Thursday, March 19, 2015

လက္ငင္းလိုအပ္ေနပါၿပီ-ေလးပြင့္ဆိုင္ ဒါမွမဟုတ္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္


ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအဝန္းအဝုိင္းထဲက အခင္းအက်င္း တုိ႔ကုိ ႐ႈၾကည့္ပါ။
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေတြ႕ရ ပါလိမ့္မည္။ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၄င္းျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ေနာက္သုိ႔တစ္ဆင့္ဆုတ္ၿပီး ႐ႈစားၾကည့္ပါဦး။ ႏုိင္ငံ သားမဟုတ္ဘဲ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္း ပြားမႈမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းက ကုိးကန္႔ေဒသမွာ ဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားရာက ေဒသမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အရ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ တပ္မေတာ္၏အုပ္ ခ်ဳပ္မႈအာဏာေအာက္ကုိ အပ္ႏွင္းေပးခဲ့ရပါသည္။

ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္တစ္လွမ္းမွ် ထပ္ဆုတ္ၾကည့္ပါ။ အေျဖမရေသးေသာ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ အပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျမင္ေတြ႕ ရပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႀကီးေလးဦး အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္ ၄၈ဦး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ ၁၄ဦး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျမင္ကြင္းမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ ရေပဦးမည္။

ထုိ႔ေနာက္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး၊ ၅၉(စ)ျပင္ဆင္ေရးအပါ အဝင္ ကမၻာ့အျပင္ရအခက္ဆံုးလုိ႔ တင္စားထားၾကသည့္ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား၊ လႈံ႔ေဆာ္ေဟာေျပာမႈမ်ား စသျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္ မည္။ ဒီအရင္ကလည္း လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြ၊ အထိက႐ုဏ္းေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္ဦးမည္။

ထုိထုိေသာ မတည္ ၿငိမ္မႈျမင္ကြင္းမ်ား၊ ျပႆ နာရပ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ထဲတြင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ရွိေနသည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ ပြဲႀကီးနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ပုိပုိၿပီး အေတြ႕မ်ားလာသည္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ဆုိပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ျပည္ တြင္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္လာပါက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းႏုိင္သည့္ သေဘာပါသည့္ ေျပာဆုိမႈမ်ားကို လည္း ၾကားသိေနရၿပီးၿပီမုိ႔ ယင္းသို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးအၾကပ္ အတည္းမ်ားကို ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တုိင္းျပည္၏ အေရးပါသည့္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေရးသည္ အဓိကက်သည္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုး သပ္သူမ်ားက လက္ခံထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ႏုိဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 'ေလး ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး'ကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ စာပုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အထိေတာ့ အထ မေျမာက္ေသး။
'ေခါင္းေဆာင္ေတြ အျမင္တူၾက၊ ခ်စ္ခင္ၾကလွ်င္ ေဘး ပေယာဂေတြအတြက္ ေဘးပေယာဂဖန္တီးလုိသူမ်ားအတြက္ ေနရာရွိေတာ့မည္မဟုတ္'။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးျမင့္ထြန္း၏ အဆုိကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ပါဝင္ေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးေရးကုိ အစိုးရအဖြဲ႕အား ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ လအတြင္းက တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထမေျမာက္ ေသးပါ။

'ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို ေခတ္စနစ္နဲ႔ ကိုက္ညီ ေအာင္၊ လက္ရွိနဲ႔ အနာဂတ္ အစုိးရေတြရဲ႕ ၾကားကာလ အေျခအေနေတြကို ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ အတြက္'ဟု ေျခာက္ပြင့္ ဆုိင္ကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တာဟု ေဒါက္တာေအး ေမာင္က ဆုိပါသည္။

