Thursday, July 31, 2014

ေဝါဟာရအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလွမ္းေဝးေနဦးမွာလား


တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္တဲ႔ ထိပ္သီးညီလာခံကို ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႕မွ စတင္၍ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူလူထုမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ စစ္မွန္ေသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၏ရလဒ္အေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႕ တက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားဟာ ျပည္သူလူထုအား အေျခခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာအက်ိဳးအတြက္ကိုဘဲ ေမွ်ာ္ကိုးတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမျဖစ္ေစလိုပါ။

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးစတင္သည့္ ပထမေန႕တြင္ ယခင္ေဆြးေႏြးပြဲမွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ Single Text(မူၾကမ္း) အေပၚစတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အစည္းအေဝးစတင္သည့္ ပထမေန႕တြင္ “ေတာ္လွန္ေရး“ ဆိုသည့္ ေဝါဟာရ သံုးႏွုန္းမႈအေပၚတည္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား သံုးသင့္၊ မသံုးသင့္ ေပၚမူတည္၍ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ အစိုးရဘက္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ဟု သံုးႏွုန္းမႈအေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတဲ႕ ေဝါဟာရကို အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြဘက္မွ အဖြဲ႕အစည္းတခုရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ႕ ေဝါဟာရကို အသံုးျပဳသင့္တယ္လို႕ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ရွည္လ်ားေအာင္ ဆြဲဆန္႕သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲအစမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ရွိေနမည္ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရနဲ႕ ျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ဘယ္လိုတက္လွမ္းၾကမလဲ။စစ္မွန္ေသာထားဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးသည္ မိမိတို႕၏ လက္တကမ္းတြင္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ စကားလံုးအသံုးႏွုန္းဆိုတဲ႕ေဝါဟာရ ျပင္ဆင္ေရးဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါေနသလား၊ စစ္ေဘးသင့္တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမွ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ စစ္မွန္ေသာထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးဟာ အေရးပါသလားဆိုတာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးေစလိုပါတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကန္႕ၾကာေစႏိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ားကို ဦးစားေပးမေဆြးေႏြးလိုဘဲ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစေရးကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္လွ်က္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီသို႕တက္လွမ္းလိုေၾကာင္း အၾကံျပဳေရးသားလိုက္ပါတယ္။

ညီညီ(ျမစ္ၾကီးနား)
ေနစဥ္သတင္း

0 comments:

Post a Comment