Sunday, December 28, 2014

လူေပါင္း ၁၆၂ ဦးလိုက္ပါလာေသာ အဲေအးရွားေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးေန


အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဆူရာဘာယာၿမိဳ႕ ဂ်ဴအန္ဒါေလဆိပ္မွ စင္ကာပူသို႔ ပ်ံသန္းလာေသာ အဲေအးရွားေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရာ ေလယာဥ္ေပၚပါသူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ေလယာဥ္သတင္းေစာင့္ဆိုင္းရင္း ငိုေႂကြးေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေအပီ)

အဲေအးရွားေလယာဥ္ QZ8501 သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဆူရာဘာယာမွ စင္ကာပူသို႔ ပ်ံသန္းေနစဥ္အတြင္း တနဂၤေႏြေန႔နံနက္က ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ေပၚ၌ လူ ၁၆၂ ဦးပါသြား၏။ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္မသြားမီအတြင္း ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲေမာင္းႏွင္ရန္ ေျမျပင္ရွိ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ ေလယာဥ္မွဴးကလွမ္းအေၾကာင္းၾကားေမးျမန္းခဲ့မႈရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျဖစ္စဥ္အခ်ိန္ဇယား
(ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္)
မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ထြက္ခြာခ်ိန္ - နံနက္ ၅း၂၀ နာရီ (ဆူရာ ဘာယာစံေတာ္ခ်ိန္)
အမွန္တကယ္ထြက္ခြာခဲ့သည့္အခ်ိန္ - နံနက္ ၅း၃၅ နာရီ
အင္ဒိုနီးရွားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအဆိုအရ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ေလယာဥ္ၾကား အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားခ်ိန္ - နံနက္ ၆း၁၇ နာရီ (ဆူရာဘာယာစံေတာ္ခ်ိန္)
စင္ကာပူ၌ ဆိုက္ေရာက္ရမည့္အခ်ိန္ - နံနက္ ၈း၃၀ နာရီ (စင္ကာပူ စံေတာ္ခ်ိန္)
ပံုမွန္ခရီးစဥ္ၾကာခ်ိန္ - ၁း၅၀ နာရီ
ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာခ်ိန္မွ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ခ်ိန္ထိကာလ - ၄၂ မိနစ္၉း၁၅ နာရီ - ေလယာဥ္အဆက္ အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အရာရွိကို ကိုးကား ၍ အင္ဒိုနီးရွားမီဒီယာက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

၉း၃၀ နာရီ - ေလယာဥ္ႏွင့္ အ ဆက္အသြယ္အားလံုး ေပ်ာက္ဆံုး ေနေၾကာင္း အဲေအးရွားက ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ အ တည္ျပဳခဲ့သည္။ ေလေၾကာင္း လိုင္းအေနျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို ေပ်ာက္ဆံုးေလ ယာဥ္ပါ ခရီးသည္မ်ား၏ ေဆြမ်ဳိး မ်ားအတြက္ အေရးေပၚဖုန္းနံ ပါတ္တစ္ခုကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။


(ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

၉း၅၃ နာရီ - ေလယာဥ္ထြက္ခြာ ခဲ့ရာ ဆူရာဘာယာအနီးတစ္၀ိုက္ တြင္ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ရွိခဲ့။ အ ခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ ဆိုးရြား သည့္ ရာသီဥတုအေျခအေန ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားအရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေန ခဲ့သည္။ QZ8501 သည္ Belitungကြၽန္းမ်ားအနီးတြင္ အဆက္အ သြယ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

၁၀း၃၃ နာရီ - အဲေအးရွားက Facebook အပါအ၀င္ ၎၏ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၏ ပံုမ်ားကို မီး ခိုးေရာင္ပံုမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ သည္။ အဲေအးရွားကုမၸဏီ၏ မူ ရင္းလိုဂိုအေရာင္မွာ အနီေရာင္ ျဖစ္သည္။

၁၀း၄၃ နာရီ - Belitung ကြၽန္းမ်ားတြင္ ပ်က္က်ေလယာဥ္တစ္စီး၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားေဒသခံမီဒီ ယာက တင္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းပ်က္က်ေလယာဥ္မွာ ေပ်ာက္ ဆံုးေနသည့္ ေလယာဥ္ျဖစ္ ေၾကာင္း အတည္မျပဳႏိုင္ေပ။ ဤ အေတာအတြင္း အင္ဒိုနီးရွားက ေလယာဥ္ႏွစ္စီးအသံုးျပဳ၍ ရွာေဖြ ေရး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