မၾကာခင္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး အထ ေျမာက္ေတာ့မွာမုိ႔ ပါဝင္မည့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ ဆံုကာ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းထားဖုိ႔၊ အဆင္သင့္ျပင္ထားၾကဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက မတ္လ ၁၁ရက္က ေျပာဆုိလုိက္ပါၿပီ။ သူရ ဦးေရႊမန္းသည္ ေလးပြင့္ဆုိင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္တြင္ ျဖစ္ေစ အက်ဳံးဝင္သည့္သူလည္းျဖစ္၊ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုး၏ အႀကီးအကဲလည္း ျဖစ္သည္မုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ရွိလုိ႔သာ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဝင္း ျမင့္က ယူဆသည္။

''ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ခုိင္းတဲ့အရာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းက လုပ္ေပးဖုိ႔ တာ ဝန္ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ ေျခာက္ပြင့္ ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥက ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပုိင္းက လုပ္ေပးဖုိ႔သင့္ပါၿပီ'ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ဆက္ေျပာ သည္။

လတ္တေလာအေျခအေနအရ ေလးပြင့္ဆုိင္ျဖစ္ေစ၊ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ျဖစ္ေစ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးကိစၥႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြးၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ယူဆသည္။

''တကယ့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိတယ္ဆုိရင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကုိ ျမန္ျမန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အနာ ဂတ္ေရးရာကိစၥရပ္ေတြ၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ကိစၥရပ္ ေတြ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္ေတြဟာ အေရးေပၚ ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြပဲ''။

ထုိအခ်က္ကုိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးေက်ာ္လင္းဦးကလည္း လက္ခံသည္။ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံ အေရးအဝန္းအဝုိင္းထဲတြင္ ေျဖရွင္းစရာျပႆနာေပါင္း မ်ား စြာရွိေနသည္ဟု သူ႔အေနျဖင့္ လက္ခံသည္။ သုိ႔ေသာ္ နံပါတ္ တစ္အေနျဖင့္ ဦးစားေပးေျဖရွင္းရမွာသည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသာျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ႐ႈျမင္သည္။

''သာမန္ျပည္သူလူထုကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ဘယ္လုိမ်ဳိး လူထုလႈပ္ရွားမႈလုပ္ရမလဲဆုိတာကုိ မစဥ္းစားမိေသးတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးႀကီးတဲ့အပုိင္း မွာ ရွိေနတယ္''ဟု ၄င္းက ဆုိပါသည္။

ယင္းေအာက္တြင္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အာဏာခြဲေဝေရး၊ လုပ္ ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း ရမည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးကဆုိသည္။

ဒုတိယဦးစားေပးအေနျဖင့္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုကို ဘယ္လုိ တည္ေဆာက္ၾကမလဲဆုိသည္ကုိ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ ယူဖုိ႔လုိသည္။ ယင္း သို႔ တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ၊ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ၊ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုေတြ အားလံုးက ပါဝင္ေဆြးေႏြးၿပီး ''ဘယ္လုိဖက္ ဒရယ္မ်ဳိးကုိ လက္ခံမလဲဆုိတာက အေရးႀကီးတယ္''ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက သံုးသပ္သည္။

ယင္းအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖထြက္မွသာ တတိယ ဦးစားေပးျဖစ္သည့္ တုိင္းျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္ကလည္း တစ္စံုတစ္ရာ ေျပၿငိမ္းမည့္သေဘာဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ႐ႈျမင္သည္။ ''ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရရွိဖုိ႔ဟာ လက္ရွိ တုိင္းျပည္မွာ အေရးႀကီးဆံုး။''

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္ ျပည္သူလူထုက ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုအေပၚ တြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေနၿမဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ''လူတကာ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘဲ ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵေတြမပါဝင္ဘဲ ဒါႀကီး(ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ) ကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးႀကီးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ ေနရၿပီးေတာ့ တကယ့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာလည္း အဟန္႔ အတားျဖစ္၊ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနတာကုိ သြားေတြ႕ရ တယ္''ဟု ၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း မွ ဦးၿပံဳးခ်ိဳက သံုးသပ္သည္။

