Wednesday, June 17, 2015

IS သာ အႏုိင္ရရွိသြားမည္ဆိုလွ်င္...


ျဖစ္တန္ရာ တစ္ခုကို စဥ္းစားဖုိ႔ အခ်ိန္က်ေနပါၿပီ။ အစၥလာမ္ ႏုိင္ငံေတာ္ (IS) သာ အႏိုင္ရရွိ သြားမည္ဆိုလွ်င္ ဘာေတြ ဆက္လုပ္မည္နည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

အႏိုင္ရသည္ဟု ဆိုရာတြင္ IS အဖဲြ႕သည္ ဘဂၢဒက္မွ ရာဘတ္အထိ မြတ္ဆလင္ ကမၻာတစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းဟု မဆုိလုိပါ။ IS ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ မြတ္ဆလင္ ကမၻာတစ္ခုလံုးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ရမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဒီေလာက္ထိေတာ့ IS အႏုိင္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ IS ေအာင္ပဲြခံသည္ ဆိုရာတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕သည္ လက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တင္းက်ပ္ေသာ ရွားရီယား ဥပေဒမ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ က်င့္သံုးၿပီး အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္ႏုိင္စြမ္းကို အဆင့္ခ်ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ အျမစ္ျပတ္ တိုက္ခိုက္မည္ဆုိသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေျပာစကားကို ဆက္လက္ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ျခင္း ကိုသာ ဆုိလိုပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဒီေနရာတြင္ ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမွာ အစၥလာမ္ ႏုိင္ငံေတာ္သာ တကယ့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာၿပီး ၾသဇာ အာဏာ ရိွလာလွ်င္ ဘာလုပ္မည္နည္း ဆုိသည့္ ေမးခြန္းသာျဖစ္ပါသည္။အီရတ္ စစ္တပ္မ်ား၏ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ႏုိင္စြမ္း မရွိျခင္းက IS အတြက္ တကယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ေျခကို ပိုမိုမ်ားျပား ေစခဲ့သည္။ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္မွ ပညာရွင္ ဘယ္ရီပိုဆန္က အီရတ္စစ္တပ္သည္ တိုက္ခိုက္ ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ စစ္တပ္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ထားသည္။ အေမရိကန္က အီရတ္တပ္မ်ား တိုက္ခုိက္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားလာေရး အတြက္ အီရတ္သို႔ အႀကံေပးမ်ား ေစလႊတ္ ခ့ဲသည္။ လက္နက္မ်ား အကူအညီေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အီရတ္တပ္မ်ား ကိုယ္ႏႈိက္က စစ္စိတ္စစ္မာန္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ အားထုတ္မႈမ်ား သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံျခားစစ္တပ္မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈမျပဳမခ်င္း IS ကို အျမစ္ျပတ္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ သူတုိ႔အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားစြာမရွိဟု ထင္ျမင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသို႔ စစ္တပ္မ်ားကို ေစလႊတ္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ညီၫြတ္စြာျဖင့္ တပ္ေပါင္းစုကို ေစလႊတ္မွသာလွ်င္ အီရတ္ရွိ IS ကို အျမစ္ျပတ္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

အထင္ေတာ္ မလဲြၾကပါႏွင့္။ IS အဖဲြ႕ အျမစ္ျပတ္ က်ဆံုးသြားလွ်င္ အျခားသူမ်ား နည္းတူ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မိမွာ အမွန္ပင္။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ခ်င္တာမ်ား အတြက္ စီမံရမည္ျဖစ္သလို ျဖစ္လာ ႏုိင္တာရွိသည္ ကိုလည္း ႀကိဳတြက္ထားရပါမည္။

IS သည္ သူတို႔ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ဆက္လက္ သိမ္းပိုက္ထား ႏုိင္ၿပီး တကယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ႏုိင္ ခဲ့ပါက ဘာေတြ ဆက္လုပ္ၾကမလဲ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ အယူအဆ မတူသလို ရန္လည္းလိုသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကုိ ဆက္ဆံသလို IS ကုိလည္း ဆက္ဆံရမည္ဟု ပိုဆန္က အႀကံျပဳသည္။ ဘယ္လုိ ဆက္ဆံခဲ့ပါသလဲ။ အဲဒီ ႏုိင္ငံ သီးျခား တစ္ႏိုင္ငံတည္း ျဖစ္သြားသည္အထိ ၀န္းရံပိတ္ဆို႕သည့္ နည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို လက္ခံသူမ်ားၾကပါသည္။

