Sunday, September 21, 2014

ကာမဂုဏ္ကိုးသူ မိခင္ေၾကာင့္ ေျမစာပင္ ျဖစ္ခဲ့ရသူ သမီးငယ္ ~ "ကၽြန္မဟာ ေန႔ပိုင္းမွာ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး ညပိုင္းမွာ လိင္ေက်းကၽြန္ တစ္ေယာက္ပါ"

ကာမဂုဏ္ ကိုးကြယ္သည့္ မာရ္နတ္ဂိုဏ္း တစ္ဂိုဏ္း၏ လိင္အေစအပါး အျဖစ္ လုပ္ေကၽြး ျပဳစုခဲ့ရသူ အန္နာဘယ္လ္ ေဖာ့ရပ္စ္ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးက သူငယ္စဥ္က ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ၁၁ ႏွစ္တာ အေမွာင္ကာလမ်ား အေၾကာင္းကို စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ယင္း မေကာင္းဆိုးဝါး ဂိုဏ္းဝင္မ်ား လက္တြင္း သူ ့အား ၁၁ ႏွစ္လုံးလုံး လိင္ေက်းကၽြန္ အျဖစ္ ငရဲက် ေစခဲ့သည့္ မိစာၦဒိဌိ အယူလြဲ မိခင္ျဖစ္သူအား ၎အေနျဖင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မွ် ခြင့္လႊတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။အန္နာဘယ္လ္ ေဖာ့ရက္စ္ ကိုယ္တိုင္ ေရးသားထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ စာအုပ္၏ မ်က္ႏွာဖံုး။

ထုိ လိင္အယူလြဲ မိစာၦဂိုဏ္းသုိ ့ခုနစ္ႏွစ္သမီး အရြယ္ေလးမွာပင္ မိခင္ရင္း ျဖစ္သူ ကိုယ္တိုင္၏ သြတ္သြင္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ဟု အန္နာဘယ္လ္က ေျပာသည္။ ကာမ မာရ္နတ္ ကိုးကြယ္သည့္ ယင္းဂိုဏ္း၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ အၾကီးအကဲ ေကာ္လင္း ဘတၱေလး၏ အမိန္ ့ကို နာခံျပီး အန္နာဘယ္လ္ အေနျဖင့္ လူမမည္ ကေလး အရြယ္မွာပင္ မိခင္၏ အယူမွားေၾကာင့္ ကာမဒုကၡ သားရဲတြင္းထဲ သက္ဆင္း ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို ့ မိစာၦဂိုဏ္း၏ ကာမ သားေကာင္ဘဝသို ့သက္ဆင္းရသူမ်ား အေနျဖင့္ ရင္ဖြင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ႐ွိလာရန္ လက္႐ွိ အခ်ိန္တြင္ ျဗိတိန္တစ္ေနရာတြင္ မိသားစု ဘဝျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္လ်က္ ႐ွိေနျပီျဖစ္သည့္ အန္နာဘယ္လ္က အ႐ွက္အေၾကာက္မ်ားကို ခဝါခ်ကာ ့ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ထုတ္ေဖာ္ ရင္ဖြင့္ လာျခင္းျဖစ္သည္။

၎ ခုနစ္ႏွစ္သမီး အရြယ္တြင္ မိစာၦဂိုဏ္းခ်ဳပ္ၾကီး ဘတၱေလးႏွင့္ သူမိခင္တို ့ ေသြးသားႏွီးေႏွာ ကာမဂုဏ္ခံစား ေနသည္ကို အတင္းအဓမၼ ၾကည့္႐ႈခိုင္းေစ ခံခဲ့ရ သည္က လိင္အေစအပါး အျဖစ္ လုပ္ေကၽြး ျပဳစုရမည့္ အမိုက္ေမွာင္ အစပ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း သူမ၏ စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

