Sunday, June 22, 2014

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး


ဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ယဥ္ေက်းေသာႏုိင္ငံတို႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈလုပ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး သိပ္ၸံပညာ၊ ႏုိင္ငံေရးတကၠသိုလ္တို႔မွလည္း ႏိုင္ငံေရးဘာသာရပ္ကို အက်ယ္တ၀င့္ သင္ၾကားေပးၾကသည္။ ဂရိပညာရွိ ေျပာသလို လူဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး သတၱ၀ါပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ အစစ အရာရာ၊ လူတို႔၏ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေရးအေပၚမွာ အေျခခံပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးစံနစ္ မေကာင္းလွ်င္ ထိုႏုိင္ငံမွာေနထိုင္သည့္လူမ်ားသည္ ဖြတ္ေက်ာျပာစု ခ႐ုဆံကၽြတ္ ျဖစ္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္မွာ ႏုိင္ငံေရးသည္ အေရးႀကီး ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသည္ သိပၸံပညာတရပ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရးဆိုလွ်င္ ဘီလူးသန္ဘက္လို လူေတြေၾကာက္လန္႔ေအာင္ အုပ္စိုးသူ လူတန္းစားက ေျခာက္လွန္႔ထားသည္။ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ညႇဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္သည္။
တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးထက္ အာဏာရွင္စံနစ္ကသာ ဘီလူးသန္ဘက္တေကာင္ မဟုတ္ပါလား။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွာ လူထုက မႏွစ္သက္ေသာ ဥပေဒတရပ္။ လူထုသေဘာမတူသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအဖြဲ႕က ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ သို႔မဟုတ္ အတင္းအဓမၼျပဳလုပ္လာလွ်င္ လူထုသည္ ဆႏၵျပၾကသည္။ ဆႏၵျပပိုင္ခြင့္လည္း ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္မွာလို ဆႏၵျပပါမည္ဟု ႀကိဳတင္ခြင့္ေတာင္းေနစရာမလို။ လူဘယ္ႏွေယာက္သာ ျပခြင့္ ရွိသည္ဟု မကန္႔သတ္၊ ဆႏၵျပ၍ဟုဆိုကာ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္မသတ္၊ အေျမာက္က်ည္ဆန္ မီးေလာင္ဗံုးမ်ားႏွင့္လည္း ပစ္မသြင္း၊ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ျပည္သူကို ရန္သူဟု မသတ္မွတ္၊ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားရသူမ်ား မဟုတ္ပါလား။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆႏၵျပသည္ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္တြင္သာ လုပ္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ပါဘဲ ဒီလိုအႏုနည္း လုပ္နည္း လုပ္ဟန္တို႔မွာ က်ားေရွ႕မွာ ပုတီးသြားစိပ္ျပေနတာႏွင့္သာ တူပါသည္။
၈၈ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးတုန္းကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား အစာငတ္ ခံ ဆႏၵျပခဲ့ဖူးသည္။ ဘယ္သူကမွ် အသိအမွတ္ မျပဳသည့္အျပင္ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္၍ ထြက္ေျပးသူထြက္ေျပး၊ ေသသူေသခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသည္ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ယဥ္ေက်းၿပီးေသာႏိုင္ငံမ်ားမွလုပ္ရပ္သာျဖစ္ပါသည္။

ယခုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘယ္သို႔ေသာႏုိင္ငံပါလဲ။ ယဥ္ေက်းေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္သို႔ အမွန္အကန္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနေသာ ႏိုင္ငံေလာ။ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဆစ္စံနစ္၊ နာဇီစံနစ္၊ ကိုလိုနီကၽြန္ျပဳသည့္စံနစ္ႏွင့္သာ သြားေနေသာႏုိင္ငံေလာ။
အေပၚယံက ဒီမိုကေရစီမိတ္ကပ္လိမ္းက်ံထားေသာ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ေလာ။ တဖြဲ႕တပါတီ လူတစုေကာင္းစားေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေန ေသာ ကိုယ္က်ိဳးရွာမသမာေသာအဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာ။ ရက္စက္ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ဖက္ဆစ္စံနစ္ေအာက္တြင္ ဆႏၵျပျခင္း၊ ဖေယာင္း တိုင္ထြန္းညႇိျခင္း ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဂီတပြဲေတာ္လုပ္ျခင္းစသည္တို႔ မွာ ဘယ္လို အရာထင္ႏုိင္မွာပါလဲ။

လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥကို ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းၿပီး ဆႏၵျပေတာ့ ဖေယာင္းတိုင္ကို ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ထြန္းရင္ ပိုအက်ိဳးရွိမယ္ဟု စစ္အသြင္ကေန ပုဆိုး ၀တ္ကာ လူေယာင္ေဆာင္ထားေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္တဦးက ေျပာလိုက္သည္။ လူထုဆႏၵကို သေရာ္ေစာ္ကားျပဳလိုက္သည္။