IS သည္ ေသြးဆာေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း က်င့္သံုးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီေလာက္ႏွင့္ေတာ့ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕ႀကီး ျဖစ္လာစရာ မရွိပါ။ သူတုိ႔၏ စည္း႐ုံးေရးစကားသံ မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားရိွ အဖိႏွိပ္ခံလူငယ္ မ်ားကေတာ့ ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ႏွစ္သက္ သည့္အတြက္လည္း IS ထံေမွာက္သို႔ ကမၻာတစ္၀န္းမွ လူငယ္ (၂၅၀၀၀) ခန႔္လာေရာက္ ခိုလႈံခဲဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူဦးေရ (၇) ဘီလီယံရွိသည့္ အထဲတြင္ ယင္းေလာက္ ပမာဏေလးမွာ ေျပာပေလာက္ေအာင္ မရွိပါ။ ယင္းလူငယ္ေလးမ်ား ကိုယ့္ေျမကိုယ္ ေရကို စြန္႔ခြာၿပီး IS ထံတြင္ ခိုလႈံခဲ့သည့္ အတြက္ ဂ်ီဟတ္၀ါဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ခဲ့ရသည္။ သူတုိ႔ထဲက တခ်ဳိ႕သည္ IS မွာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည္၊ တရားမွ်တမႈ အတြက္ ကိုးကြယ္ရာမဟုတ္ ဟုလည္း ထင္ျမင္သြား ႏိုင္သည္။ IS ကုိ ၀န္းရံ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈလုိ လားေသာ လူငယ္မ်ား ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ေရတြင္ အၾကမ္းဖက္မည့္ အစား တစ္ေနရာတည္းတြင္သာ ပိတ္မိကာ အၾကမ္းဖက္ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဒါကလည္း ေကာင္းကြက္ျဖစ္သည္။

ပိုၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာေျပာရလွ်င္ IS အလံေတာ္ေအာက္တြင္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားမွာ မြတ္ဆလင္ ကမၻာရွိ လူဦးေရ၏ မဆိုစေလာက္ ပမာဏသာ ရွိပါသည္။ မြတ္ဆလင္ကမၻာတြင္ အစြန္းေရာက္ ဂ်ီဟတ္၀ါဒကို လက္မခံသူမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။

ဒါျဖင့္လွ်င္ IS ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို မလုပ္ႏုိင္ဘူးလား ေမးစရာရွိေနပါသည္။ လုပ္ႏုိင္ပါသည္ဟု ေျဖရပါမည္။ အဖဲြ႕မွာ သူတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမ မ်ားမွ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အျခားနယ္ေျမမ်ား တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ကာ အေၾကာက္တရား ျဖန္႔ခ်ိရန္ ဆႏၵရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ အထိေတာ့ အီရတ္ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ဆီးရီးယားအေရွ႕ ပိုင္းတို႔မွ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႀကီး မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးေခ်။

ထုိ႔ျပင္ IS ၏နယ္ေျမမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္ နည္းပါးေသာ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး စက္မႈ ထြန္းကားမႈလည္း မ်ားစြာ မရိွၾကေခ်။ စစ္အင္အားမွာလည္း မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိေခ်။ ဆြႏ္ၷီမ်ားစြာ ရွိေသာ နယ္ေျမမွ ထြက္လိုက္လွ်င္ IS သည္ အင္အားႀကီးမားေသာ ဆန႔္က်င္တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။

IS အတြက္ ေနာက္ထပ္ အတားအဆီး တစ္ခုရွိေနျပန္သည္။ အံ့ၾသမႈမ်ား ျဖစ္ေအာင္ မဖန္တီးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ က်ဴးေက်ာ္မႈအလြန္ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ တုိ႔မွ IS ေမြးဖြားလာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ ၀ါဒကို လက္ခံထားသူမ်ားႏွင့္ အီရတ္ဘာ့သ္ ၀ါဒီအစိုးရ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီး ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထူးျခားေသာ ေပါင္းစပ္မႈက အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေအာင္ ထိေရာက္ခဲ့သည္။ ကံေကာင္းသည္မွာ အီရတ္စစ္တပ္သည္ စစ္စိတ္စစ္မာန္ မရွိ ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္လို႔ မရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ IS ၏ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္စြမ္း အတုိင္းအတာကို အာရပ္ ႏုိင္ငံမ်ား သိရွိသြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ ပါရွင္း ပင္လယ္ေကြ႕မွ အီဂ်စ္အထိ အာရပ္ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ သူတို႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ IS ေျခကုပ္ ယူလုိ႔မရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ဒီေနရာတြင္ တစ္ခုေလာက္ စိတ္ကူး ယဥ္ၾကည့္ၾကပါမည္။ IS ကုိ အထီးက်န္ ဆန္သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕မွာ အစိုးရဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို တည္ေထာင္ႏုိင္သည္ ဆုိၾကပါစို႔။ IS မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အခြန္ ေကာက္ခံေနၿပီ။ နယ္စပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေနၿပီ။ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းေနၿပီ။ ေဒသခံအဖဲြ႕ မ်ားကို စုစည္းေနၿပီ။ အိမ္နီးခ်င္းတခ်ဳိ႕ မွာလည္း IS ၏ တည္ရွိမႈကို အသိအမွတ္ ျပဳသည့္အေနႏွင့္ IS အတြက္ အဓိကေငြရွာ ေပးေနေသာ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ခိုးထုတ္ေနမႈမ်ားကို မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ထားေပးေနသည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ IS ကုိ တရား၀င္ အစိုးရအျဖစ္ လက္ခံလာႏိုင္သည္။

