Thursday, December 18, 2014

ျပည္ေတာ္ျပန္လုိသည့္ ျမန္မာမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဖြဲ႕ ၃ ခု ပူးေပါင္းေတာင္းဆုိ


ယေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းႏွင့္ ေဒၚခင္ဥမၼာ

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနထုိင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္ လည္ ဝင္ေေရာက္ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ အေျခခ် ေနထိုင္ေရးတို႔အတြက္ အစုိးရက ရွင္းလင္းတိက်ေသာ မူဝါဒႏွင့္ ထိေရာက္ ေသာ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း ၃ ခုက ပူးေပါင္းေတာင္းဆုိ လိုက္ သည္။ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕(Burmapartnership) ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP) ႏွင့္ ညီမွ်ျခင္း ျမန္မာ (Equality Myanmar) အဖြဲ႕ ၃ ခုပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မီဒီယာစာၾကည့္တုိက္တြင္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုိသုိ႔ ေတာင္းဆုိလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခံထားရသူမ်ားအနက္မွ လူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို နာမည္ပ်က္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္၍ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား ႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ တိက် ေသခ်ာေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမ်ား မရွိခဲ့သည့္ အတြက္ ျပန္လာခ်င္သူ အမ်ားစုအတြက္ အခက္ အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ညီမွ်ျခင္း ျမန္မာမွ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။

“ရတဲ့သူက ရတယ္။ မရတဲ့သူက မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့လည္း အေၾကာင္းအရာ ခိုင္ခိုင္မာမာ မသိရပါဘူး။ ျပန္ လာ ခ်င္တဲ့သူေတြ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို ျပန္လာလုပ္ခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ အခက္အခဲ အမ်ားႀကီး ႀကံဳေတြ႔ရပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ ေလ်ွာက္လွမ္းေနသည့္ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိက လိုအပ္သည့္ လူသား အရင္း အျမစ္မ်ား ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာခြင့္ ရရွိေရးကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

“တုိင္းျပည္ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ လူသား အရင္းအျမစ္ေတြ လိုတယ္ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရွိေနၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ ကို ခ်စ္တဲ့ တိုင္းျပည္ကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳလုိတဲ့ တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္အေကၽြး ျပဳႏိုင္တဲ့ အတတ္ ပညာေတြ ရွိတဲ့ လူေတြကို ဖယ္ထုတ္ထားရသလဲ။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အမ်ားႀကီး နစ္နာပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ျပည္တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထား ရာ တြင္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား မရွိဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး တက္ ၾကြ လႈပ္ရွားသူ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ျပည္တြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ ေနရ ေၾကာင္း၊ ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ထုတ္ေ၀းရန္ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္း၊ ျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ရန္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခံရမ်ားျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း အဖြဲ႕ ၃ ခု၏ ပူးေပါင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ပ၌ ႏိုင္ငံေရး ခံုလႈံေနသူမ်ားႏွင့္ အျခား တတိယႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဒုကၡသည္ မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ (PR) ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ အစုိးရက ျပည္ပႏိုင္ငံ တခုခုတြင္ ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံခြင့္ ရထားသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္ မ်ားအျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားကုိ အၿမဲတမ္းေနထုိင္းခြင့္(PR) ေလွ်ာက္ထားခြင့္မျပဳဟု ဥပေဒျပ႒ာန္း တားျမစ္ ထားသည္။

ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အဖြဲ႕၏ တာ၀န္ခံျဖစ္သူ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူ ေဒၚခင္ဥမၼာ က “ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အစုိးရေခတ္မွာ ဘာျဖစ္လို႔ က်မတို႔ဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႕အခြင့္ အေရး ရပ္တည္မႈေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္လာခြင့္ မရွိတာလဲ” ဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။

အဖြဲ႕ ၃ ခု၏ ပူးေပါင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ မတူသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ မူမ်ားအတိုင္း တိက်ရွင္းလင္းေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေပးရန္အတြက္လည္း ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း သိရွိရသည္


ဧရာ၀တီ

0 comments:

Post a Comment