ယင္းသို႔ေသာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည့္ အေျပာင္း အလဲကုိ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ပုိၿပီးေတာ့အားထည့္သင့္သည္ဟု ၈၈မ်ဳိး ဆက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးၿပံဳးခ်ဳိက လက္ခံ ထားသည္။ ''ဖြဲ႕စည္းပံုအရ သက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ နယ္ပယ္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ရပုိင္ခြင့္ေတြ၊ ကုိယ္ပုိင္ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခြင့္ေတြ၊ ဒါေတြကုိပါ အာမခံခ်က္ရွိရွိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုိင္မွသာ ေရရွည္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္ျပည္ေထာင္ စုကုိ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္''ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။

စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီေရးအေျပာင္းအလဲ ကို ေၾ<ြကးေၾကာ္ၿပီး ကတိေတြေပး၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြထားၿပီး လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိ ပကတိအေျခ အေနသည္ အားရစရာမေကာင္းခဲ့ဟု ဦးၿပံဳးခ်ဳိက ႐ႈျမင္သည္။ အခ်ိန္ေတြယူၿပီး အေျပာင္းအလဲကုိ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွန္ ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္၏ ေရွ႕လာမည့္အလားအလာမ်ား အတြက္ ခုိင္မာသည့္ေျဖေလွ်ာ့ခ်က္မ်ားရရွိဖုိ႔ အာမခံခ်က္ ရွိမႈေတြကလည္း အားနည္းေနဆဲဟု သူကဆုိသည္။ ဒါ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေျဖရွာႏုိင္မည့္လမ္းစ ေတြကို ခုိင္ခုိင္မာမာ မတည္ေဆာက္ရႏုိင္ေသးျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ၄င္းက ယူဆသည္။

''လမ္းစေတြ ရွာေဖြႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တြန္းအားေတြျဖစ္ဖုိ႔ကလည္း အမ်ားႀကီးလုိေနေသးတယ္''။

ထုိ႔အတြက္ အေျပာင္းအလဲကုိေဖာ္ေဆာင္ၾကမည့္သူ မ်ားကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ၿပီး တုိင္းျပည္၏ အေရးပါသည့္ကိစၥရပ္ မ်ားအေပၚ တကယ့္ေစတနာ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အျပန္ အလွန္ ေလးစားမႈ၊ နားလည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ကာ အဓိက က်ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ဖုိ႔ ဦးၿပံဳးခ်ဳိက တုိက္ တြန္းသည္။

''ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားပါရမယ္၊ ဘယ္လုိေတြ စလုပ္ ရမယ္ဆုိၿပီး အျငင္းပြားေနတာထက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး နည္းလမ္းကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာေျခကုပ္ယူႏုိင္တဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီကေန တစ္ဆင့္ခ်င္း၊ တစ္ဆင့္ ခ်င္းတက္သြားၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွသာ ပုိၿပီးေတာ့ေသခ်ာ ႏုိင္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရရွိတဲ့ရလဒ္ေတြမွန္သမွ်ကို ျပည္ သူလူထုကို အၿမဲတမ္း အသိေပးျခင္းအားျဖင့္ လူထုရဲ႕ယံုၾကည္ မႈ၊ ကုိးစားမႈေတြ ပုိၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရႏုိင္မွာပါ''ဟု ဦးၿပံဳး ခ်ဳိးက ဆုိပါသည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး သည္ သူရဦးေရႊမန္းေျပာသလုိ အထေျမာက္လာပါက ယင္း ေဆြးေႏြးေရးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိမည့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာေအး ေမာင္ကေတာ့ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ႏုိင္ငံ့အနာ ဂတ္အတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆုိေနၾကသည့္ စစ္ မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၏ သေဘာသဘာဝ၊ အဓိပၸာယ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရလိမ့္မည္ ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ရန္ကုန္တုိင္းမ္သုိ႔ေျပာသည္။ ဒါ့အျပင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ စစ္မွန္သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကုိယ္ ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အခြန္အခ ခြဲေဝသံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ သယံဇာတခြဲေဝ မႈအခ်ိဳးအစား၊ ေဒသတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကိစၥ စသျဖင့္လည္း ေဆြးေႏြးမည္ဟု ၄င္းကဆုိပါ သည္။

