Tuesday, September 30, 2014

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ အျပစ္တင္မေစာရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေျပာ


ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ (ဓာတ္ပံု - ေအပီ)

ရခုိုင္ျပည္နယ္ရိွ လူ႔ အသိုုင္းအ၀ုိင္းႏွစ္ခုၾကား ပဋိပကၡ မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ျမန္မာ အစိုးရက အထူးအာ႐ံုစိုက္ႀကိဳး ပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအ သုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ အစိုးရကုိ အျပစ္တင္မေစာဘဲ လက္ေတြ႕ က်က်အေျဖရရိွေရးကိုသာ ကူညီေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးကေျပာၾကားသည္။ရခုိင္ျပည္နယ္၏ သမုိင္း၊ ကဲြျပားျခားနားမႈႏွင့္ နက္နဲ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ နားလည္ရန္လိုၿပီး ျဖစ္စဥ္ကုိ သာမန္ကာလွ်ံကာ မ႐ႈျမင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰ ေမာင္လြင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က (၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ား ကို ေၾကညာခ်က္တင္သြင္းရာ ၌ ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က ထိုသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ညီလာခံတြင္ ျမန္မာအစိုးရ က ေၾကညာခ်က္မတင္သြင္းမီ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ျမန္မာ့မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား အဖဲြ႕အစည္းအေ၀း၌ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ထိခိုက္ေစၿပီးဘဂၤါလီမ်ားအား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ ျပည့္စံုေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းအေလးထားတုိက္တြန္းခဲ့သည္။

‘‘ဒီျပႆနာအရင္းခံကုိ ေျဖ ရွင္းဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္က ျပည္သူေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးစိန္ေခၚမႈဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကိစၥမွာလည္း ႏုိင္ငံတကာက အကူအညီမ်ားေပးဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က ရခိုင္ ေဒသအေရးအျပင္ တစ္ကမၻာလံုး က အာ႐ံုစိုက္ေနေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအေျခအေန တုိ႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူထားသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားအရ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီကိုလည္း ဖဲြ႕စည္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြ လြတ္လပ္တရားမွ်တစြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကုလသမဂၢ၏ ေရြးေကာက္ပဲြ အကူအညီေပးေရးဌာနခဲြ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕လာေရာက္ျခင္းကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေရးႀကီးၿပီးတုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ ၁၆ ဖဲြ႕ အနက္ ၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာတူညီ ခ်က္ရထားသည္ဟု ၎ကေျပာ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ႏုိင္ငံ၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိ ပါးေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကလဲြ၍ အစိုးရက အျခားကိစၥရပ္အားလံုး ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ရိွသည္ဟု ၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

ျမန္မာအေပၚ လတ္တေလာ ၿခိမ္းေျခာက္ထားေသာ အယ္လ္ ကုိင္ဒါအဖဲြ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း ၀န္ႀကီးက ဘာသာေရးကုိ ခုတံုးလုပ္ၿပီး ရက္စက္စြာ သတ္ ျဖတ္ေသေက်ေစျခင္းတုိ႔ကို လံုး၀ သည္းခံခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ ကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ျဖစ္ေစ က်ဴး လြန္ျခင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံက အၿမဲ ဆန္႔က်င္ၿပီး လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကေျပာ ၾကားသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ဆက္ ဆံေရးေၾကာင့္ ျမန္မာအေပၚ ႏ်ဴ သံသယႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီး က အစုလုိက္အၿပံဳလိုက္ေသ ေက်ေစသည့္ လက္နက္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ဆန္႔က်င္ၿပီး ႏုိင္ငံကာပင္မ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးစာခ်ဳပ္ မ်ားသို႔ အတည္ျပဳပါ၀င္ေရးအ တြက္ ကနဦးေျခလွမ္းအျဖစ္ ဇီ၀ လက္နက္တားဆီးပိတ္ပင္ေရး စာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳပါ၀င္ေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွထားေသာ္လည္း တုန္လႈပ္ဖြယ္စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားေက်ာ္ျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခုိင္အမာဆံုး ျဖတ္ထားေၾကာင္း ဦး၀ဏၰေမာင္ လြင္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ ကုလ သမဂၢ၏ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံအားလံုးက ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္စီတင္သြင္းၾကရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေၾကညာခ်က္ကုိ ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးမႈကုိ တက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ညီလာခံအတြင္း အရပ္ဘက္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ေနာ္စူဆန္နာလွလွစုိးက စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အ ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းWomen In Conflict ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


7Day Daily

0 comments:

Post a Comment