Sunday, July 27, 2014

Key Person ဆိုသည္မွာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ကုမၸဏီတစ္ခု၊လုပ္ငန္းဌာနတစ္ခုမွာ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းက အားကုိး အားထားျပဳရေလာက္တဲ့ Key Person ဆိုတဲ့ အဓိကက်တဲ့ လူေတြရွိေနတတ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမွာ ရွိေနတဲ့သူေတြဟာ အဲဒီ Key Person ေတြကုိ အေလးဂ႐ုျပဳၾကဖုိ႔လိုတယ္။မေတြ႕ရင္ ေတြ႕ေအာင္ရွာတတ္ဖို႔လိုသလိုေတြ႕ၿပီဆိုရင္လည္း သူတုိ႔ကိုလုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ေရရွည္ၿမဲ ေအာင္ႀကိဳးပမ္းသင့္တယ္။
Key Person ဆိုတာ နဖူးမွာစာကပ္ထားတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူဘယ္၀ါရယ္လို႔သိရွိဖုိ႔နဲ႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ဖို႔ကနဦးပုိင္းမွာ ခက္ခဲေနတတ္တာအမွန္ပါပဲ။ဒါေပမဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ အဲဒီအဓိကက်တဲ့ပုဂၢိဳလ္ (ေသာ့ခ်က္ပုဂၢိဳလ္)ကုိ ေလ့လာယူမယ္ဆုိုရင္ မလြဲမေသြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ သူတို႔ဟာ အမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈေတြရွိေနတတ္တာေၾကာင့္ အၿမဲပဲအမ်ား ထက္ေခါင္းတစ္လုံးပုိျမင့္လုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Key Person ဆိုတာ အသက္ႀကီးတာ၊အသက္ငယ္တာ၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားတာ၊နည္းတာေတြနဲ႔မဆိုင္သလုိ၊ ေယာက္်ားမိန္းမဆိုၿပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္ဖို႔မလိုပါဘူး။ကိုယ္တာ၀န္ယူထားတဲ့လုပ္ငန္းကို မခိုမကပ္၊ မၿငီးမျငဴ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္တတ္သူ၊ တည္ထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိရွိ အမွီခိုကင္းကင္းလုပ္ႏိုင္တဲ့သူ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ ဆက္ဆံတတ္တဲ့သူ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္ရွိၿပီး အမ်ားအတြက္ အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္ဖို႔၀န္မေလးသူစတဲ့သူေတြထဲမွာ Key Personကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိတတ္တယ္။

ဒီေနရာမွာ သတိထားရမွာက အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြဟာ ေယဘုယ်သာျဖစ္ၿပီး ဒီထက္မကတဲ့အခ်က္အလက္ ေတြလည္း လက္ေတြ႕ဘ၀ထဲမွာ အေျမာက္အျမားရွိေနပါဦးမယ္။ သတိထားရမွာက အားလုံးျပည့္စုံသူမွ Key Personျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့အယူအဆမ်ိဳးေတြမေတြးမိဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူဆုိတာ အရာရာျပည့္စုံႏုိင္တာမဟုတ္ေလေတာ့ အမ်ားေရွ႕မွာ ခၽြန္ထြက္ေနသူတိုင္းကုိ စူးစမ္းေလ့လာသင့္ပါတယ္။

ေကာင္းမြန္ခ်က္က ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေနၿပီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ကုိယ္မႀကိဳက္တာေတြျဖစ္ေနရင္ေတာင္ သူ႔ကိုသတိထားၾကည့္သင့္ပါတယ္။ Key Person အျဖစ္ေမြးျမဴတည္ေဆာက္ဖုိ႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဒါထက္မက ကုိယ့္ရဲ႕အမွတ္ေပးအစီအစဥ္မွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကို ေသာ့ခ်က္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေမြးျမဴႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

