Tuesday, December 30, 2014

ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္၊ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္

ဘဂၤါလီ (မူရင္းသတင္း တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား)လူနည္းစုမ်ားကို ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ လုံး၀သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာ ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ က ဒီဇင္ဘာ ၂၉ရက္ တြင္ အတည္ျပဳလုိက္သည္။႐ိုဟင္ဂ်ာ ၁ ဒသမ ၃ သန္း သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းဆုိခံေနရ ၿပီး ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားအျဖစ္ အခြင့္အေရး မ်ားဆုံး႐ႈံးေနေၾကာင္း၊ ေအပီ၊ စီအင္န္ေအ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဆက္ဆံပုံ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလက မ်ားစြာစိုးရိမ္ပူပန္ၿပီး လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အဖဲြ႕၀င္ ၁၉၃ ႏုိင္ငံ ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ သတင္းစကားကို ျမန္မာအစိုးရထံ ေပးပို႔လုိက္ေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားသည္။ထို႔အျပင္ မြတ္စလင္လူနည္း စုမ်ားက ၎တို႔ကို ၎တို႔႐ိုဟင္ ဂ်ာဟု သတ္မွတ္ေခၚဆုိခြင့္ျပဳရန္ အတြက္လည္း ကုလအေထြေထြ ညီလာခံက ျမန္မာအစိုးရအား တုိက္တြန္းထားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဆုိသည္မွာ လုံး၀မရွိေၾကာင္းအတိ အလင္း ေျပာၾကားထားသည္။ ရခိုင္အမ်ဳိးသား အင္အားစုမ်ား ကလည္း ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒအ ရ စိစစ္၍ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရသူ မ်ားကို ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး မ်ားေပးရန္ မျငင္းဆန္ေသာ္ လည္း ႏုိင္ငံေတာ္က လက္မခံ သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေတာင္းဆိုမႈ သည္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘ကုလကိုယ္တုိင္က ႐ုိဟင္ ဂ်ာလုိ႔ ေခၚဆုိေနသေရြ႕ ျပႆ နာေျဖရွင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အ ခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ၀င္စြတ္ ဖက္ေနတာ ျဖစ္တယ္’’ ဟု စစ္ ေတြ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖဲြ႕၀င္ဦးသန္း ထြန္းက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ သြင္းေသာ ရခုိင္စုံစမ္းစစ္ေဆး ေရး ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ဆက္လက္ေတာင္းဆုိေနမည္ ဆုိပါက အမ်ားလက္ခံႏုိင္သည့္ကိစၥမဟုတ္သျဖင့္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ႀကံဳရမည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အခ်ဳိ႕ကသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေတာင္းဆို ေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးအမည္ကို ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ ျပင္းထန္ေသာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ကာ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားအႀကံျပဳထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္ သီးအစည္းအေ၀းကာလအတြင္း ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက လူနည္းစု မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အသိ အမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ႐ုိဟင္ ဂ်ာဟုသာ ဆက္လက္သုံးစဲြသြား မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့မႈေၾကာင့္ ျပင္း ထန္သည့္ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

‘‘သမုိင္းအေထာက္အထား နဲ႔ ေျမျပင္အေျခအေန ေသခ်ာ မေလ့လာဘဲ၊ မသိဘဲ ခဏခဏ ဒီလုိလုပ္ေနတာက ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ ေဒသအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနတာကို အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစတယ္’’ ဟု ရခိုင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၀င္တစ္ဦး က ေျပာသည္။

7Day Daily

0 comments:

Post a Comment