''ဒီေန႔ အစုိးရရဲ႕ေအာက္မွာ ခ႐ုိင္တုိ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ စသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပုိင္းေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔ေတြကေရာ လူထုရဲ႕ဆႏၵ နဲ႔ တည္ေဆာက္တဲ့ အစုိးရျဖစ္ဖို႔လုိသလား။ အဲလုိမ်ဳိးမဟုတ္ ဘဲ လူထုပါဝင္တဲ့အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ခ႐ိုင္အစ ေရြး ေကာက္ပြဲပံုစံနဲ႔ တင္ေျမႇာက္ဖုိ႔မသင့္ဘူးလားဆုိတာကုိ တင္ ျပခ်င္တယ္''ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က သူ႔သေဘာကုိေျပာ ျပသည္။

ယင္းသို႔ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝေပးမည္ဆိုလွ်င္ တပ္ မေတာ္၏ပါဝင္မႈ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းကေရာ ေလွ်ာ့ဖုိ႔လုိသလား၊ ႐ုပ္သိမ္းဖုိ႔လုိမလား၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ''စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ ေထာင္စုကုိ ေဖာ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိေတာင္းဆုိေနတဲ့ ျပည္တြင္း စစ္မီးကိုေတာက္ေလာင္ေစတဲ့ တုိင္ရင္းသားလက္ နက္ကုိင္ေတြ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တန္းတူညီမွ်ေရး ဆုိတာေတြကုိ ပ့ံပုိးေပးသလုိ မျဖစ္ဘူးလား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အၿပီး တုိင္ ၿငိမ္းေအးသြားဖုိ႔အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထား ႀကီးမႈကုိ ခ်ျပႏုိင္ေျခမရွိဘူးလား၊ ဒီလုိအေပးအယူမ်ဳိးေတြ မလုပ္ႏုိင္ဘူးလား'' စသျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရမည့္အေၾကာင္းေလး ေတြေတာ့ ရွိသည္ဟု ေဒါက္ေအးေမာင္က ဆုိပါသည္။

ဒုတိယအေၾကာင္းအရာအေနျဖင့္ေတာ့ လက္ရွိအစုိးရ ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ အစုိးရအတြက္ ဘယ္လုိအေပးအယူမ်ဳိး ျပဳၿပီး ဘယ္လုိတည္ေဆာက္ ၾကမလဲဆုိသည္ကုိလည္း အေထြ ေထြသဟဇာတျဖစ္ေအာင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရဖုိ႔ ေဆြး ေႏြးသြားမည္ဟု ၄င္းကဆုိပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ လႈပ္ရွား မႈမ်ား၊ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား၊ ေျဖရွင္းစရာျပႆနာရပ္မ်ားသည္ ေျမာက္ျမားစြာရွိေနသည့္အတြက္ ေျခာက္ပြင့္ ဆုိင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးတြင္ပါဝင္လာမည့္ အာဂ်န္တာအတုိင္း ေဆြး ေႏြးသြားမည္ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆုိပါသည္။

ယင္း သို႔ေသာ အေျခအေနေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံ၏အေရးပါေသာ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းမည္ဆုိသည့္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုေတာ့ အေရး တႀကီး လုိအပ္ေနသည္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္ သူ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ဆုိပါသည္။ သူက ယခုလုိလည္း ဥပမာေပးသည္။

