Sunday, December 28, 2014

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြတရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔အသံၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ၂၀၁၃ အကယ္ဒမီညရင္ခုန္သံမ်ားေအာက္တြင္ တိတ္ဆိတ္စြာ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မၿပီးဆံုးေသးသည္က ယင္းေရြးေကာက္ပဲြတရားမွ်တမႈရိွ၊ မရိွဆုိသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံအမ်ားစုၾကား အကယ္ဒမီပြဲသတင္းမ်ားေလာက္ တိုးမေပါက္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ထုိသို႔ျပည္သူ႔အင္အားမရိွျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပိုမုိအခက္ေတြ႕ေစျခင္းျဖစ္သည္။ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ ညေနထိ ရလဒ္အေျဖမ်ား မေပါင္းႏုိင္ေသး၊ မေၾကညာႏုိင္ေသးပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၄a၈ နာရီအတြင္း ေၾကညာမည္ဆုိထားသျဖင့္ ယေန႔ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ရလဒ္မ်ားထြက္လာႏုိင္ပါသည္။ ျပည္သူႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးဌာနဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတြင္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပသည့္ ယင္းေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ခံမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ယေန႔ျပည္သူ႔အသံက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

ေနာ္လွလွစိုး

(ဗဟိုေကာ္မတီအဆင့္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ)

အားနည္းခ်က္ေတြအျပင္ လစ္ဟာခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္ကို မ်ားပါ တယ္။ မသမာတဲ့ နည္းနဲ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသူေတြကုိ ဟန္႔တားသတိေပး မႈေတြလုပ္တာ မေတြ႕ရဘူး။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြဆုိ ရပ္/ေက်း႐ံုးမွာတင္ ပါတီႀကီးတစ္ခုက ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ ဗီႏုိင္းကပ္ေၾကညာ ေပးထားတာ။

ရာအိမ္မွဴးေတြက အဲဒီလူေတြရဲ႕ လက္ကမ္းစာရြက္ေတြတစ္အိမ္တက္ဆင္းလုိက္ေ၀ေပးေနတာေတြရိွေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ သမာသမတ္က်မႈက စဥ္းစားစရာႀကီးျဖစ္ေနတာေပါ့။ ကြၽန္မကို ယုံယံုၾကည္ၾကည္မဲထည့္ေပးၾကသူေတြေရာ မဲထည့္ခ်င္ၿပီး မဲစာရင္းမပါလို႔ မေပးလိုက္ႏုိင္သူေတြပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အထက္ေအာက္သတင္းပုိ႔မႈအရမ္းအားနည္းတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖတ္ေတာက္မႈေတြရိွတာ အားမရဘူး။

မမင္းမင္းခုိင္

(ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္)

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲထည့္တာအဆင္ေျပပါတယ္။ ရပ္ ကြက္ထဲမွာေတာ့ မဲေပးခြင့္ရိွၿပီးေတာ့ မဲစာရင္းမွာ ပါမလာတာေတြ ၾကား မိပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို စိတ္၀င္စားတဲ့လူေတြေတာ္ ေတာ္နည္းတယ္ထင္တယ္။ မဲ႐ံုမွာ မဲလာေပးတဲ့လူက ေတာ္ေတာ္ကို နည္းသလိုပဲ။ ဒီရပ္ကြက္မွာေတာ့ မဲ႐ံုကို ႀကီးၾကပ္သူေတြနဲ႔ မဲ႐ံုးမွဴးက ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ မဲလာထည့္တဲ့ မနက္က်ေတာ့ မဲ႐ံု မွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပဲ ေျပာဆုိဆက္ဆံပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္တစ္ ဦးအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဘက္လိုက္မႈ၊ လာဘ္ စားမႈမရိွဘဲ တကယ္ႀကိဳးစားသြားမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မဲေပး ရက်ိဳးနပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက သူတုိ႔ေျပာတဲ့ အတိုင္းသာ တကယ္လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ တကယ္ ေကာင္းမွာပါ။

ဦး၀င္းခ်ိဳ

(ဗဟုိေကာ္မတီအဆင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ)

