Tuesday, September 30, 2014

ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ အားနည္းေနသည္

Add caption
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေနျဖင့္ သမၼတေလာင္း ရာထူးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ကိုယ္စားလွယ္ မရွိခဲ့လွ်င္ ၿပိဳင္ဘက္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းကို “ေရြးေကာင္းေရြးမည္” ဟု Reuters က ေရးသားေသာသတင္းကို NLD က မွားယြင္းေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါသတင္းသည္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ မည္မွ်အားနည္းေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအမ်ားစုရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အဓိကအတိုက္အခံပါတီၾကီး NLD တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပီးလွ်င္ သမၼတရာထူးအတြက္ ေနာက္တဦး ပြဲထုတ္ႏိုင္ရန္ လူမရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံရာ ေရာက္ေနသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ယခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပီးလွ်င္ ျပည္သူအၾကား ဒုတိယ ေရပန္းအစားဆုံး ၈၈ မ်ိဳးဆက္မွ ဦးမင္းကိုႏိုင္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ မည္သို႕ပါဝင္ေနရာယူမည္ကို ယခုအထိ ထိေရာက္စြာ မျပသႏိုင္ေသးေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ရာေရာက္သည္။

အဓိက အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို အံတုႏိုင္မည့္၊ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈလည္း ရွိေနသည့္ အားေကာင္းေသာ NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ အင္အားစုအေနျဖင့္ ယခုအထိ တိက်ျပတ္သားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းခိုင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးလွ်င္ ၿပိဳင္ဘက္ကို သရဖူေဆာင္းေပးေရး ျငင္းပယ္ရန္ အင္အားရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားရွိေနသည့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း စိတ္ပ်က္ေစလိမ့္မည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီက ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကိုလည္း ျပင္မေပးႏိုင္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က တင္းခံထားေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ဝင္ေရာက္ကာ အာဏာရပါတီဘက္မွ တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၾကည့္သည္အထိ နည္းလမ္းမွန္သမွ် ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သည္ကိုမူ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ တည့္တည့္မတ္မတ္ ေရာက္ရွိၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားေရး တြန္းအားေပးႏိုင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တဦးတည္း မရ၊ ျပည္သူအမ်ားက လိုလားေသာ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ကာ အတိုက္အခံမ်ားဘက္မွ အားျဖည့္ႏိုင္မည္ဟု ျပည္သူမ်ား ထင္ေၾကးေပးထားသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္၏ အေနအထားမွာ အားရေလာက္ အေနအထားသို႔ မေရာက္ရွိဟု သံုးသပ္ရသည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ထူေထာင္ၿပီး အေျခခံလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသည္မွာ ေကာင္းေသာ္လည္း ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ မူဝါဒေရးရာ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ျပည္သူအမ်ားက ျမင္ေတြ႕လိုသည့္ဆႏၵကိုမူ မျဖည့္စြမ္းႏိုင္ေသးေခ်။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တေရြ႕ေရြ႕ နီးကပ္လ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံမ်ားဘက္ကမူ အဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္လည္း ထိေရာက္သည့္ အဆင့္အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္မသာ၊ အလားအလာရွိေနသည့္ အင္အားစုမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မည့္ အားရေလာက္သည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား မေတြ႔ရ ရွိေနဆဲျဖစ္ေနရာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ဟု အမ်ားနားလည္ထားေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အတိုက္အခံဒီမိုကရက္မ်ားက မည္သို႕မည္ပံုေရာက္ရွိေစမည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္လည္း ေသြးသစ္လူသစ္မ်ား အျမန္ဆံုး လမ္းဖြင့္ေပးရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းတြင္ ဦးေဆာင္မႈ ေနရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အင္အားစုမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ လႈပ္ရွားရန္ အခ်ိန္က်ၿပီျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားေသာ ျပည္သူ႕ဆႏၵႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ အမွန္တကယ္ ေဆာက္တည္ႏိုင္မည္ေလာ ဟူသည့္ ေမးခြန္းက အတိုက္အခံအင္အားစုကို စိန္ေခၚလ်က္ ရွိေနေပျပီ။

ဧရာ၀တီ

0 comments:

Post a Comment