Thursday, March 19, 2015

ဒီမုိကေရစီ ေလာ္စပီကာ


မ်ဳိးေစာင္႕ဥပေဒ ၄ ခုဟု လူသိမ်ားေနေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င္႕သုံးျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ့ကို ႏုိင္ငံ၌ ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ လက္ရိွတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင္႕ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ့တြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေနျဖင္႕ ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ တစ္ဖက္ကလည္း ျပ႒ာန္းသင္႕သည္၊ တစ္ဖက္ကလည္း မျပ႒ာန္းသင္႕ဟု ျငင္းခုံေနၾကျပန္ေသးသည္။ မည္သို့ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဒီမုိကေရစီေခတ္ဆုိသည္႕ သေဘာတရားမ်ားအရ အရာခပ္သိမ္းအေပၚ လူထုက တစ္သမတ္တည္း၊ တစ္သေဘာတည္း ရိွၾကသည္ေတာ႕မဟုတ္။ အျငင္းအခုံ၊ အတုိက္အခံ၊ သေဘာတူမႈကေတာ႕ ရိွၾကမည္သာ။ ေကာင္းဖို့ဆုိသည္႕စိတ္ဆႏၵအရ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေကာင္းဖို့ဆိုသည္႕လမ္းကိုသာ ႐ႈႏုိင္ပါက ရလဒ္ေကာင္းထြက္မည္ဟု ေရွးစကားက ျငင္းပယ္စရာမရိွ။ ထို့အ တြက္ေၾကာင္႕ ဥပေဒၾကမ္း ၄ ခု အေပၚ သက္ဆုိင္ရာက႑အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္တုိ့၏ သေဘာထားအားစုစည္းကာ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။► တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအးပုိင္

လက္ရိွ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးေနတဲ့ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေတြဟာ အမွန္တကယ္ ႏုိင္ငံ့အတြက္ လုိအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံမွာရိွတဲ့ က်န္တဲ့ သံုးဘာသာေတြမွာ ဥပေဒေတြကရိွထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာမွာေတာ့ တကယ့္ကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ ခုိင္ခုိင္မာမာဥပေဒမရိွေသးလို႔ပါပဲ။ ဟိႏၵဴဘာသာဆုိရင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဥပေဒ၊ ခရစ္ယာန္ဆုိရင္ ၁၈၇၂ ဥပေဒ၊ အစၥလာမ္ဆုိရင္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒေတြဆုိၿပီး အသီးသီးရိွထားၾကပါတယ္။ အဲဒီ ဘာသာ ၃ ခုရဲ႕ ဥပေဒေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဘာသာမတူရင္ လက္မထပ္ရဆုိတဲ့ တားျမစ္ခ်က္ေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ထပ္မႈကိုစီမံရမယ္ဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြ အသီးသီးရိွေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေတြရဲ႕ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ သံဃာေတာ္ေတြကို ဆြမ္းကပ္ထားတာဆုိေပမယ့္ သံဃာေတာ္ေတြက လက္ထပ္မႈကို စီမံၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြကို သိရိွထားဖို႔လုိပါတယ္။ ဟုတ္ပါၿပီ။ အျခားဘာသာ ၃ ခုရဲ႕ ျပ႒ာန္းမႈေတြ၊ ကုိယ့္ဘာသာက တားျမစ္ခ်က္ေတြ မရိွတာေၾကာင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ နစ္နာသြားမႈကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကည့္ၾကရေအာင္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးေတြက တျခားဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ လက္ထပ္တဲ့အခါမွာ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ အမ်ားစုက တစ္ဖက္ဘာသာကို ေရာက္သြားၾကတာမ်ားပါတယ္။ မေရာက္တဲ့သူလည္း လင္ခန္း မယားခန္း ျပတ္သြားတဲ့အခါမွာ ဘာတစ္ခုမွမရဘဲ ဆံုး႐ႈံးသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဥပေဒေတြ အကုိးအကားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါမယ္။ ဟိႏၵဴဘာသာမွာဆုိရင္ ေမာင္မန္းနဲ႔ ဒိုရာမို၊ ခရစ္ယာန္မွာဆုိရင္ ေမာင္ႀကိဳက္နဲ႔ မႀကီး၊ အစၥလာမ္မွာဆုိရင္ မခုိင္နဲ႔ ကိုဒါမိြဳင္ဆင္၊ ဆိုနာဟားနဲ႔ မခင္၊ တ႐ုတ္မွာဆုိရင္ မႏွင္းလိႈင္နဲ႔ တီဝိန္ရွိန္ စတာေတြကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ အဲဒီသူေတြနဲ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး အေစာပိုင္းကေတာ့ ငါလည္း ငါ့ဘာသာကိုးကြယ္၊ နင္လည္း နင့္ဘာသာကိုးကြယ္လို႔ေျပာေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း ဗုဒၶဘာ သာကို ကုိးကြယ္ခြင့္မရၾကလို႔ မိန္းကေလးေတြက ဗုဒၶဘာသာကုိ ကူးေျပာင္းသြားတဲ့အခါမွာ ဘာတစ္ခုမွ အေမြဆက္ခံခြင့္မရတာကို တရား႐ုံးခ်ဳပ္ရဲ႕စီရင္ထံုးေတြနဲ႔ ေလ့လာၾကည့္ရင္ေတြ႕ႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အစၥလာမ္မွာဆုိရင္ ဗလီဆရာက ေနကာဖတ္လိုက္တာနဲ႔ ဒါဟာ အစၥလာမ္ရဲ႕ ထံုးတမ္းစဥ္လာျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဗုဒၶဘာသာကို မိန္းကေလးက ျပန္ေျပာင္းသြားရင္ ေယာက်္ားပိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြကို ဘာတစ္ခုမွမရၾကပါဘူး။