ဒီေရြးေကာက္ပဲြအဓိကအားနည္းတာကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ထိန္းကြပ္မႈမရိွတာပဲ။ တာ၀န္ရိွသူအဆင့္ဆင့္က ႐ုိး သားမႈမရိွဘူးလို႔ပဲျမင္တယ္။ စၿပီး မ႐ုိးသားတာကေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ မညီတဲ့ အဲဒီေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒပဲ။ မဲဆႏၵရွင္ေတြအားႀကိဳးမာန္တက္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အားေပးခဲ့ၾကတယ္။ အမ်ားစုက မဲဆႏၵရွင္စာရင္းထဲမပါ တာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုမဲေပးခ်င္ေသာ္လည္း မေပးလိုက္ရဘူးလုိ႔ ၾကားတယ္။ သူတုိ႔ကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရြးေကာက္ပဲြမလုပ္ခင္ကတည္းက ေထာက္ျပခဲ့၊ ေျပာခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဘာမွ ျပဳျပင္လုပ္ေပးခဲ့တာမရိွပါဘူး။

ကိုေက်ာ္ထူး

(အငွားယာဥ္ေမာင္း)

ကြၽန္ေတာ္တို႔က သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ ေနၾကတာပါ။ မဲထည့္ဖုိ႔လည္း ဘယ္သူကမွ လာမေျပာၾကဘူး။ အမွန္ဆိုရင္ သူတို႔က မဲေပးခြင့္ရိွသူ စာရင္းကုိေသေသခ်ာခ်ာေကာက္ယူခဲ့သင့္တာပါ။ အဲဒီလုိမ်ိဳးလိုအပ္ခ်က္ ေတြရိွေနေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြက သိပ္ၿပီးေတာ့ ထူးျခားမယ္လုိ႔ေတာ့ မထင္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့လည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စည္ပင္၀န္ထမ္း ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လုိဘယ္နည္းနဲ႔ မဲထည့္သင့္တယ္ဆိုတာကို နည္းလမ္း တက်ရွင္းျပေပးႏိုင္မႈမရိွဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အမွန္တကယ္ဆႏၵသိပ္မပါ ဘူးထင္တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္တာ၀န္ရိွသူေတြကို ေျပာခ်င္ တာကေတာ့ ဒီလုိမ်ိဳးလိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၿပီးသြားေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြက ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးရိွမယ့္လုပ္ငန္းေတြကို တကယ္ေကာလုပ္ႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာ သံသယ၀င္စရာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုမဲေပးခြင့္ရိွရဲ႕သား နဲ႔ မဲမေပးလိုက္ရတာက ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ႀကီးၾကပ္သူေတြအေန နဲ႔ေရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရိွသူေတြအေနနဲ႔ပါလံုး၀ကို မျဖစ္သင့္တဲ့ အမွား ပါ။ ေနာင္ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာလည္း ဒီလိုမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနရင္ ျပည္သူ ေတြက အေရြးခံရတဲ့ လူေတြကုိ ဘယ္လုိလုပ္ယံုေတာ့မွာလဲ။

ဦးေအးသိန္း

(ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္)

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲသြားေပးတာ အဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ေ၀ဖန္သံေတြထြက္တာေတာ့ ၾကားမိတယ္။ အခုေရြး ေကာက္ပဲြကေတာ့ ထည့္တဲ့သူလည္း နည္းေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ပဲေကာင္းပါတယ္။ မဲ႐ံုေစာင့္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြလည္း စည္းကမ္းရိွရိွနဲ႔ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းရိွၾကတယ္။ အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့သူေတြကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းျပၿပီး တဲြေခၚလုပ္ေပးတယ္။ အဓိကကေတာ့ မဲဆြယ္ တုန္းကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခုမဲထည့္တာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာ္မရွင္၀င္ေတြနဲ႔ တာ ၀န္ရိွသူေတြအားလံုးမွ်မွ်တတလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဦးတိုးျမင့္ဦး

(လသာၿမိဳ႕နယ္)

ကြၽန္ေတာ္က လသာၿမိဳ႕နယ္ကေန မဲေပးတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ မဲ႐ံုေတြက မသမာမႈေတြလုပ္တာမေတြ႕ရပါဘူး။ မဲ႐ံုေစာင့္ တဲ့ ဆရာမေတြလည္း အားလံုးေသခ်ာၾကည့္႐ႈေပးၾကပါတယ္။ စည္ ပင္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူ ေတြအားလံုးကို ေက်နပ္အားရမိပါတယ္။ ကုိယ္တုိင္မဲလာေပးၾကတဲ့သူ ေတြေတာ့နည္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စည္ ပင္ေရြးေကာက္ခံၾကရတဲ့သူေတြ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ထင္တယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ကိုေက်ာ္ထြန္း

(ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္)

ကြၽန္ေတာ္မဲသြားေပးေတာ့ မဲ႐ံုမွာ လူေတြေတာ္ေတာ္နည္းတာကို ေတြ႕ရတယ္။ မဲ႐ံုမွဴးကို ေမးၾကည့္ေတာ့လည္း ငါးပံုတစ္ပံုေတာင္ မလာ ဘူးတဲ့။ လူစိတ္၀င္စားမႈနည္းတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ တာ၀န္ရိွတဲ့သူေတြ ကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ကုိယ္မဲေပးလိုက္တဲ့ သူကေတာ့ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ေနာက္ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကို အတုယူၿပီး ပိုေကာင္းတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ က်င္းပေပးေစခ်င္တယ္။

ကိုေက်ာ္သူ

(ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္)

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေတြ႕ရ မ်ားတာက မဲေပးခြင့္ရိွသူေတြက သက္ႀကီးရြယ္အုိနဲ႔ ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္တဲ့သူေတြျဖစ္ေနတယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္လာမထည့္ႏိုင္ၾကေတာ့ သူ တို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြကို ေပးခုိင္းတယ္။ မွတ္ပံုတင္ေတြ၊ သန္းေခါင္စာ ရင္းေတြပါရဲ႕နဲ႔ မဲထည့္ခြင့္မရၾကဘူး။ သူတုိ႔ေတြ ဒါကိုမေက်နပ္ၾကဘူး။ မဲ႐ံု၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ သမာသမတ္ရိွၾကေပမယ့္ မဲ႐ံုေတြနားမွာ Microစာရြက္ေလးေတြနဲ႔ မဲထည့္ရမယ့္သူေတြရဲ႕ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ အစံုေရးထားၿပီးလာေပးေ၀ေနၾကတာကိုေတာ့ ေတြ႕ရတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္နဲ႔ တာ၀န္ရိွသူေတြကုိ အလုပ္ တစ္ခုလုပ္ၿပီဆုိရင္ သမာသမတ္က်က်လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဦးထြန္းထက္ေအာင္

(ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕နယ္)

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မဲမေပးရတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးတယ္လုိ႔ထင္မိပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မဲေပးခြင့္ဆို တာ ရသင့္တာေပါ့။ မဲစာရင္းမွာ မပါဘူးဆုိၿပီး မဲ႐ံုဧရိယာနားေတာင္ မကပ္ခုိင္းဘူး။ တာ၀န္ရိွသူေတြကို ေျပာေတာ့လည္း စည္ပင္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအျပန္အလွန္လႊဲခ်ေနၾကတယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးပါ၀င္ခြင့္မရ တဲ့အတြက္ ျပည္သူကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြလုိ႔ မျမင္တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ေနာက္ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ ဒီလုိမျဖစ္ဖို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။

ဦးသန္းဦး

(အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္)

ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ကုိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ မဲေပး ပုိင္ခြင့္မရိွခဲ့ဘူး။ မဲ႐ံုမွာ တာ၀န္ရိွသူေတြကို ေျပာေတာ့ တျခားသူတစ္ ေယာက္ရဲ႕ နာမည္ကုိဖ်က္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ကိုတပ္ေပးတယ္။ မဲ႐ံုတာ၀န္ရိွသူေတြ စည္းကမ္းမဲ့တာသိသာပါတယ္။ ေနာက္ေရြးေကာက္ ပဲြေတြတုိင္းမွာ စည္းကမ္းရိွရိွနဲ႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ အခုကမဲေပးလုိက္ရတဲ့ သူေတြအမ်ားႀကီးပဲရိွ တယ္။

ဦးေအးလြင္

လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ (ဘုိးလိန္းေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္)

