Thursday, December 25, 2014

ကင္ညာနုိင္ငံက အၾကမ္းဖက္ခံ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြရဲ႕ဘ၀


ဓာတ္ပုံမ်ား - Reuters

ကင္ညာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြကုိ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ဖုိ႔ရန္ ခန္း၀င္ပစၥည္းေၾကးအျဖစ္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြနဲ႔လဲလွယ္ျခင္းခံရၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ပြဲကာလမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလံုးေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ရိုးရာေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြဆင္ျမန္းေပးထားၿပီးဆံပင္ေတြက်စ္ထားတဲ့ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြမွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ဆြဲထုတ္ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရတာေၾကာင့္အေၾကာက္အကန္ရုန္းထြက္ေနၾကတာကုိလည္း ေတြ႔ရမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတို႔ရဲ ဖခင္ေတြဟာ သူတို႔ကုိ ဆိတ္အေကာင္(၂၀)၊ကုလားအုပ္ (၃)ေကာင္၊ႏြားဆယ္ေကာင္တုိ႔နဲ႔ တျခားေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကုိ လက္ထပ္ဖုိ႔ ေရာင္းစားၿပီး သြားတာေၾကာင့္ပါ။

ေပါ့ေကာ(Pokot) လူမ်ိဳးစု၀င္အမ်ိဳးသမီးငယ္အမ်ားစုဟာသူတုိ႔ရဲ႕ ခင္ပြန္းေလာင္းမ်ားထံကုိ ေရာင္းစား ခံထားရၿပီး ေၾကာင္းကုိမသိရဘဲခင္ပြန္းေလာင္းေတြက လာေရာက္သိမ္းဆည္းေခၚယူၿပီး ထိမ္းျမားမဂၤလာပြဲ အတြက္တစ္လၾကာသီးသန္႔ဖယ္ထားျခင္းခံရၿပီဆုိေတာ့မွ သူတုိ႔ဟာ ေရာင္းစားခံထားရၿပီဆုိတာ ရိပ္မိပါေတာ့တယ္။

သမီးျဖစ္သူကုိ ထိမ္းျမားမဂၤလာကိစၥအား စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိမေပးရျခင္းက သူမသိရွိသြားမယ္ဆုိရင္ ထြက္ေျပးသြားမွာစုိးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လုိ႔ မိသားစု၀င္တဦးရဲ႕ အဆုိအရ သိရပါတယ္။

အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြကုိ ခန္း၀င္ပစၥည္းေၾကးအျဖစ္ အပတ္စဥ္အမ်ိဳးသမီးငယ္ရဲ႕ မိဘေတြ ထံေပးေဆာင္ရၿပီး ေပးေဆာင္ဖုိ႔က်န္တဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာအိမ္ေမြးတိရစာၦန္တစ္ေကာင္ကိုေတာ့ အမ်ိဳးသားမွအမ်ိဳးသမီးငယ္ကုိ လာေရာက္သိမ္းယူေသာေန႔က်မွ ယူေဆာင္လာခဲ့ရတာပါ။

ကင္ညာႏိုင္ငံမွာ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားအား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ ထားေပမယ့္လည္း လူမ်ိဳးစုေတြဟာ ဓေလ့ထံုးစံေတြကို တင္းၾကပ္စြာလိုက္နာၾကၿပီး ဥပေဒထက္ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာကို အေလးထားၾကတာေၾကာင့္ အသက္ (၁၄)ႏွစ္အရြယ္ မိန္းမပ်ိဳေလးမ်ားမွာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းကုိ ခံၾကရတာပါ။သိမ္းယူခံၾကရတဲ့အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြဟာ သူတုိ႔ကုိ ျပဳမႈလိုက္တဲ့ အေျခအေနေတြအတြက္ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ျခင္း၊ စိတ္ပူပင္ေသာကေရာက္ရတာေတြ ရွိေပမယ့္လည္း အဲ့ဒီလုိ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ သူတို႔အတြက္ပထမဆံုးအႀကိမ္ခံစားရျခင္းမဟုတ္ဘဲသူတို႔မိဘေတြရဲ႕လက္ထဲမွာလည္းရိုးရာဓေလ့ေတြေၾကာင့္အခုလုိ ခက္ခဲမႈမ်ားစြာကိုခံစားခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒ့ါထက္ ေပါ့ေကာ့လူမ်ိဳးစုေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးလိင္အဂၤါေတြကိုျဖတ္ထုတ္တဲ့ ဓေလ့ကိုက်င့္သံုးတာေၾကာင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ရုန္းကန္ေနၾကရတာပါ။

