဝါႀကီးတဲ့သံဃာေတြကို ကန္ေတာ့တာဟာ ေလးစားမႈျပတဲ့သေဘာပါ.... ငယ္ေပမဲ့လည္း လုပ္ေဆာင္တဲ့အေၾကာင္းအရာအေပၚမူတည္ၿပီး ေလးစားလိုက္နာရတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္... သကၤန္းအနားမညီတာကုိ ကိုရင္ငယ္ေလးက ေထာက္ျပတဲ့အခါ အရွင္သာရိပုတၱရာက ေလးစားလုိက္နာျပဳျပင္တဲ့အေၾကာင္းဟာ ႀကီးငယ္မေရြး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိရမယ့္အခ်က္ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းသိျမင္ေစတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးျဖစ္ပါတယ္...

လူေတြက ရဟန္းသံဃာေတြကို သံသရာကလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းအက်င့္ေကာင္းေတြကို က်င့္ႀကံတဲ့အခ်က္၊ သာသနာသံုးရပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တဲ့အခ်က္ေတြအတြက္ ေလးစား႐ုိေသၿပီး ပစၥည္းေလးပါးေထာက္ပံ့ကာ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကပါတယ္... ဒကာဒကာမေတြကို ေလးစားတဲ့ရဟန္းသံဃာေတြကလည္း သင့္ေလ်ာ္တဲ့တရားကို ေဟာၾကားလမ္းၫႊန္ေပးတာမ်ိဳး၊ မိမိအက်င့္သီလကို ပုိၿပီးျဖဴစင္ေအာင္အားထုတ္တာမ်ိဳး၊ သာသနာေတာ္တိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တာမ်ိဳးလုပ္ၿပီး ေလးစားမႈကိုျပန္ျပရပါတယ္...

ရတနာသံုးပါးကို ရွိခိုးကန္ေတာ့တာဟာ ႐ိုေသေလးစားမႈကိုျပတဲ့ အျပဳအမူျဖစ္ပါတယ္... ရတနာသံုးပါးရဲ့ အဆံုးအမအတိုင္း လုိက္နာက်င့္ႀကံတာကေတာ့ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိတာျဖစ္ပါတယ္... မိမိအထက္က ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တာဟာ ေပးအပ္ထားတဲ့ တာ၀န္ကိုေလးစားမႈရွိတာျဖစ္ပါတယ္.... မိမိကိုခန္႔အပ္ထားတဲ့ ရာထူးအဆင့္နဲ႔အညီ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ မိမိဘာသာလုပ္ေဆာင္တာဟာ မိမိရာထူးအဆင့္ကိုေလးစားမႈရွိတာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုေလးစားမႈရွိတာ၊ တာဝန္နဲ႔ဝတၱရားအေပၚ ေလးစားမႈရွိတာ၊ မိမိကိုယ္ကို ေလးစားမႈရွိတာျဖစ္ပါတယ္... မိမိေဖာက္သည္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးတာဟာ ေဖာက္သည္ေတြကို ေလးစားမႈရွိတာ၊ မိမိအလုပ္ကိုေလးစားမႈရွိတာျဖစ္ပါတယ္....

ေလးစားမႈမွာ အေျခခံအက်ဆံုးနဲ႔ အဆင့္အျမင့္ဆံုးကေတာ့ မိမိကုိယ္ကိုေလးစားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္.... မိမိကိုယ္ကိုေလးစားမႈမရွိတဲ့သူဟာ တျခားသူေတြရဲ့ ေလးစားမႈကိုရဖုိ႔မလြယ္ပါဘူး.... မိမိကိုယ္ေလးစားမႈရွိဖို႔အတြက္ ႐ိုးသားမႈရွိဖို႔လိုပါတယ္.... မ႐ိုးမေျဖာင့္လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ကိုယ့္လိပ္ျပာကိုယ္မလံုပါဘူး.... ကုိယ့္ကုိယ္လည္း ဘယ္လိုမွေလးစားမႈမရႏုိင္ပါဘူး.... ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားမႈလည္းရွိရပါမယ္.... ေနရာတကာ ေရသာခိုအေခ်ာင္လုိက္ေနရင္ မိမိကိုယ္ကိုမေလးစားႏုိင္သလို တျခားဘယ္သူကမွလည္း ေလးစားမွာမဟုတ္ပါဘူး... ေနာက္တစ္ခ်က္က ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ကို ေလးစားရပါမယ္... ဘာအလုပ္ကုိပဲလုပ္ေနေန အလုပ္ကုိေလးေလးစားစားနဲ႔ အေလးအနက္ထားၿပီး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔လိုပါတယ္... ဒါမွ လုပ္ငန္းက အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈတိုးျမင့္လာသလို ေလးစားမႈလည္းရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္...

