Thursday, September 25, 2014

မႏၲေလးတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိ ေထာက္ခံဆႏၵျပ


ေထာက္ခံသူမ်ား စာတန္းမ်ားကုိင္ေဆာင္ထားစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ေမာင္တာ)

ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵေပၚ မူတည္ကာ ဒုတိယသက္တမ္း ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည့္ လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတစ္ခု စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား လူအင္အား ၁၀၀ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္၊ ပုသိမ္ႀကီးႏွင့္ အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ ေဒသခံမ်ား စုေပါင္း ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ဦးေဆာင္သည့္ ဦးေအာင္ကိုဝင္းက ေျပာသည္။

ယခုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမတုိင္မီ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ရက္ေက်ာ္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ကန္႔ကြက္သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို လူအင္အား သံုးဆယ္ေက်ာ္ျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

‘‘သမၼတႀကီးရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ႀကိဳက္လို႔ျပတာပါ။ အခုခ်ိန္မွာ သမၼတႀကီးဟာ တကယ္ပဲ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေနာက္သက္တမ္းျပန္ရ၊ မရဆုိတာေတာ့ မဲဆႏၵနဲ႔ပဲဆိုင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတိုးတက္ဖို႔အတြက္ တကယ္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနတာကို လက္ခံလို႔ေထာက္ခံဆႏၵျပတာ ပါ’’ဟု ဦးေအာင္ကိုဝင္းက ေျပာသည္။

ဝါယာရိန္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ဦးေအာင္ကိုဝင္းက သမၼတအား ေထာက္ခံဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ပါတီဝင္မ်ားမဟုတ္သလို ေငြေၾကးေန႔တြက္ခရ၍ ဆႏၵျပျခင္းလည္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္ သမၼတ၏လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ လက္ခံသည့္အတြက္ ဆႏၵျပျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားက ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၏ ေျမယာျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္၊ တရားေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ေစရန္၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေစရန္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ား ပိုမို တုိးတက္ရရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကုိ ေထာက္ခံၿပီး ႏုိင္ငံကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေပးေရး စသည့္ စာတန္းမ်ားပါသည့္ ဗီႏိုင္းမ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းစာတန္းမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ကိုင္ေဆာင္ေသာ စာတန္းမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေရး စဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (MDCF) ဦးေဆာင္ၿပီး ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား၊ စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည့္ သမၼတအား ကန္႔ကြက္သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ၎စတင္တာဝန္ယူခ်ိန္ ကတိျပဳထားသည္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေသးဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္သက္တမ္းအတြက္ မစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းက် ဆင္းေအာင္၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္၊ တရားေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ေအာင္၊ လယ္ယာျပႆနာမ်ား စသည္တုိ႔ကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးၿပီးမွ ေနာက္သက္တမ္းအတြက္စဥ္း စားရန္ ေတာင္းဆိုိထားသည္။

ဦးသိန္းစိန္သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္သူလူထုမွာ ပိုမိုဆင္းရဲက်ပ္တည္းလာသလို ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း ပိုမိုျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ တရားေရး၊ ပညာေရး၊ လယ္ယာျပႆ နာ စသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ ဆုတ္ယုတ္မႈသာျပေနသည္ဟု ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေရးစဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (MDCF)မွ ဦးသိန္းေအာင္ ျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သမၼတကို ရာထူးေပးထားတာမဟုတ္ဘူး။ တာဝန္ေပးထားတာ။ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္။ လူထု ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တကယ္ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကိုယ္တိုင္ သမၼတႀကီးကို ေထာက္ခံမဲေပးမွာပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခုလ ၅ ရက္က ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမွ သတင္းဌာနတစ္ခုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၎အေနျဖင့္ အနားယူလိုေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵေပၚ မူတည္ကာ ဒုတိယသက္တမ္း ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံမည္၊ မခံမည္ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ တန္ျပန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား မႏၲေလးၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕ နယ္ မေနာ္ရမၼံဥယ်ာဥ္အနီး၊ (၆၂)လမ္းမေပၚရွိ လူထစ္ဟစ္တုိင္ကြင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို အမရပူရၿမိဳ႕ နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္


7Day Daily

0 comments:

Post a Comment