၁၀း၅၅ နာရီ - ရွာေဖြကယ္ဆယ္ ေရးတြင္ ပါ၀င္ကူညီရန္ ေလတပ္ ေရတပ္မ်ား အသင့္ရွိေနေၾကာင္း စင္ကာပူက ေၾကညာခဲ့သည္။ စင္ ကာပူခ်န္ဂီေလဆိပ္တြင္လည္း ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ပါ ခရီးသည္ မ်ား၏ ေဆြမ်ဳိးမိသားစုမိတ္ေဆြ မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အ ေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ဆိုင္း ဧရိယာတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ သည္။


(ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

၁၁း၅၀ နာရီ - စင္ကာပူ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ၎၏ တြစ္တာႏွင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေပ်ာက္ဆံုးခရီးသည္ မ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားဆူရာဘာ ယာမွ စင္ကာပူသို႔ ပ်ံသန္းေန သည့္ အဲေအးရွားေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္အေၾကာင္း သိလိုက္ရ၍ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း၊ အေသး စိတ္အေျခအေနမ်ား မသိရ ေသးေသာ္လည္း အကူအညီ ေပးရန္အတြက္ အင္ဒိုနီးရွား အာဏာပိုင္မ်ားထံ ကမ္းလွမ္း ထားေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္အကူအညီေပးရန္အတြက္ အင္ဒို နီးရွားသမၼတ ဂ်ဳိကို၀ီဒိုဒိုထံ တယ္ လီဖုန္းေခၚဆိုခဲ့ေၾကာင္း စင္ကာပူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက သူ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ပို႔စ္ ေရးသားလာသည္။ စင္ကာပူေလ တပ္၏ C-130 ရွာေဖြကယ္ဆယ္ ေရးေလယာဥ္ ႏွစ္စီးမွာ အရန္သင့္ အေနအထားျဖင့္ရွိေနၿပီး ထြက္ခြာရန္ အသင့္ျပင္ၿပီးၿပီဟု ဆိုသည္။ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ လည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အဲ ေအးရွားေလယာဥ္အတြက္ အာ႐ုံ စိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

ေလယာဥ္သည္ ေလေၾကာင္းလမ္းထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္မ သြားမီ အခ်ိန္အေတာအတြင္း ေလးမွာပင္ ရာသီဥတုအေျခအ ေနေၾကာင့္ ပ်ံသန္းသည့္ လမ္း ေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲရန္ ေမးျမန္းခဲ့ေသးသည္။ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားခ်ိန္က ေလ ယာဥ္သည္ ကလီမန္တန္ႏွင့္ ဂ်ာ ဗားကြၽန္းမ်ားအၾကား ဂ်ာဗားပင္ လယ္အေပၚတြင္ ရွိေနခဲ့သည္ဟု အင္ဒိုနီးရွားေလေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဌာနအရာရွိက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါေနရာ ရွိ ရာသီဥတုမွာ တိမ္ထူထပ္ေန သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

၁၁း၅၄ နာရီ - တိမ္ထူထပ္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ မႈမရွိသည့္ ရာသီဥတုၾကားထဲ တိုး၀င္သြားရေၾကာင္း ေနာက္ဆံုး႐ိုက္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ အခ်က္ျပေျမပံုမ်ား ကိုေထာက္၍ ေလေၾကာင္းလမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဌာနႏွင့္ အဲေအးရွားက ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ျပန္ရာ ေလယာဥ္မွဴးသည္ ပ်ံသန္းခ်ိန္ ေပါင္း ၆၁၀၀ နာရီရွိထားသည့္ ကြၽမ္းက်င္ေလယာဥ္မွဴးတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး တြဲဖက္ေလယာဥ္မွဴးမွာ လည္း ၂၂၇၅ နာရီပ်ံသန္းခ်ိန္အ ေတြ႕အႀကံဳရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့၏။ထို႔အျပင္ ေပ်ာက္ဆံုးေလ ယာဥ္ေပၚတြင္ ခရီးသည္ ၁၅၅ ဦး၊ေလယာဥ္မွဴး ႏွစ္ဦး၊ ၀န္ထမ္း ငါး ဦး လုိက္ပါသြားေၾကာင္း အတည္ ျပဳခဲ့သည္။ ခရီးသည္မ်ားအနက္ အင္ဒိုနီးရွား ၁၄၉ ဦး၊ ကိုရီးယား သံုးဦးႏွင့္ စင္ကာပူ၊ ၿဗိတိန္၊ မေလးရွား တစ္ဦးစီပါ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

