Thursday, December 18, 2014

တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္ေျပာ


ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆုံေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ျမ၀တီ)

ရန္ကုန္-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုက ေရစီ သက္တမ္းအရ ႏိုင္ငံေရး လို အပ္ခ်က္မ်ား၊ ခုိင္မာသည့္ ဒီမို ကေရစီလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ေရာက္ ရွိရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနၿပီး တပ္မ ေတာ္အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ရန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ကမၻာ့ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအဖဲြ႕ (The Elders) ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္ မေတာ္က တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းၿပီး တုိင္းရင္းသားအား လံုး စုစုစည္းစည္းျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ ရည္ရြယ္ႀကိဳးစားေန ၿပီး ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းအရ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ ေတာ္တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖအဖဲြ႕က လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခက္ခဲ႐ႈပ္ ေထြးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နား လည္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအဖဲြ႕မွ ေနာ္ေ၀း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ေဒါက္တာ ဟာလမ္ဘ ရန္ထ္လန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာက ေဖာ္ျပ ထားသည္။

မစၥတာဟာလမ္ဘရန္ထ္ လန္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္မွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လည္း မရွိဘဲ သူတစ္လူ ငါတစ္ မင္းလုပ္၍ မရဟု တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ ခ်က္က ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ တပ္မ ေတာ္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို သိနား လည္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

The Elders အဖဲြ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မလာေရာက္မီ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က ညီၫြတ္ ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

UNFC ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ား က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္ မေတာ္(FUA) ဖဲြ႕စည္းေရးကုိ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆုိထား သည္။

‘‘ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္မွေတာ့ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ဆုိတာလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာင္းဆုိေနရ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု UNFC ဒုတိ ယဥကၠ႒ (၁) ႏုိင္ဟံသာကဆုိ သည္။

တပ္မေတာ္ဘက္က မူလ လက္ရိွျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေျပာ ၾကားထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီ ၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္(UWSA) အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖဲြ႕အခ်ိဳ႕ကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မ ေတာ္(FUA)သည္ လက္ေတြ႕ မက်ေသာေၾကာင့္ လက္မခံႏုိင္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားခဲ့ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရိွေန ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ FUA ကို UNFC၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အခ်ိဳ႕က ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘီထူးျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း FUA ကိစၥမွာ အဓိက အခက္အခဲျဖစ္ေနခဲ့သည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဆက္ေဆြးေႏြးပါ့မယ္လို႔ေျပာ ထားတာကို အတင္းလုပ္ေနေတာ့ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတာ’’ဟု တပ္မေတာ္အျပင္ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖအဖဲြ႕သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ မေတြ႕ မီ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ကထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေရွ႕မတိုးျခင္းမွာ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးတြင္ ႀကီးစိုးေနဆဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ကတုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအ ေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနျခင္းရွိေန ေၾကာင္း ကိုလည္း ျမန္မာအမ်ိဳးသ မီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚတင္တင္ညိဳက ထုတ္ေဖာ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားအ ေကာင္းဆံုး အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုၿပီး တပ္မေတာ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ ေထာက္ ျပေပးရန္လည္း လိုေၾကာင္း ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖအဖဲြ႕က WLB ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္ လည္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖအဖဲြ႕တို႔ ေတြ႕ဆံု မႈတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအ၀င္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ တပ္မ ေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိ သည္။ ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖအဖဲြ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုတစ္ႀကိမ္ လာ ေရာက္ျခင္းမွာ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သ တင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ရပ္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။


7Day Daily

0 comments:

Post a Comment