Tuesday, September 23, 2014

UNFC ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိခုိက္ေတာ့မွာလား…?


ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာဆုိၿပီးေနာက္ပုိင္း ထုိကဲ့သုိ႔ အမွန္တကယ္ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းမွာေရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားၾကာ မွာ လႈပ္ခတ္လာခဲ့ပါသည္။ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္ဟုဆုိထားသည့္အတုိင္း ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားက လက္မခံဘဲ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က သေဘာတူခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ထိ သက္ေသသာဓကအျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္က KIO/KIA အဖြဲ႕ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ တုိက္ပြဲ မ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထုိးႏုိင္ေသးေပ။ RCSS/SSA၊ SSPP/SSA၊ KNU စသည့္ အင္အားႀကီး လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားပင္ အစိုးရႏွင့္အပစ္ရပ္သေဘာတူ ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕(MPC)ႏွင့္ တုိင္ရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆြးေႏြး ခြင့္ရလာေသာအခါ လုိတာထက္ပုိၿပီး ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားဘက္က NCCT အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ေဆြးေႏြးလာ သည္။ NCCT မတုိင္မီ UNFC ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ NCCT က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ မ်ား ေဆာင္ရြက္သည္ မွန္ ေသာ္လည္း UNFC က ဘာလုပ္သလဲ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ တုိ႔က အတည္ျပဳထားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ အသစ္ျပန္ေရးဆြဲဖုိ႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ေရး အသံေပးေနတာကလြဲရင္ လက္ေတြ႕ဘာမွ လုပ္မျပႏုိင္ေသးပါဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာ ရရင္ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ကုိ အၾကပ္ေတြ႕ေအာင္ ေနာက္ကြယ္မွာ ဆင္ႀကံႀကံေနရုံကလြဲၿပီး လက္ေတြ႕ ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ေသာအဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။

UNFC ထဲမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အားလုံး မပါ၀င္ပါ။ UWSA`၀´၊ NDAA (မုိင္းလား)၊ RCSS/SSA လုိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား မပါ၀င္သလုိ KNU ကလည္း ႏုတ္ထြက္သြားခ့ဲၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထား ၿပီးသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ UNFC လုိ ႏွစ္ေယာက္တစ္ပုိင္းအင္အား နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္လုပ္ ဖုိ႔ မေတာင္းဆုိဘူး။ စစ္တုိင္းေတြခြဲၿပီး အလွည့္က်တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လုပ္ေရး စိတ္ကူးမယဥ္ၾက ပါဘူး။ ရရွိၿပီးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ၿမဲဖုိ႔အတြက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေန လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

UNFC သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တကယ္လုိလားတယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္ၿပီး အရည္ အခ်င္းရွိရွိ ရပ္တည္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေတာ့ တုိင္းတစ္ပါးက ေပးစာကမ္းစာစားၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရးကုိ တစာစာေအာ္ေနကေတာ့ လူတုိင္းလုပ္တတ္ ေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ့္အရည္အခ်င္းကုိယ္သိၿပီး မအပ္စပ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အလွည့္က် လုပ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးကလည္း ရွက္တတ္လွ်င္ လဲေသဖုိ႔ ေကာင္းပါသည္။

ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကုိယ္ေတာခုိ၊ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကုိယ္ အဖြဲ႕အစည္းထူေထာင္၊ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ေပးထားတဲ့ ရာထူးေတြနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕မတဲ့လား၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ႀကီးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္သတဲ့လား၊

UNFC မွာ ႀကီးစုိးေနတာက KIA/KIO ပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတာင္ မလုပ္တဲ့KIO လုိ အဖြဲ႕က ေခါင္းေဆာင္ မ်ား UNFC ဥကၠ႒ရာထူး ယူထားမွေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဘယ္စိတ္၀င္စားပါေတာ့မလဲ။ KNU လို ျပတ္ျပတ္ သားသား အပစ္ရပ္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြလုပ္ဖုိ႔ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္ေတြ စိတ္ကူးမရွိသလုိ သူတုိ႔ရာထူး၊ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ေရွ႕ရႈလုပ္ေဆာင္ေန တာ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ MPC နဲ႔ NCCT တုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲအေျဖ အေကာင္းဘက္ကုိ ဦးတည္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၾကည့္ၾကာေန သည္ျဖစ္ေစ UNFC လုိအဖြဲ႕က ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ရရွိေရးကုိပဲ လက္စြဲထား ေတာင္းဆုိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္ဆြဲ ဖုိ႔ႀကံစည္ေနတဲ့ UNFC ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိခုိက္ေတာ့မွာလားဆုိတာ ပိတ္ကားေပၚက အေျဖကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ေန၀န္းသစ္
ေန႔စဥ္သတင္း

0 comments:

Post a Comment