၁၂း၂၁ နာရီ - တရား၀င္အတည္ ျပဳခ်က္မရွိေသာ္လည္း ေလယာဥ္ သည္ အင္ဒိုနီးရွားပိုင္နက္အတြင္း ရွိ Belitung ကြၽန္းမ်ားေပၚသို႔ ပ်က္က်ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသတြင္းမီဒီ ယာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ ေလယာဥ္ ၌ ေလးနာရီခြဲစာ ပ်ံသန္းရန္သာ ေလာင္စာဆီပါသြားသည္ဟု အင္ ဒိုးနီးရွားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ ႀကီးက ေျပာေၾကာင္း တ႐ုတ္သ တင္းဌာန CCTV က ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ေျပာခ်ိန္၌ ေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္မွာ ေျခာက္ နာရီခန္႔ပင္ ရွိေနၿပီျဖစ္၏။ ေနာက္ ဆံုးရသတင္းမ်ားအရ QZ8501 ကို ေနာက္ဆံုးေျခရာခံမိခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ သေဘၤာေျခာက္စီးႏွင့္ ဟယ္လီေကာ္ပတာႏွစ္စီးကို တပ္ ျဖန္႔ခ်ထားသည္။

၁း၄၄ နာရီ - အဲေအးရွားအမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ တိုနီဖာနန္ ဒက္စ္က ၎သည္ အင္ဒိုနီးရွား ဆူရာဘာယာၿမိဳ႕သို႔ သြားရာလမ္း တြင္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တြစ္တာ၌ ေရးတင္လိုက္သည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားေလေၾကာင္းအာဏာ ပိုင္၏ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္၌ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆက္အ သြယ္ျပတ္ေတာက္မသြားမီအ ခ်ိန္အထိ ေလယာဥ္သည္ အင္ဒို နီးရွားေလယာဥ္လမ္း ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္ သည္ ေလေၾကာင္းလမ္းထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အ သြယ္ျပတ္ေတာက္မသြားမီ အ ခ်ိန္အေတာအတြင္းေလးမွာပင္ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ပ်ံ သန္းသည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲရန္ ေမးျမန္းခဲ့ေသးသည္။

စင္ကာပူေလေၾကာင္းအာ ဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ အဆိုအရ ေလ ယာဥ္သည္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ ေတာက္ခဲ့ခ်ိန္က အင္ဒိုနီးရွားေလ ေၾကာင္းအခ်က္ျပေဒသ အင္ဒိုနီး ရွားေလပိုင္နက္အတြင္း၌ ရွိခဲ့ သည္။ ယင္းေနရာမွာ စင္ကာပူ- ဂ်ကာတာေလေၾကာင္းအခ်က္ ျပေဒသ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ေပါင္း ၂၃၀ ေက်ာ္တြင္ ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူေလေၾကာင္းအာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕က စီမံခန္႔ခြဲေသာ စင္ကာ ပူကယ္ဆယ္ေရးပူးေပါင္းစင္တာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ေလတပ္ေရတပ္တို႔ မွာ အင္ဒိုနီးရွားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ကို အကူအညီေပးရန္ အသင့္ရွိ ေနေၾကာင္း အေစာပိုင္းက ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

အဲေအးရွားအင္ဒိုနီးရွားေလ ယာဥ္ QZ8501 ရွာေဖြကယ္ဆယ္ ေရးအတြက္ စင္ကာပူ၏ အကူအ ညီကမ္းလွမ္းမႈကို အင္ဒိုနီးရွားက လက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သ တင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အိႏိၵယ ကလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ရွာ ေဖြေရးအတြက္ အကူအညီေပး ရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု ဘီဘီ စီက တင္ျပခဲ့၏။

အိမ္ျဖဴေတာ္ ကလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ ပတ္၀န္း က်င္အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမားက လည္း ဤအေရးအတြက္ ၫႊန္ ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာ ဂ်စ္ရာဇက္ကလည္း ေပ်ာက္ဆံုး အဲေအးရွားေလယာဥ္ရွာေဖြကယ္ ဆယ္ေရးအတြက္ မေလးရွားက ကူညီလိုေၾကာင္း မက္ေဆ့ခ်္တစ္ ေစာင္ကို တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့ သည္။ မေလးရွားအစိုးရအေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပူးေပါင္းစင္တာ တစ္ခုကို တည္ေထာင္ထားၿပီး ရွာ ေဖြေရးတြင္ ကူညီရန္လိုအပ္သည္ မ်ားကို တပ္ျဖန္႔ခ်ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း မေလးရွားသယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး Liow Tiong Lai က တြစ္တာတြင္ ေျပာသည္။