ဒါဆုိရင္ ကာကြယ္ေပးဖို႔လုိေနတာကေတာ့ အမွန္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လက္ရိွ ရိွေနတဲ့ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း ဥပေဒကို ျပန္သံုးသပ္ ၾကည့္ရင္ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္တဲ့ ေယာက်္ားရဲ႕အသက္ကို မကန္႔ကြက္ေပမယ့္ ျမန္မာမိန္းကေလး ကိုေတာ့ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ဆုိရင္ လက္ထပ္ လို႔ရၿပီဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ ဒါဟာ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႔ လက္ထပ္ရင္ေတာ့ တစ္ဝက္ျပန္ရတယ္လို႔ဆိုထားတဲ့အတြက္ နည္းနည္းေလးေတာ့ သက္သာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဥပေဒက ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုက္နာရင္လည္း ရသလို မလိုက္နာရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိဘက္က ျပ႒ာန္း ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပ႒ာန္းဥပေဒက အႏုိင္ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံအတြက္ အဓိက လုိအပ္ေနတဲ့ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ၄ ခုဟာ ဘာသာေပါင္းစံုလိုက္နာရမယ့္ ဘံုစည္းကမ္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

► ဦးႀကီးျမင့္ (ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္)

ရခုိင္ျပည္နယ္က ေဒသအခ်ဳိ႕မွာ ဘဂၤါလီေတြက ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရိွေနၿပီး ရခုိင္က ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ပဲရိွေနရာကေန ဒီဥပေဒေတြ စတင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့ဗ်ာ။ သူ႔ေဒသအတြက္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီဥပေဒကလုိေပမယ့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ေၾကာင့္ ဆုိရင္ေတာ့ မလုိဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္ဗ်။ ရခုိင္မွာ ဒီလိုမ်ဳိး ဘဂၤါလီေတြ မ်ားျပားလာတာက အရင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က လႊတ္ေပးတာေတြ၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာ ေတြ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြေၾကာင့္ တုိးပြားလာတာပဲ။ ဒါက ေတာ့ထားပါ။ ဆက္မေျပာခ်င္ပါဘူး။ သို႔ ေသာ္လည္းပဲ အခု ဥပေဒက မဘသက တင္တာဗ်။ အာဏာရွင္ကို ေထာက္ပံ့တဲ့သူေတြရဲ႕ အျပန္အလွန္ အကူအညီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အာဏာရွင္ ရွင္သန္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ဥပေဒေတြလို႔ ကြၽန္ေတာ္ သံုးသပ္လိုက္ခ်င္တယ္။ ဒီဥပေဒကို တင္သြင္းတဲ့လူေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္အထင္ေသးတယ္ဗ်ာ။

►ေဒၚခင္ေစာေဝ
(ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)

အန္တီက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးလည္း ျဖစ္တယ္။ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒ ၄ ခုဟာ တကယ့္ကို လုိအပ္တယ္လို႔ အန္တီ ကေတာ့ ခံယူထားတယ္။ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ဟာ မိန္းမေတြ အမ်ားႀကီး ယူတာက ယူတဲ့အေပၚကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၾကည့္ရင္ မိန္းမေတြပဲ နစ္နာတယ္။ မယားၿပိဳင္လို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ ဘယ္လိုပဲေခၚေခၚ ဒါေတြက မရိွ သင့္ပါဘူး။ အခု ဥပေဒသာ ျပ႒ာန္းၿပီးရင္ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ ဒိုးတူေပါင္ဖက္လုပ္ ကုိင္ရွာေဖြထားတဲ့ဟာေတြကို ေနာက္မယား က ရပုိင္ခြင့္မရိွဘူး။ တစ္ဖက္က နစ္နာတယ္ လို႔ ဘယ္လိုပဲ ေျပာေျပာေလ။ အရြယ္ေဖာ္ဝင္ ကတည္းက ကိုယ္လင္ကုိယ္ မယားရွာေဖြ ထားတဲ့ဟာေတြကို တစ္ဖက္သားေပးရမယ့္ဟာ ဘယ္အမ်ဳိးသမီးတုိင္း ေပးခ်င္မွာလဲ။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒက ပစၥည္းရပိုင္ခြင့္ အေပၚမွာ ျပ႒ာန္းထားၿပီး တကယ့္တကယ္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကာကြယ္ေပးတဲ့အေပၚမွာ တိတိက်က် လုပ္မထားတာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒ ၄ ခုစလံုးဟာ ခုခ်ိန္မွာ တကယ္ပဲလုိအပ္တယ္လို႔ ထပ္ေျပာပါရေစ။ တခ်ဳိ႕ေတြဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ထိလာၿပီး ကန္႔ကြက္တာမ်ဳိးေတြ လုပ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးဟာ ၾကည့္တဲ့ဘက္ကို မူတည္ၿပီး အျမင္ေတြ ကြဲျပားျခားနားတာေတြ ရိွမယ္ဆုိတာကို အစ္မလက္ခံပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္းပဲ လက္ရိွက ဥပေဒၾကမ္းအဆင့္မွာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ အားလံုးသေဘာ ထားအျမင္ေတြ ထပ္ျဖည့္ၾကမယ္ဆုိရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ဥပေဒေတြ ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ကြၽန္မ ယံုၾကည္ပါတယ္။

►ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္
ဖန္မီးအိမ္အဖဲြ႕ဒါ႐ိုက္တာ

ဒီဥပေဒေတြကို မျပ႒ာန္းပါနဲ႔လို႔ ကြၽန္မတုိ႔ အဖဲြ႕အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း ၁၈ဝ ေက်ာ္က စာထုတ္ၿပီးေတာ့လည္း ကန္႔ကြက္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထိလည္းသြားၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆုိတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ မလုပ္ပါနဲ႔ဦး၊ ေစာင့္ၾကည့္ပါဦး။ ဒီ စကားေတြလည္း ထည့္ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္တုိင္း အခ်က္တုိင္းကိုလည္း ကိုးကားခ်က္ေတြနဲ႔ ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေတာင္မွ အခု လႊတ္ေတာ္ထဲ ေဆြးေႏြးေနၿပီဆုိေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔က လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပ႐ုံပဲ ရိွေတာ့တာေပါ့။ ဟုတ္တယ္ေလ။ ဒီစကားပဲ ရိွေတာ့တယ္။ ဒီဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းမွ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ အကာအကြယ္ရမယ္ဆုိတာ ကြၽန္မမယံုဘူး။ တစ္ခ်က္ပဲ။ ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကိုေတာ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး အမ်ဳိးသားေတြကိုေတာ့ ဘာလို႔ မျပ႒ာန္းတာလဲ။ ဒီကတည္းကုိက မမွ်တတာလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

► မသၪၨာရႊန္းလဲ့ရည္
ရန္ကုန္လူငယ္ကြန္ရက္ (ဥကၠ႒ )

ကြၽန္မအျမင္ကေတာ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိတာ ပုဂၢလိကအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္တာက ႐ိုး႐ုိးေလးစဥ္းစားရင္ေတာင္ ကုိယ္ပုိင္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္အေပၚ လာေရာက္လႊမ္းမုိးတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ ဥပေဒဆုိရင္ ႏုိင္ငံသားေတြ အေပၚ အမိ်ဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အေပၚ တန္းတူသက္ေရာက္တာမ်ိဳး ျဖစ္ရ မယ္။ ခုက တရားဝင္ထိမ္းျမားလက္ ထပ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းက ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ ေသာအမ်ိဳးသားအၾကား လက္ထပ္မႈ အတြက္ပဲ ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္လုိ႔ အျခားဘာသာဝင္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ ဆံမႈျဖစ္ေစပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဘာညာမေျပာေသးဘူး။ ျဖစ္ေစခ်င္ တာကေတာ့ ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္း သတ္မွတ္မယ္ဆုိ အဲဒီ ဥပေဒအက်ိဳး သက္ေရာက္မယ့္ လူဦးေရ၊ လူတန္းစား၊ ဒီဥပေဒမ်ိဳးဆုိရင္ အမ်ိဳး သမီးေတြေပါ့။ သူတုိ႔ေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေစခ်င္တယ္။ ဒါကမွ တကယ့္ ေစတနာအစစ္အမွန္ ျဖစ္မယ္။ က႑ေပါင္းစံု အလႊာေပါင္းစံုကအမ်ိဳး သမီးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အဖြဲ႕ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ သူတုိ႔တင္ျပထားတာေတြလည္းရွိတယ္။ သူတုိ႔ေတြဆီက အႀကံÓဏ္ေတြနဲ႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္ေတြကုိ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားေစလုိတယ္။ မ်က္ႏွာစံုညီ ညိႇႏႈိင္းေစလုိပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒလို တူညီတဲ့အမွားမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။

ေပၚျပဴလာနယူးစ္
Popular Myanmar News Journal

0 comments:

Post a Comment