သတထိ ားရမာွ က ကယို ၾ္ကည႐့္ ေႈ လ့လာေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ အရာကိစၥေတြကို အမ်ားအျမင္မွာ တင့္တယ္ေအာင္လုပ္ယူေနတဲ့သူလား၊ ပကတိစိတ္ရင္းေစတနာမွန္နဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနသူလားဆုိတာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို တာ၀န္ယူထားတဲ့သူေတြအကဲခတ္တတ္ဖို႔ပါ။ သ႑ာန္ေတြကို အမွန္ထင္ၿပီး မွားယြင္းဆုံးျဖတ္မိတဲ့အခါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မေကာင္းတာေတြကို ေတြ႕ရတတ္တယ္ေလ။

တခ်ဳိ႕က လူႀကီးေတြအနားေရာက္လာမွ အလုပ္မ်ားျပေနတတ္တာ၊ အထက္ကိုဖား ေအာက္ကိုဖိတတ္တာ၊ ကိုယ္နဲ႔တန္းတူရည္တူ အေနအထား၊ ပုခုံးခ်င္းယွဥ္ေနတဲ့ အေနအထားက လူကုိဒုကၡေရာက္ေအာင္ အဆင္းမွာ ဘီးတပ္ေပးတတ္တာကစတဲ့အက်င့္ဆိုးေတြရွိတတ္
ၾကတာအမွန္ပဲ။ သူတုိ႔ဟာ ပကတိအမွန္တရား၊ အရွိတရားကို ဖုံးကြယ္ၿပီး ဟန္ေဆာင္ မ်က္ႏွာဖုံးေတြတတ္ထားၾကေလေတာ့ တခ်ိဳ႕တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ လူေရြးမွားသြားတတ္ၾကတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ကို တာ၀န္ယူထားတဲ့သူေတြ၊ လူႀကီးေတြဆုိတာဟာလည္း၊ ေပါင္းျမက္နဲ႔ ပန္းပင္ကို ခြဲျခားတတ္တယ္ဆုိေပမဲ့ လူထဲကလူေတြျဖစ္တဲ့သူတုိ႔တစ္ေတြဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာသဏၭာန္သမားေတြရဲ႕စကား၊ အျပဳအမူနဲ႔တျခားတျခားသာယာစရာကိစၥေတြအေပၚမွာ တိမ္းၫႊတ္ၿပီးမွားယြင္းစြာ ဆုံးျဖတ္တတ္တယ္။ အဲဒီလုိအမွားမ်ိဳးကိုသာက်ဴးလြန္မိလို႔ကေတာ့ ကုိယ္ေရြးခ်ယ္လိုက္မိတဲ့ Key Person ဟာ ကုိယ့္အဖြဲ႕အစည္း၊ကုိယ့္ကုမၸဏီရဲ႕တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈကိုေဖာ္ေဆာင္မေပးႏုိင္႐ုံမက ၿပိဳလဲက်ပ်က္စီးေအာင္လုပ္မယ့္သူ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ အေျဖကရွင္းပါတယ္။သူဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္အမွန္မဟုတ္တဲ့ သ႑ာန္ေတြကုိ လုပ္ျပခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူႀကီးကသေဘာက်လို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္ခုခုရသြားတဲ့အခါ အဲဒီလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသုံးခ်ၿပီး သူ႔ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳေတာ့မွာပဲ။ ဒီအခါ ကုမၸဏီအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳးဆုိတာ ကုိယ့္အက်ိဳးရဲ႕လက္ေအာက္ခံျဖစ္သြားေလေတာ့ အဲဒီကုမၸဏီလုပ္ငန္းနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းဟာ ထင္တိုင္းမေပါက္ေတာ့မွာေသခ်ာပါတယ္။

ဒီေတာ့ လူေရြးမမွားရေလေအာင္တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားသင့္တယ္။ နားေတြ၊ မ်က္စိေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အသုံးျပဳၿပီး ပကတိမ်ားထဲကေနၿပီး အမွန္ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၾကဖို႔လုိတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက ပကတိအေျခအေနေတြကို အေျခခံၿပီး Key Personအစစ္အမွန္ကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ၾကပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အိႏၵိယေယာဂီသူေတာ္စင္တစ္ဦးရဲ႕စကားကုိ ဆရာႀကီးဦးဂုိအင္ဂါက ကုိးကားေျပာၾကားခဲ့တာကုိ သတိထားေစခ်င္တယ္။ အဲဒီစကားကေတာ့“ဘာကိုမွ အတင္းအၾကပ္မလုပ္ပါနဲ႔။ ဘာကုိမွ စီမံဖန္ဆင္းျခင္းမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ အရာရာဟာ မိမိျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္အတုိင္းသာျဖစ္ေနပါေစ...လို႔ပါပဲ။