ဦးမဲေပးဖုိ႔သြားေတာ့ မဲ႐ံုမွာ မဲေပးတဲ့သူတစ္ေယာက္မွ မရိွဘူး။ တစ္ေယာက္တည္းမဲေပးခဲ့ရတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ သမာသမတ္က် တာလည္း ရိွမွာပါ။ ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ ရပ္ကြက္က တာ၀န္ရိွသူေတြ နဲ႔ ေက်ာင္းဆရာမေတြပဲဆုိေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ ေထြေထြထူးထူးမရိွပါဘူး။ ဆရာမေတြကေတာ့ မဲ႐ံုေစာင့္ၿပီး မဲေပးကတ္ထုတ္ေပးတယ္။ ဦးကေတာ့ကုိယ္သေဘာက်ေလာက္မယ္ထင္တဲ့ လူကုိေတာ့ ေပးခဲ့တာပါပဲ။ ဦးတုိ႔ ရပ္ကြက္မွာေတာ့ လူ ၃၀၀ မွာ ၄၉ ေယာက္ေလာက္ပဲ လာေပးၾကတယ္။ ကုိယ္မဲေပးရမယ္ဆုိလို႔သာ သြားေပးျဖစ္တာပါ။ ဘယ္သူမွလည္း စိတ္ မ၀င္စားၾကဘူး။ သူတို႔ကလည္း စည္း႐ံုးမႈအရမ္းအားနည္းတယ္။ ေကာ္မရွင္ကိုေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ စည္း႐ံုးမႈေတြ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့သင့္ပါတယ္။

ေဒါက္တာစိုးထြန္း

(အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္း)

ျပည္သူေတြကုိ အသိေပးမႈမွာ ေတာ္ေတာ္အားနည္းခဲ့တာပါ။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔က ဘာဆုိဘာမွမသိတဲ့လူ၊ နားမလည္တဲ့လူနဲ႔ပဲျဖစ္ ေနတယ္။ အမွန္ေတာ့ျပည္သူေတြနဲ႔ အာဏာဆုိတာ မဲေပးပုိင္ခြင့္တစ္ခု ပဲေလ။ ၿပီးေတာ့ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုကလည္း ပါတီေနာက္ခံမရိွေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲရိွၾကပါတယ္။ မဲမေပးတဲ့လူေတြကလည္း နစ္နာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အေနနဲ႔လည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြ၊ အဆင္မေျပတာေတြ ရိွႏုိင္ပါတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္

(အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ကိုယ္စားျပဳ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေလာင္း)

ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္သူေတြ မဲမေပးလုိက္ရဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္တယ္။ မဲထည့္ခ်င္တဲ့ လူေတြအတြက္ ထည့္ခြင့္မရသလို မသိတဲ့သူေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ စည္း႐ံုးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အား နည္းခ်က္ေတြ မ်ားလို႔ပါ။ ျပည္သူေတြ အားတက္လာေအာင္ မလံႈ႔ ေဆာ္ ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း ျဖစ္သလိုပဲ လုပ္ေနတာ။ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈမထားဘူး။ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ကို ဒီႏွစ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ ပဲြက ျပည္သူေတြအားလံုးကို ကုိယ္စားမျပဳဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ကလည္း သိမွာပါ။ အခုေတာင္မွပဲ မဲမေပးရလို႔ ဆူပူမႈေတြ ျဖစ္ တာရွိတယ္။

ဦးစိန္၀င္း

(အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္း) လူမႈေရး

အဓိကအေနနဲ႔ မွ်တမႈမရွိဘူးလို႔ ေ၀ဖန္ခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ မဲ႐ံုထဲမွာပဲ မဲဆြယ္တဲ့သေဘာေတြကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ခဲ့ရ လို႔ပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ပါတီႀကီးတစ္ခုက လူေတြ တာ၀န္ယူထား တာလည္းရွိေတာ့ တာ၀န္ရွိသူအမ်ားစုက သမာသမတ္မက်ခဲ့ဘူး ထင္ မိပါတယ္။ ဘာကိုမွ ကန္႔ကြက္ျခင္းမျပဳခ်င္ေပမယ့္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ မဲထည့္ခဲ့တဲ့ လူေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ မဲမ ထည့္ခဲ့တဲ့လူေတြကလည္း ေနာက္ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ ေသခ်ာနားလည္ စြာနဲ႔ မဲေပးႏိုင္ပါေစလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ကလည္း ပထမ တစ္ႀကိမ္ဆိုေတာ့ ဖိဖိစီးစီး မလုပ္ႏိုင္တာပါ။


7Day Daily

0 comments:

Post a Comment