လူ ၁၆၂ ဦးပါ အဲေအးရွား ေလယာဥ္လက္ရွိေပ်ာက္ဆံုးေန မႈသည္ မေလးရွားေလေၾကာင္း လိုင္းပိုင္ MH370 ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ေနာက္ ဆယ္လနီးပါးအၾကာတြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအ ႀကိမ္ေျမာက္ ေလယာဥ္ေပ်ာက္ ဆံုးမႈႀကီးျဖစ္သကဲ့သို႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသအတြင္း ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ တတိယအ ႀကိမ္ ေလယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၈ ရက္က ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည့္ မေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ MH370 ေလယာဥ္မွာ

အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျပတ္က်ခဲ့ၿပီဟု သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အရာရွိမ်ားက ေျပာ ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရွာေဖြသူမ်ား မွာ ယခုထိ MH370 ၏ အပ်က္ အစီးအစအနကို ေတြ႕ရွိမႈမရွိ ေသးေပ။ ခရီးသည္ ၂၃၉ ဦး လုိက္ပါသြားေသာ ယင္းေလ ယာဥ္မွာ မေလးရွား၊ ကြာလာလမ္ ပူမွ တ႐ုတ္ ေဘဂ်င္းသို႔ ပ်ံသန္းေနစဥ္ ေျမျပင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ကာ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

မေလးရွားအေျခစိုက္ အဲ ေအးရွားသည္ စားရိတ္ေႁခြတာ ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဒသတြင္း၌ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ သည္။ အာရွႏိုင္ငံအမ်ားအျပား တြင္ အဖြဲ႕၀င္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပ်ံ သန္းသည့္ ေလဆိပ္ ၁၀၀ ခန္႔ရွိ သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ေလ ယာဥ္မွာ အဲေအးရွား အင္ဒိုနီးရွား ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ အစုရွယ္ယာ ၄၈ ဒသမ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မေလးရွား ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

အဲေအးရွားသည္ လံုၿခံဳစိတ္ ခ်ရသည့္ေနရာတြင္ ဂုဏ္သတင္း အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း CNN ၏ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ သတင္း ေထာက္ ရစ္ခ်တ္ကြတ္စ္က ေျပာ သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ QZ8501 မွာ ေျခာက္ႏွစ္သက္ တမ္းရွိၿပီျဖစ္ေသာ ေလယာဥ္ျဖစ္ သည္။ ေမာင္းႏွင္သြားသည့္ ေလ ယာဥ္မွဴးသည္ ပ်ံသန္းခ်ိန္ေပါင္း ၆၁၀၀ နာရီရွိထားသည့္ ကြၽမ္း က်င္ေလယာဥ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တြဲဖက္ေလယာဥ္မွဴးမွာလည္း ၂၂၇၅ နာရီပ်ံသန္းခ်ိန္ အေတြ႕အ ႀကံဳရွိသည္။ ေလယာဥ္ကို ႏို၀င္ ဘာ ၁၆ ရက္က ေနာက္ဆံုးထိန္း သိမ္းမြမ္းမံမႈျပဳခဲ့သည္။

ေပ်ာက္ဆံုးအဲေအးရွားေလ ယာဥ္ကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၉ နံနက္တြင္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားက ေျပာၾကားလိုက္ သည္။

တနဂၤေႏြ နံနက္က လူေပါင္း ၁၆၂ ဦးလုိက္ပါသြားသည့္ QZ8501 ေလယာဥ္ေျမျပင္ရွိ ေလေၾကာင္းလမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဌာန ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ သြားၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည့္ ေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားက ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္။

ရွာေဖြေရးကို အင္ဒိုနီးရွားက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူႏွင့္ မေလး ရွားတို႔က အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ၾက ၏။ သို႔ေသာ္ ဂ်ာဗားပင္လယ္ျပင္ ေပၚတြင္ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈ ေၾကာင့္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရၿပီး လတ္တေလာ တြင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္မွ ေလ ယာဥ္မ်ား၊ စစ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ဟယ္လီေကာ္ပတာတစ္စီးကို ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ေနာက္ဆံုး ေျခရာခံမိခဲ့သည့္ေနရာ၌ တပ္ျဖန္႔ ခ်ထားသည္။

မေလးရွားက ေရယာဥ္သံုး စီးႏွင့္ ေလယာဥ္သံုးစီးပို႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူက စစ္သံုးသယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္တစ္စီးေပး ပို႔ထားသည္။

အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္၊ အင္ဒို နီးရွား၏ အမ်ဳိးသားရွာေဖြကယ္ ဆယ္ေရးေအဂ်င္စီ (ဘဆာနက္စ္)ႏွင့္ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပါ၀င္ ေနသည့္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကို အင္ဒိုနီးရွားဒုသမၼတ Jusuf Kalla က လတ္တေလာတြင္ ဦးေဆာင္ ေနသည္


7Day Daily

0 comments:

Post a Comment