ဒီအတိုင္းပဲ Key Person ဆုိတာ အတင္းအၾကပ္ရွာေဖြၿပီး ယူရမွာမ်ိဳးမဟုတ္သလို မမွန္မကန္စီမံဖန္ဆင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကုိ အေရြးမမွားဖုိ႔လည္း လုိအပ္လိမ့္မယ္။အားလုံးဟာ ပကတိအတုိင္း၊ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးအတုိင္း ျပဳမူေျပာဆုိ၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီး အျမင္ၾကည္ၾကည္နဲ႔ ၾကည့္႐ႈရွာေဖြသင့္တယ္။ ဒါမွသာလူမွန္ကုိ ရမွာမဟုတ္လား။

သူဟာ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ပုိုမိုေခ်ာေမြ႕ေအာင္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြကို စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္သူျဖစ္သလို ကုိယ့္ကုမၸဏီရဲ႕အနာဂတ္ကုိ အလွပဆုံးျဖစ္ ေအာင္ပုံေဖာ္ေပးႏိုင္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။အထက္နဲ႔ေအာက္ ညီၫြတ္မွ်တေစကာ၊ေလးစားခ်စ္ခင္ေစတာ စတဲ့အခ်က္အလက္ေကာင္းေတြကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္။ “ကၽြဲကူးေရပါ” ဆုိသလိုကုမၸဏီဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကုိယ္စြမ္းရွိသမွ်၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ေဆာင္ရြက္တာဟာကုိယ့္ဘ၀ျမင့္မားတုိးတက္ေစဖုိ႔လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္ဆုိတာ သူကတစ္ဆင့္ အမ်ားနားလည္သြားေစလိမ့္မယ္။

Key Person ဆုိတာ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့က႑မွာ ရွိေနပါတယ္။အခရာလို႔ မဆုိႏုိင္ေပမဲ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလို႔မရျပန္ဘူး။ သူ႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေမြးျမဴတည္ေဆာက္သင့္သလို ကုမၸဏီနဲ႔ ေရရွည္လက္တြဲသြားႏုိင္ေအာင္လည္း စည္း႐ုံးထားသင့္တယ္။ “ငကန္းေသ-ငေစြေပၚလိမ့္မယ္”ဆုိတဲ့ အယူအဆမ်ိဳးဟာ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ လူေကာင္းေတြကို ကုိယ့္အပါးကေမာင္းထုတ္ျဖစ္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားေစ႐ုံမက လူညံ့လူေရွာ္ေတြကို ကိုယ့္အပါးမွာေရာက္လာေစတယ္။

လူေကာင္းေတြ ေဘးေရာက္သြားၿပီးကုိယ္က်ိဳးသမားေတြ “ငို႔ဘ” ေတြကုမၸဏီထဲမွာ စုၿပဳံေရာက္ရွိလာတာဟာ အင္မတန္အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ သူတို႔ဟာကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေကာင္းမႈထက္ဆုိးမႈကို ပိုမိုျဖစ္ေစလိမ့္မယ္။ ဒါဟာကမၻာနဲ႔ အ၀ွမ္းႀကဳံေတြ႕ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အခ်င္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕သိႏုိင္ၾကပါတယ္။
ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္ကုမၸဏီရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးထဲက အရည္အခ်င္းရွိတဲ့၊ အလားအလာရွိတဲ့၊ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး Key Person အျဖစ္ေမြးျမဴသင့္တယ္။ ကုိယ္နဲ႔ေ၀းရာထြက္မသြားျဖစ္ေအာင္လည္း ဂ႐ုစုိက္သင့္တယ္။ သူတုိ႔ဟာ ကုိယ့္အတြက္ “ညာလက္႐ုံး” သဖြယ္အားထားရတဲ့သူေတြျဖစ္လာမွာကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာလည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာမွာ မဟုတ္လား။

Source: HR Journal

0 comments:

Post a Comment