အေနာက္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား သည္ ၁၉၁၇ခုႏွစ္ ေဘာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးေနာက္တြင္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံအား လက္မခံဘဲ ေနခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသည္ ၁၉၃၃ခုႏွစ္အထိ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံကို လက္ခံျခင္းမျပဳခဲ့။ ထိုနည္းတူပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္အထိ သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရးကို မထားရွိခဲ့သည္ကို သတိမူရမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ၿပီး ႏွစ္ (၃၀) ၾကာမွသာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေန မ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ အေစာပိုင္းတြင္ IS ကုိၾကဥ္ထားမည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳလာဖြယ္ ရွိေနသည္။

IS သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ကၽြန္ မ်ားအျဖစ္ အသံုးခ်ေနသည္။ အရပ္သား မ်ားကို ႏွိပ္စက္ေနသည္။ ဓားစာခံမ်ားကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ ေနသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ထုတ္ခံရ လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾက ပါလိမ့္မည္။ IS ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ုံး တင္ခံရမည္ဟု ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေနျပန္သည္။ စိတ္ကူးယဥ္ရ သည္မွာ အရသာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားက ဆန္႔က်င္ ဘက္ကို ၫႊန္းဆို ေနပါသည္။

လြတ္လပ္မႈကို ျမတ္ႏိုးပါသည္ဟု ယေန႔ေခတ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား မ်ားက ေျပာဆုိေနပါသည္။ သု႔ိေသာ္ သူတုိ႔၏ ဘုိးေဘးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ညီၫြတ္ေသာ ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ ယူေကကို တည္ေထာင္ခဲ့ ၾကသည္ကို မေမ့အပ္ပါေခ်။ ေ၀လနယ္၊ စေကာ့ တလန္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမုိင္းကို သိၾကသူမ်ား ေထာက္ခံၾက ပါလိမ့္မည္။ ေျမာက္အေမရိက တစ္ေလွ်ာက္ လြတ္လပ္မႈ စိတ္ဓာတ္ကို ျဖန္႔ခ်ိခ့ဲေသာ အေမရိကန္ ႀကီးမ်ားမွာလည္း ထူးမျခားနားေပ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ႏုိင္ဖို႔ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ မ်ားစြာတုိ႔၏ အသက္မ်ား စေတးခဲ့ရသည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေဘာ္ရွီဗစ္မ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ ခဲ့ေသာ ေမာ္၀ါဒီမ်ားကိုလည္း ေမးၾကည့္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ထည္ေထာင္ ခဲ့ၾကပါသလား။ မဟုတ္ပါ။ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသြးေျမက် ခဲ့ရပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္မႈ ဆုိသည္မွာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ခံႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည့္ စံႏႈန္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ IS ၏လုပ္ရပ္ကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည္ ဟု ဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ား ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတုိ႔ရွိ ဂ်ီဟတ္၀ါဒီမ်ား၏ လုပ္ရပ္ကို ခြင့္လႊတ္ေပးသင့္ သည္ဟု ေျပာဆုိလို႔မရပါ။

ႏိုင္ငံမ်ား အသိုက္အ၀န္းတြင္ လက္ခံခြင့္ ရဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ တခ်ိဳ႕ကုိ စြန္႔လႊတ္ရေပလိမ့္မည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ အတြင္း အစြန္းေရာက္ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းတြင္ ၀င္ဆံ့ေရးအတြက္ သူတို႔၏ အမူအက်င့္တခ်ဳိ႕ကုိ စြန္႔လႊတ္ခ့ဲရ ပါသည္။ အစြန္းေရာက္ အယူမ်ား ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားသည္ အက်ဳိးစီးပြားမရွိ ေစသည္ကို ယင္းႏုိင္ငံမ်ား နားလည္သိရွိ သြားၾက ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းတြင္း ၀င္ဆံ့ျခင္းဆုိသည္မွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျဖစ္ပ်က္သည့္ ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းဖိအားေပးမွသာ အစြန္းေရာက္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာသူတုိ႔၏ လုပ္ရပ္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ IS အင္အားႀကီးလာၿပီး တရား၀င္ အစိုးရ ျဖစ္မလာေစေရး အတြက္ အေမရိကန္သည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ တူရကီႏွင့္ အီရန္တုိ႔အား စည္း႐ံုးကာ IS ကို အထီးက်န္ သြားေအာင္ လုပ္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

Ref: What Should We Do if the Islamic State Wins?:FP
Messenger News Journal

0 comments:

Post a Comment