ဥပမာ- ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရယ္၊ သမၼတရယ္၊ ေက အုိင္ေအထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ရယ္ ေတြ႕ၿပီဆုိပါစုိ႔။ ႏုိင္ငံေရး အရ မတူတဲ့အယူအဆေတြ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေပၚထားတဲ့ သေဘာထားေတြ၊ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ စသ ျဖင့္ အျမင္မတူတာေတြ ရွိႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မူအားျဖင့္ ဒီ တုိင္းျပည္ဟာ အားလံုးနဲ႔ဆုိင္တာျဖစ္တယ္၊ ဒီတုိင္းျပည္ႀကီး စည္းလံုးညီၫြတ္ဖုိ႔က ပုိအေရးႀကီးတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အားလံုးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာကုိ သေဘာတူရမယ္။ ဒီလိုၿငိမ္းခ်မ္းမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ တရားမဝင္ႏုိင္ငံျခား သားေတြရဲ႕ တရားမဝင္လုပ္ငန္းေတြကုိ ေျဖရွင္းလုိ႔ရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ သဘာဝတ္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိထိခုိက္ေစတဲ့ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္မယ္။ ဒီအတြက္ အားလံုးကလက္ ခံတဲ့ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ရႏုိင္ရင္ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမယ္။

လတ္တေလာတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေက်ာင္းသားကိစၥ၊ အလုပ္သမားကိစၥ၊ လယ္သမားကိစၥမ်ားသည္ အကင္းေသ ေအာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ယင္းအျခင္းအရာမ်ား ကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းမည္ဆုိသည့္ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရးကသာ အေရးပါသည္။ ျပည္သူ လူထုတြင္ အေၾကာင္းအရာေပါင္းစံုျဖင့္ အေထြေထြမေက် နပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္က အမွန္။ ယင္းမေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လုိ ေဖာက္ခြဲမယ္ ဆုိသည့္ အသင့္ေစာင့္ေနသူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္။ ဒီအတြက္ ႀကိဳ တင္ကာကြယ္လုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္။ ျဖစ္လာလွ်င္ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းမည္ ဆုိသည့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ကသာ အေရးပါသည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးကယူဆသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အေထြေထြျပႆနာရပ္မ်ားအစ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး အက်ပ္အတည္းအဆံုးအားလံုးအတြက္ ဘုံ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိဖုိ႔ ေလးပြင့္ဆုိင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေျခာက္ပြင့္ ဆုိင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္ တုိင္းျပည္၏အနာ ဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက သံုးသပ္ သည္။ ထုိအခ်က္ကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဝင္းျမင့္ကလည္း လက္ခံသည္။

ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွန္တကယ္ေအာင္ ျမင္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဆႏၵရွိမည္ဆုိလွ်င္ ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔ကို ဘာ အေၾကာင္းႏွင့္မွ မဟန္႔တားသင့္ဟု ဦးဝင္းျမင့္ကဆုိပါသည္။

''ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိးျဖစ္ဖုိ႔ပဲရွိတာပါ။ အက်ဳိးမယုတ္ႏုိင္ပါဘူး။ ညင္သာေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ အယူအဆ ေတြ၊ မၾကမ္းတမ္းတဲ့ ေျဖရွင္းမႈပံုစံေတြကုိသာ ရရွိႏုိင္မွာပဲ။ အခုထလုပ္ရင္ အခုအေျဖထြက္ႏုိင္မွာပါ။ တုိင္းျပည္ရဲ႕အေျခ အေနအရပ္ရပ္က ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြခ်ည္းပဲ ေလး ပြင့္ဆုိင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာဖုိ႔ လုိအပ္ေနတာ''ဟု ဦးဝင္းျမင့္က သံုးသပ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပ ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ခုနစ္လသာက်န္ေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကုိ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိယ္ တုိင္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအထေျမာက္ဖုိ႔ ျပည္တြင္း တည္ၿငိမ္ေရး အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာထားၿပီးျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ျဖစ္ ပါက ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိလာႏုိင္သည္ ဟု ဦးဝင္းျမင့္ ႐ႈျမင္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအရ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္မႈေတြရွိခဲ့သည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ သင္ခန္း စာမ်ားကလည္း ရွိႏွင့္ေနၿပီးသားေပမုိ႔ 'ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္ အတည္းကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ ေတြကုိယ္တုိင္ ေလးပြင့္ဆုိင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ပဲျဖစ္ ျဖစ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းကဆုိပါသည္။

ႏွင္းကို ေရးသည္။
TheYangonTimes

0 comments:

Post a Comment