မိမိကိုယ္ကို ေလးစားမႈထားရွိရမယ့္အျပင္ မိမိနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကသူေတြအေပၚ ေလးစားမႈရွိဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္.... အသက္အရြယ္ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ရာထူးအဆင့္အတန္း ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကးဥစၥာ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္ေစ ခ်ိဳ႕တဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တဲ့သူျဖစ္ေစ ဆံုး႐ႈံးေနတဲ့သူျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာရွိေနတဲ့ ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ ေလးစားသမႈနဲ႔ဆက္ဆံဖို႔လိုပါတယ္... သူတို႔ရဲ့အေျခအေနအဆင့္အတန္းဟာ မိမိနဲ႔ မသက္ဆုိင္ပါဘူး.... အဲ့ဒီအေျခအေနက အၿမဲတမ္းတသမတ္တည္းျဖစ္ေနမွာလည္းမဟုတ္ပါဘူး... မိမိနဲ႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံရတ့ဲ အခိုက္အတန္႔အတြင္းမွာ ေလးစားမႈရွိရွိနဲ႔ စိတ္ရင္းအတုိင္းဆက္ဆံလုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖို႔သာ မိမိရဲ့တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္.... ဒါမွသာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္....

ေလးစားတယ္ဆုိတာ အေျပာသက္သက္စကားမဟုတ္ပါဘူး.... ေလးစားထုိက္တယ္ဆုိတာကို လူတစ္ေယာက္ထဲကလည္း အဆံုးအျဖတ္မေပးႏုိင္ပါဘူး.... အခ်ိန္ကာလ၊ ေနရာေဒသေတြနဲ႔လည္းမဆုိင္ပါဘူး.... ခင္မင္မႈ၊ အားကုိးယံုၾကည္မႈ၊ အထင္ႀကီးအားက်မႈေတြနဲ႔လည္း မဆုိင္ပါဘူး.... အမွန္တကယ္ေလးစားထုိက္တဲ့သူကုိ ရန္သူေတြကပါ ေလးစားၾကတဲ့သာဓကေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိခဲ့ပါတယ္... ေလးစားခံထိုက္တဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ကုိယ္တိုင္က တေလးတစားျပဳမူလုပ္ေဆာင္တတ္တာကို သတိျပဳၾကည့္ရင္ သိျမင္ႏုိင္ပါတယ္... အမ်ားတကာရဲ့ေလးစားမႈကို ခံယူခ်င္ရင္ ကိုယ္တုိင္ကလည္း ေလးစားမႈရွိရပါမယ္... “လူသားအားလံုးကုိ ေလးစားပါတယ္” လို႔ ဆုိေန႐ံုနဲ႔ မရပါဘူး... ေလးစားတဲ့အတိုင္း ျပဳမူေျပာဆုိေနထုိင္လုပ္ကိုင္က်င့္ႀကံသြားဖုိ႔လိုပါတယ္....

မိမိကိုယ္ကိုေလးစားမႈရွိတဲ့သူ၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကိုေလးစားမႈရွိတဲ့သူ၊ မိမိအလုပ္ကုိ ေလးစားမႈရွိတဲ့သူကို လူေတြကလည္း ေလးစားၾကမွာေသခ်ာပါတယ္.... ေလးစားမႈကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းဖန္တီးယူလို႔မရပါဘူး.... ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းလို႔လည္း မရပါဘူး.... အခ်ိန္ေပးတည္ေဆာက္ယူရတာျဖစ္ပါတယ္.... ေလးစားမႈဆိုတာ ကိုယ္ကအရင္ေပးရတဲ့အရာပါ... ကိုယ္ကေလးစားမႈမထားဘဲနဲ႔ တျခားသူေတြဆီကေလးစားမႈကို လိုခ်င္လို႔မရပါဘူး.... ေလးစားခံခ်င္ရင္ ေလးစားထုိက္တဲ့အရည္အခ်င္းရွိဖို႔လိုပါတယ္.... ေလးစားမႈရွိျခင္း၊ ေလးစားတတ္ျခင္းဟာ ေလးစားထုိက္ျခင္းရဲ့ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္.... ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေလးစားမႈတစ္ခုကို အရင္းျပဳၿပီး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိတဲ့ ဝန္းက်င္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရင္းနဲ႔ အမ်ားတကာရဲ့ ေလးစားခံထုိက္တဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳေဆြးေႏြးလိုက္ပါတယ္.....
========================
‪‎ႏႈိင္းရင့္ေႏြ‬

0 comments:

Post a Comment