အတိုက္အခံမ်ားကို ေျဖသိမ့္သည့္အေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည့္စကားေျပာေနသည္မွာလည္း မၾကာခဏ ၾကားလာရသည္။
ဘယ္လိုအမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလဲ။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္မွာ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေန ေသာ အစိုးရမႀကိဳက္တာ ဘာမွမလုပ္နဲ႔၊ ဒါဆိုရင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္မယ္ဟူ၍တည္း။ တကယ္ေတာ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး သည္ အတိုက္အခံမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး အခ်င္းခ်င္း ႀကိဳးပမ္းၾကရမည့္ အေရးသာျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိ ေငြေၾကးအကုန္ အက်ခံ၊ စရိတ္စက အကုန္အက်ခံကာ အေဆာင္အေယာင္ လုပ္ထားေသာ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာဆိုသည္မွာေကာ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ဖူးပါသလဲ။ ျပည္သူလူထု စိတ္၀င္တစား ပါ၀င္ၾကပါၿပီလား။ ပါ၀င္ေအာင္ေကာ ဘာေတြလုပ္ေပးပါ သလဲ။ ျပည္သူလူထုအားကိုးရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာပါလား။ ဘယ္ေလာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားပါၿပီလဲ။

တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္ ဆႏၵျပျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ပြဲေတာ္လုပ္ျခင္းစသည္တို႔မွာ ဘာတစ္ခုမွ် အရာ ထင္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား မဟုတ္ပါ။

လူသားစားက်ားကို ေစာင္းတီးျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို သတိမူရပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ ေတာ္လွန္ေရးသာ မလုပ္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးလည္း ရမည္ မထင္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေအာက္ကလည္း လြတ္မည္မထင္ပါ။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕က ဖက္ဆစ္ထက္ ၪာဏ္နီၪာဏ္နက္ သာပါေသးသည္။ ဖက္ဆစ္၀ါဒမွာမူ ဘာၪာဏ္မွ ကူစရာမလို၊ ရက္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရျဖစ္သည္။

ထိုဖက္ဆစ္အစိုးရကို လူထုဆႏၵျပျခင္းျဖင့္ ေတာင္းဆိုဖူးပါသလား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သြားပါ သလဲ။ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းဆဲမႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္မွာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ လမ္းစဥ္သို႔ေလွ်ာက္၍ မရႏုိင္။ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီၫြတ္ရန္ အရင္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းရပါမည္။ အခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ ၿပီးမွသာ လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္းစကို ရွာရပါလိမ့္မည္။
အခ်င္းခ်င္းကို ေသြးခြဲျခင္း၊ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူၾကားထဲသို႔ လာဘ္သပ္ပကာ ေပး၍ (အ႐ိုးအရင္းေလးေပးၿပီး) စည္း႐ံုးျခင္း၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို လိုလားသေယာင္ေျမႇာက္ေပးကာ ပူးသတ္ျခင္း၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူထုကို အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ ႀကံစည္ျခင္းစသည့္ မသမာေသာနည္း လမ္းေပါင္းစံုကို လူထုသည္ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ၾကည့္႐ႈေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်င့္ ခ်ိန္စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ လူထုမွာ ခံစားမႈက သင္ၾကားေပးေသာ (ခံရဖန္မ်ား၍ သိနားလည္ၿပီးေသာ) အသိပညာမ်ား ရွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကေျပာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္ သြားမလား၊ ဆိုရွယ္လစ္စံနစ္ႏွင့္ သြားမလား၊ ထိုအခါ က်မွ ဘယ္လိုစံနစ္ႏွင့္သြားမလဲဟု လုပ္ၾကရမည္။ ယခုအခါမွာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ပထမ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ ဒုတိယ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ တတိယ ျဖစ္သည္။ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါ သည္။ မလြတ္လပ္ေသးေသာ ျပည္သူလူထုကို ေျပာၾကားသြားေသာ စကားမ်ား ျဖစ္သည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေျပာပါသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးသည္ လြတ္လပ္ၿပီးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ယဥ္ေက်းေသာႏုိင္ငံတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးကား မလြတ္လပ္ေသးေသာ၊ မဖြံ႕ၿဖိဳး မတိုးတက္ေသးေသာ၊ မယဥ္ေက်းေသာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူ တို႔၏ အေရးသာျဖစ္ပါေၾကာင္း . . .။

တင္တင္ဦး
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

0 comments:

Post a Comment