အဲ့ဒီ လူမ်ိဳးစု၀င္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးလိင္အဂၤါေတြကိုျဖတ္ထုတ္တဲ့ ဓေလ့ကိုက်င့္သံုးတဲ့လူမ်ိဳးစုလုိ႔ လူသိမ်ားၾကၿပီး အဲ့ဒီလုိ ျပဳလုပ္ရာမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးလိင္အဂၤါကုိ ကတ္ေၾကး၊ ဘလိတ္ဓါးသို႔မဟုတ္ မွန္ကြဲစေတြနဲ႔ ျဖတ္ထုတ္ခံရၿပီး အဲ့ဒီအနာေတြကုိ မခ်ဳပ္မီအနာၾကပ္တဲ့အထိ သူတို႔ရဲ႕ ေျခေထာက္ေတြကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ဒီလုိ ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အတင္းအဓမၼလက္ထိပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္းမတိုင္ခင္ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္ ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ကိစၥျဖစ္ကာ အဲ့လုိ ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြကုိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အခမ္းအနားမတိုင္ခင္အထိ ပကတိျဖဴစင္တဲ့ အေနအထားကုိထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။

လိင္ျဖတ္ေထာက္ျခင္းကိစၥေတြကိုေဆာင္ရြက္တဲ့ သူေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဆးရံုေဆးေပးခန္းႏွင့္ နီးစပ္မႈမရွိ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြက ျပဳလုပ္ေပးကာ ေမ့ေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆးတုိ႔ကို အသံုးမျပဳဘဲလုပ္ေဆာင္တာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြမွာ ေသြးထြက္လြန္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အနာပိုး၀င္ျခင္းတုိ႔နဲ႔ အသက္ဆံုးရံႈးၾကရပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြဟာ လိင္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရခ်ိန္မွာ ေသဆံုးျခင္းမရွိပါက အဂၤါကို ျပန္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ဒဏ္ကုိ ဘ၀တေလွ်ာက္လုံး အထူးသျဖင့္ မီးဖြားခ်ိန္ေတြမွာ အျပင္းအထန္ ခံစားၾကရတာပါ။

ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္အသက္မျပည့္ေသးတဲ့သူမ်ားနဲ႔ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကုိ တားျမစ္ထားၿပီး တကယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြ ေသဆံုးခဲ့ပါက အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ခ်ရန္ ဥပေဒထားရွိထားေပမယ့္ အခုထိတိုင္ အဲ့ဒီ ဥပေဒကုိ ေအာင္ျမင္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

ကင္ညာနဲ႔ ယူဂန္ဒါ ႏုိင္ငံအၾကား ေပါ့ေကာ့ စကားေျပာေသာ လူမ်ိဳးစု (၇)သိန္းမွ် ေနထိုင္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ အေနာက္ ေပါ့ေကာ့ ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

လုဒိ
ကုိးကားသတင္းလင့္ခ္။ ။ http://www.dailymail.co.uk/news/article-2868693/Young-women-dragged-away-village-dowry-20-goats-three-camels-Inside-traditional-tribal-wedding-ceremony-takes-place-Kenya.html?ito=social-facebook


ဧရာ၀တီ

0 comments:

Post a Comment