Thursday, March 19, 2015

အိႏၵိယရွိ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စာခိုးခ်ႏုိင္ရန္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ကူညီေန


အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ဘီဟာျပည္နယ္တြင္ စာေမးပြဲမ်ား၌ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စာခိုးခ်ျခင္းသည္ သာမန္ အေျခအေနသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး ထြက္ေပၚလာသည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားက အဆိုပါ ျပည္နယ္၏ ပညာေရးက႑တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာ၌ မ႐ိုးမသား ျပဳလုပ္မႈမ်ားက မည္မွ်အတိုင္းအတာထိ ဆိုးရြားေနသည္ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေပၚလြင္လာေစခဲ့သည္။ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အမ်ားအျပားသည္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စိစစ္တားဆီးေနသည့္ၾကားမွ ဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္စုစာအုပ္မ်ားကို စာေမးပြဲခန္းထဲ ယူေဆာင္လာၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိဘမ်ား၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စာခိုးခ်ႏုိင္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပံ့ပိုးကူညီေပးၾကသည္။

လတ္တေလာတြင္ ဘီဟာျပည္နယ္ရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ခုတြင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေနရာ မိသားစုမ်ားက စာခိုးခ်ရန္ အသက္အႏၱရာယ္ကိုပင္ မငဲ့ဘဲ မည္သို႔မည္ပံု ကူညီၾကသည္ကို အိႏၵိယ ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ ဒီပန္ကာက မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။ ဘီဟာျပည္နယ္ စာေမးပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕က စစ္ေဆးသည့္ အဆိုပါ အလယ္တန္း စာေမးပြဲမ်ားသည္ မတ္၂၄ ရက္ထိ ဆက္လက္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္း တစ္ခု၏ ျမင့္မားေသာ နံရံမ်ားေပၚထိ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားက တြယ္တက္ကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စာခိုးခ်ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေနသည့္ ဓာတ္ပံုအပါအဝင္ စာေမးပြဲ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားကို ဒီပန္ကာက မွတ္တမ္းယူ ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘီဟာျပည္နယ္တြင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၁.၄)သန္းမွ် ရွိေနေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ဘီဟာရွိ ဆာဟာဆား၊ ခ်ာဟာပရာ၊ ဗိုင္ရွာလီႏွင့္ ဟာဂ်ီပြာ ေဒသမ်ားတြင္ စာခိုးခ်မႈမ်ား အဓိက ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


ေဒသတြင္း သတင္းစာမ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ အသက္ကိုပင္ အရင္းျပဳ စြန္႔စားကာ သားသမီးမ်ား စာခိုးခ်ႏုိင္ရန္ ကူညီေနသည့္ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေဝေဝဆာဆာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္း အျပင္ဘက္၌ လံုၿခံဳေရး ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လာဘ္ေငြယူၿပီး မိဘမ်ားကို ဝင္ခြင့္ေပးေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္မူ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္သည့္ ရဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မိဘမ်ား ျပႆနာ တက္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီပန္ကာက သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ မ႐ိုးမသား အေျခအေနမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို တာဝန္ေက်ေက် ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကမူ ယင္းအေျခအေနကို အေရးယူရန္ တစ္စံုတစ္ရာ စိတ္ဝင္စားဟန္ မရွိဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္ ၁၈ ရက္က ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ကေလးမ်ားကို စာခိုးခ်ႏိုင္ေရး ကူညီရန္ ႀကိဳးစားသည့္အတြက္ မိဘ (၂၀)ခန္႔ကို ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း သတိေပးမႈမွ် ျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။ ဆာရန္ႏွင့္ ခ်ာဟာပရာတို႔တြင္ ေက်ာင္းထဲဝင္ခြင့္ မရသျဖင့္ လံုၿခံဳေရး ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ ရဲမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘီဟာျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ မိမိတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ၊ မွ်တေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ စာေမးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီး စာေျဖဌာနမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရး ကင္မရာမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ မ႐ိုးမသား နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၄၀၀)ထက္ မနည္းကိုလည္း ေျဖဆိုခြင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။


ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား မ႐ိုးမသား စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသည္ကို အစိုးရသာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ မိဘမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းကူညီရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဘီဟာျပည္နယ္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ပီေကရွာဟီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ မိဘေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးေတြ ကိုယ္တုိင္က အတူပူးေပါင္း ပါဝင္ဖို႔ အဆင္သင့္ မျဖစ္ဘူးဆိုမွေတာ့ အစိုးရဘက္က ဘာလုပ္ႏုိင္မွာလဲ။ စာခိုးခ်ဖို႔ ကူညီေနတဲ့ မိဘေတြကို အစိုးရက ပစ္မိန္႔ေပးလုိက္ရမလား”ဟု ၎က ေမးခြန္းထုတ္သြားသည္။

_Ref: BBC
7Day Daily

0 comments:

Post a Comment