Sunday, September 28, 2014

တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူးနဲ႔ MPT ေစ်းကြက္ ဘယ္လိုယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမလဲ


တယ္လီေနာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္

အူရီဒူးဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္က ကနဦး စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တရားဝင္စတင္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကလည္း က်ပ္ ၁၅ဝဝ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ျပင္ပအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။ တယ္လီေနာကလည္း စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ မႏၱေလး၌ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေပးကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ေအာ္ပေရတာေလးခုအနက္ ေအာ္ပေရတာသံုးခုက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ယင္းကုမၸဏီသံုးခု အေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို မည္သို႔စြဲေဆာင္မည္၊ ေစ်းကြက္ မည္သို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ဆိုျခင္းမွာ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္စရာျဖစ္လာေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားထက္ ေျခတစ္လွမ္း၊ ႏွာတစ္ဖ်ားမက သာခဲ့ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါး ေစ်းကြက္ကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ခုတည္းက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းကို သံုးစြဲသူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီအသစ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

MPT မွာ ကြန္ရက္လႊမ္းျခံဳထားႏိုင္မႈအရ ေအာ္ပေရတာအသစ္မ်ားထက္ သာလြန္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေအာ္ပေရတာအသစ္မ်ား၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ဝယ္ယူသံုးစြဲသည့္တိုင္ေအာင္ MPT ကတ္မ်ားကိုလည္း တြဲဖက္သံုးစြဲေနရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

MPT မွာလည္း ၿပိဳင္ဘက္မ်ားရွိလာေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MPT ႏွင့္ KDDI, Sumitomo ကုမၸဏီတို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းသည့္ စာခ်ဳပ္ကို ၂ဝ၁၄၊ ဇူလိုင္လတြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး အက်ဳိးတူပူးေပါင္းမႈကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္း၌ ႏွစ္ဖက္ကုမၸဏီတို႔မွ တာဝန္ရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီ ပါဝင္ေသာ ပူးတြဲဦးေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ လုပ္သြားမွာျဖစ္ေပမယ့္ အသံုးျပဳသူပမာဏ ႀကီးမားတာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အရမ္းလုပ္ေဆာင္လို႔ မရပါဘူး။ Evolution ပံုစံနဲ႔ သြားရမွာျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေစာထူးသာက ေျပာၾကားသည္။

က်ပ္ ၁၅ဝဝ ဖုန္းမ်ား ေပၚေပါက္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရွိလာၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ခ်ေပးခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဖုန္းကတ္မ်ားမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း က်ပ္ေသာင္းဂဏန္းမွ က်ပ္သိန္းဂဏန္းအထိ ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီမွာက ဆင္းမ္ကတ္ေတြကို မစို႔မပို႔ ေရာင္းေပးလို႔မရဘူး။ တစ္သက္လံုး ထမင္းငတ္လာတဲ့သူကို မဝတဝ သြားေကြ်းသလို ျဖစ္မွာေပါ့။ ဒီမွာက တစ္သက္လံုး ဆင္းမ္ကတ္ငတ္လာခဲ့တာ” ဟု အိုင္တီပညာရွင္ ကိုေဝဟင္မ်ဳိးက ဆိုသည္။

လက္ရွိေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ က်ပ္ ၁၅ဝဝ WCDMA ဖုန္းမ်ားမွာ ယခင္ကကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္ေပးျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါက အသစ္ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိး မရရွိျခင္းေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ တရားဝင္ေစ်းႏႈန္းအရ က်ပ္ ၁၅ဝဝ ဟု ဆိုေသာ္လည္း က်ပ္ေသာင္းခ်ီအထိေပးကာ ဝယ္ယူရမႈမ်ား ရွိေနသည္။

“ဆင္းမ္ကတ္ေပ်ာက္၊ ပ်က္ကိစၥေတြက အရင္အတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတုန္းပါ။ ဆင္းမ္ကတ္ပ်က္ရင္ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွာရွိေနတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးေတြကေန အခမဲ့ ျပန္လဲေပးပါတယ္။ ေပ်ာက္ရင္ေတာ့ စာခ်ဳပ္လိုၿပီး က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း သြင္းရပါမယ္။ အဲဒါက အခု ၁၅ဝဝ ဖုန္းေတြမွာေတာ့ မရပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ ဆင္းမ္ကတ္အသစ္ ဝယ္သံုးရပါမယ္” ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