၎ ဆယ့္တစ္ႏွစ္သမီး ရြယ္တြင္ ေနအိမ္၌ပင္ မိစာၦ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ၾကီး ဘတၱေလး၏ အဓမၼ ေျခေတာ္တင္ အသုံးေတာ္ ခံရကာ ပန္းဦး ဆက္သလိုက္ ရသည္။ ေနာက္သုံးႏွစ္ခန္ ့အၾကာတြင္ ယင္းဂုိဏ္း၏ ကိုးကြယ္ရာ ဓေလ့ထုံးစံ အယူဝါဒ အရ တစ္ဂိုဏ္းလုံး၏ ကာမ ဆက္ဆံျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ဘတၱေလးက ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ျခင္း အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ထံပါး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ခစား ဝင္ေရာက္ ႏိုင္ မည္ဟု ယုံၾကည္ သက္ဝင္ ေစေအာင္ အယူဝါဒ ျဖန္႔သည္။ စမ္းသပ္မႈမ်ား ဆိုသည္ ကလည္း ၎ႏွင့္ျဖစ္ေစ ဂိုဏ္းသားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ ကာမေမြ႔ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ ပါး ျခင္းမ်ား သည္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ဘတၱေလးကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္းက ျပည္သူ ့လုံျခဳံေရး အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ၎အေနျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆုံး ၁၁ ႏွစ္ ခန္ ့အျပစ္ေပး ခံသြားရဖြယ္ ႐ွိသည္။ အန္နာဘယ္လ္၏ မိခင္ျဖစ္သူ ဂ်က္ကာလိုင္း မာလင္းကိုလည္း အုပ္စုလုိက္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဳးလြန္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သုိ ့ေသာ္လည္း မိခင္မာလင္း ေၾကာင့္ ကေလးဘဝ တြင္ပင္ ကာမ အေစအပါး ျဖစ္ခဲ့ရသူ၊ ယခုထိ အမည္ရင္း ထုတ္ေဖာ္ မေျပာ ဝံ့ ျဖစ္ေနရသူ အန္နာဘယ္လ္က သူ ့အား ကပ္ေဘး ဆိုးၾကီး ယူေဆာင္လာခဲ့သူ မိခင္ကို မည္သည့္ အခါမွ် ခြင့္မလႊတ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

အန္နာဘယ္လ္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘတၱေလး၏ ကေလးကို ေမြးဖြားေပးၿပီး ၃ ရက္အၾကာမွာပင္ ျပည့္တန္ဆာ ျပဳလုပ္ရန္ ေစခိုင္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဘတၱေလး၊ သူမ၏ မိခင္ မာလင္း အပါအ၀င္ အျခားသူမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ လြတ္ေျမာက္ခ်ိန္ အထိ အန္နာဘယ္လ္ သည္ ေယာက္်ား ၁၈၀၀ ခန္႔အား ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ အယူလြဲ ဂုိဏ္း အတြင္းက ကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္ရေၾကာင္း၊ ဘတၱေလး၏ ဝတ္ေက်ာင္းတြင္ ေရ ႐ွည္ ခစား အမႈထမ္းရျပီး ဘတၱေလး၏ အမိန္ ့မွန္သမွ် တစ္ေသြမသိမ္း နာခံရေၾကာင္း အန္နာဘယ္လ္က ၎၏ စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

"ဘယ္ေတာ့မွ သူမ်က္လုံးကို မ်က္လုံးခ်င္းဆိုင္ ၾကည့္ခြင့္ ဘတၱေလးက ခြင့္မျပဳဘူး။ ကၽြန္မတို ့ကေလးတစ္သိုက္ အေပၚ တင္းမာတဲ့ စိတ္ထားနဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္ တယ္။ ေနာက္ျပီး ဘုရားသခင္ စိတ္ျငိဳျငင္ျခင္း မ႐ွိဖို ့ သူခိုင္းသမွ် လုပ္ရမယ္လို ့အမိန္ ့ထုတ္ထား ပါတယ္" ဟု အန္နာဘယ္လ္က ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref: Mirror

mizzimaburmese

0 comments:

Post a Comment