Friday, September 19, 2014

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဘြဲ႔၀တ္စံုပါေဖာမန္႔မ်ား


ဘြဲ႔၀တ္စံုမ်ားျဖင့္ ဆႏၵျပျခင္းအား ၀တ္စံုကို ေစာ္ကားျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ အျငင္းပြားလ်က္ရိွသည္ [ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)]

မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ အတည္ျဖစ္လာေတာ့မည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ သမဂၢေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိၾကသည္။အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘြဲ႕ဝတ္စံုမ်ားဝတ္ဆင္ကာ ပဲျပဳတ္ေရာင္းသည့္ပံုစံ၊ ဂ်ာနယ္ေရာင္းခ်သည့္ပံုစံ၊ ဆိုက္ကားနင္း၊ ေရစည္လွည္းတြန္း စသည့္ပံုစံတုိ႔ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဲြ႕ဝတ္စံုျဖင့္ ဆႏၵျပျခင္းသည္ ဘြဲ႕ဝတ္စံုအေပၚ ေစာ္ကားမႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိေနသည္။

အဆိုပါ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပကြက္မွာ လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ ၎တို႔ရရွိခဲ့သည့္ ဘြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္သက္ဆုိင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွားပါးလ်က္ရွိေနသည့္အတြက္ လက္ရွိပညာေရးစနစ္ကို သေရာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ဆုိသည္။

‘‘ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္ေနၾကတာ ဘြဲ႕ဝတ္စံုကို ေစာ္ကားတဲ့ပံုစံမ်ိဳးအသံုးျပဳၿပီး လုပ္ၾကတယ္လို႔ ထင္ေနၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘြဲ႕ရၿပီးတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေျခအေနကို သေရာ္ခ်င္တာပါ။ ဘြဲ႕ရၿပီး အလုပ္အကိုင္ရွားပါးတယ္ဆုိတာထက္ ရတားတဲ့ဘြဲ႕နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့အလုပ္မ်ိဳးေတြ လုပ္ေနရတယ္။ အဲဒါကို အဓိကျပခ်င္တာပါ’’ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ ကိုမင္းသုခက ေျပာသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ပထမအႀကိမ္အတည္ျပဳထားသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)တြင္ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ ျဖဳတ္သိမ္းေပးရန္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိရန္၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ NNET တုိ႔ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဘြဲ႕ရၿပီး အလုပ္အကိုင္မရရွိသည္မွာ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္တုိင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ဘြဲ႕ဝတ္စံုဝတ္ဆင္၍ ဆႏၵျပမႈအေပၚ ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

‘‘အဓိက,ကေတာ့ စနစ္မေကာင္းဘူးႀကီးပဲ ထိုင္ေအာ္ေနလုိ႔မရဘူး။ ဘြဲ႕ရၿပီးေတာ့ အလုပ္က တန္းရမယ္လို႔လည္း ဘယ္သူမွ တာဝန္မယူထားဘူး။ လူတုိင္း၊ လူတုိင္းက ကိုယ္ပိုင္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကပဲ အေျဖေပးသြားတာပဲ။ ေခတ္ႀကီးကိုက အလုပ္လက္မဲ့ေတြ မ်ားျပားေနတာဟုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြက မရွားဘူး။ တကယ္တတ္တဲ့လူေတြပဲ ရွားတာပါ’’ဟု MICT Park ရွိ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေဆာ့ဖ္ဝဲအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုရာဇာက ေျပာသည္။

ဘြဲ႕ဝတ္စံုျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းမွာ လက္ရွိပညာေရးစနစ္သည္ အနာဂတ္အတြက္ အာမခံခ်က္မေပးႏုိင္သည့္အေပၚ သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပထမဆံုးထြက္ေပၚလာမည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဆုိသည္။

‘‘ဘြဲ႕ဝတ္စံုနဲ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တယ္ဆုိတာက အခုမွမဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလိုဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေတြ ရွိေနတာပဲ။ ဆႏၵျပတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တုိင္ကိုက ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳတဲ့နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီးၿပီ။ အခုအခ်ိန္မွာ ဒီလိုဘြဲ႕ဝတ္စံုနဲ႔ ဆႏၵျပတဲ့နည္းလမ္းပဲရွိေတာ့တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳၾကတာပါ’’ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီဘြဲ႕လက္မွတ္ကို ကိုင္ၿပီးေတာ့ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမထဲမွာ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခြင့္ရတဲ့လူေတြကို ေမးၾကည့္ပါ။ ဒီဘြဲ႕ဟာ ဘဝအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိလားလုိ႔။ ဘြဲ႕အျပင္ တျခား certificate ေတြ ကိုင္ႏုိင္မွသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းက ေပၚတာပါ’’ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ကိုစည္သူေမာင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဦးႏု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေနစဥ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမထဲတြင္ ၎၏ဘြဲ႕လက္မွတ္ကို ဆုတ္ၿဖဲ၍ ပညာေရးစနစ္ကို သေရာ္ခဲ့ဖူးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ကိုစည္သူေမာင္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ေက်ာင္းသားေတြ ဘြဲ႕ဝတ္စံုကိုေစာ္ကားေနတာမဟုတ္ဘူး။ ဘြဲ႕ဝတ္စံုမီးပံုမ႐ႈိ႕ဘူး။ ေျခေထာက္နဲ႔တက္မနင္းဘူး။ သူတို႔ကိုယ္ေပၚမွာ ႐ံုထားတယ္။ သူတုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ အဓိကျဖစ္တဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားၿပီး ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မပါတဲ့ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ရာမွာ လူအမ်ားအာ႐ံုစိုက္လာေစဖို႔ ပညာေရးစနစ္ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူမႈဒုကၡေတြေပၚလြင္ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္’’ဟု ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္မွ လ/ထ ကထိက ဦးေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္က ေျပာသည္။

ဘြဲ႕ဝတ္စံုဝတ္ဆင္၍ လမ္းမေပၚထြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္မွာ ဘြဲ႕၏ဂုဏ္သိကၡာကို ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ဘြဲ႕ဝတ္စံုကို မဝတ္ဆင္သင့္ဘဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

‘‘ဘြဲ႕ဆိုတာ ပညာသင္ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္လာၿပီးေတာ့မွ ယူခဲ့ရတာပါ။ ဘယ္သူမွ လြယ္လြယ္နဲ႔ရခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလုိပဲ ဘြဲ႕ဝတ္စံုဆုိတာက ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမမွာ အခမ္းအနားနဲ႔ တက္ယူရတာပါ။ ဂုဏ္ယူၿပီးဝတ္ဆင္ခဲ့တဲ့ဝတ္စံုပါ။ အခုလို ပါေဖာမန္႔တစ္ခုအေနနဲ႔ ေတြ႕ရေတာ့ မသင့္ေလ်ာ္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဘြဲ႕ဆိုတာ လူတုိင္းရႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးမဟုတ္ပါဘူး။ ဘြဲ႕နဲ႔အလုပ္ရတာ၊ မရတာက တစ္ပိုင္းေပါ့’’ဟု ဒဂံုတကၠသိုလ္မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဓာတုေဗဒဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည့္ ကိုလင္းထုိက္က ေျပာသည္။

မိမိတို႔ရရွိသည့္ ဘြဲ႕ႏွင့္ ဘြဲ႕ဝတ္စံုမ်ားအေပၚ တန္ဖိုးထားျခင္းသည္ မိမိတို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ခံယူခ်က္အေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘြဲ႕ဝတ္စံုဝတ္ဆင္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးစနစ္အေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ပိုမိုထင္ရွားေစရန္္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းသည္၊ မေကာင္းသည္ကို ေျပာရန္ခက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း)အေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပန္လည္ေပးပို႔ထားသည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၂၅ ခ်က္ကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းတြင္ အတည္ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ အတည္ျဖစ္လာပါက ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ်ား အပါအဝင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သိရွိလာေစရန္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ဆိုသည္။


7Day Daily

0 comments:

Post a Comment