MPT အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အသာစီး ရထားေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေႏွးေကြးၿပီး ယခင္အမူအက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ေအာ္ပေရတာအသစ္မ်ား၏ ေက်ာ္တက္ျခင္းကို ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိလည္း MPT ၏ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရျခင္း မရွိေသးေပ။

“ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေပါင္းလာၿပီဆိုေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရးေတြ ပိုေကာင္းလာမယ္ ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုထိေတာ့ ဘာမွမထူးျခားေသးဘူး” ဟု အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ ကိုသူရိန္ထက္က ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီဒူးတို႔က ဖုန္းေျပာခမ်ားကို တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္၊ ၃၅ က်ပ္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံခ်ိန္တြင္ MPT က ဖုန္းေျပာခကို တစ္မိနစ္လွ်င္ ၅ဝ က်ပ္သာ ဆက္လက္ေကာက္ခံေနျခင္းမွာလည္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား ေဝဖန္စရာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တယ္လီေနာ၏ ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ားမွာ သင့္တင့္ေၾကာင္း သံုးစြဲသူအမ်ားစုက သံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမတ္ေငြ ရရွိေနခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ား ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိေသးသည္မွာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေၾကာင္း သံုးစြဲသူမ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

အူရီဒူးက ေစ်းကြက္လက္ဦးမႈရယူကာ အေစာဆံုးေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ကနဦးတြင္ ဆင္းမ္ကတ္ေရာင္းခ်ရမႈ မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးႏွင့္ ႏႈန္းထားမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သံုးစြဲမႈေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကြန္ရက္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္၊ က်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ သီတင္းတစ္ပတ္မွာ လူဦးေရ ငါးသိန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳလာႏိုင္ေအာင္ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နားစြင့္ထားၿပီး သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို တံု႔ျပန္ေနပါတယ္။ ဆက္လက္တိုးတက္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormack က ဆိုသည္။

လတ္တေလာတြင္ အူရီဒူးေရာ တယ္လီေနာပါ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းႏွင့္ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈ အပိုင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲ ရွိေနေသးၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝ ေက်ာ္ခန္႔ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ရန္ ငါးႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီဒူးက ဆိုထားသည္။

တယ္လီေနာက မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္တို႔တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

တယ္လီေနာ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္မိတ္ဆက္ခ်ိန္တြင္ အူရီဒူးႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔၏ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ပိုမိုသက္သာခဲ့ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကိုသာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။“မႏၱေလးမွာ စေရာင္းတဲ့အခါ 2G ကေတာ့ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ 3G ကေတာ့ Downtown ေတြမွာရမယ္။ ေျပာရရင္ 2G က သံုးစြဲမႈ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား က်ဳံ႕မသြားဘူး။ 3G ကေတာ့ သံုးစြဲမႈအရမ္းမ်ားရင္ ကြန္ရက္က ေသးသြားတယ္။ ကြန္ရက္ေတြ တိုးခ်ဲ႕တိုင္းမွာ ဝန္ေဆာင္မႈရႏိုင္မယ့္ ၿမိဳ႕ေတြကို ႀကိဳတင္ေၾကညာေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Petter Furberg က ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က မႏၱေလးတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ရာ ဝယ္ယူသူ မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မၾကာမီကာလတြင္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔၌လည္း ဆက္လက္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ရာ လူဦးေရမ်ားျပားေသာ ရန္ကုန္တြင္ လံုေလာက္ေသာကြန္ရက္ ရရွိေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ဆဲတာဝါတိုင္မ်ား အလ်င္အျမန္ၿပီးစီးရန္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အူရီဒူးမွာလည္း ကြန္ရက္ပိုမို ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ရန္အတြက္ တာဝါတိုင္မ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွာလည္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ တာဝါတိုင္အသစ္မ်ား စိုက္ထူျခင္း၊ ရွိၿပီးသားတာဝါတိုင္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိသည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔မွာ ပူးေပါင္းမည့္ ကုမၸဏီကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ လိုင္စင္တင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း၌သာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ရွိလာေသာေၾကာင့္ သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးတို႔ကို သံုးစြဲသူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္လာႏိုင္ၿပီျဖစ္ကာ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ပိုမိုျမင္ေတြ႕လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။


Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment